/[gentoo]/xml/htdocs/doc/nl/handbook/hb-install-system.xml
Gentoo

Diff of /xml/htdocs/doc/nl/handbook/hb-install-system.xml

Parent Directory Parent Directory | Revision Log Revision Log | View Patch Patch

Revision 1.9 Revision 1.10
2<!DOCTYPE sections SYSTEM "/dtd/book.dtd"> 2<!DOCTYPE sections SYSTEM "/dtd/book.dtd">
3 3
4<!-- The content of this document is licensed under the CC-BY-SA license --> 4<!-- The content of this document is licensed under the CC-BY-SA license -->
5<!-- See http://creativecommons.org/licenses/by-sa/1.0 --> 5<!-- See http://creativecommons.org/licenses/by-sa/1.0 -->
6 6
7<!-- $Header: /var/cvsroot/gentoo/xml/htdocs/doc/nl/handbook/hb-install-system.xml,v 1.9 2005/03/05 10:01:37 neysx Exp $ --> 7<!-- $Header: /var/cvsroot/gentoo/xml/htdocs/doc/nl/handbook/hb-install-system.xml,v 1.10 2005/04/07 22:12:06 neysx Exp $ -->
8 8
9<sections> 9<sections>
10 10
11<version>1.66</version> 11<version>2.3</version>
12<date>2005-02-25</date> 12<date>2005-04-07</date>
13 13
14<section> 14<section>
15<title>Chrooting</title> 15<title>Chrooting</title>
16<subsection> 16<subsection>
17<title>Optioneel: Mirrors selecteren</title> 17<title>Optioneel: Mirrors selecteren</title>
93<body> 93<body>
94 94
95<p> 95<p>
96Nu alle partities aangemaakt zijn en de basis omgeving geïnstalleerd is, 96Nu alle partities aangemaakt zijn en de basis omgeving geïnstalleerd is,
97kunnen we naar de nieuwe omgeving overstappen. Dit gebeurt door te 97kunnen we naar de nieuwe omgeving overstappen. Dit gebeurt door te
98<e>chrooten</e>, dit betekent dat we van de installatie omgeving (LiveCD of 98<e>chrooten</e>, dit betekent dat we van de installatie omgeving (Installatie
99een ander installatie medium) overstappen naar de geïnstalleerde omgeving 99CD of een ander installatie medium) overstappen naar de geïnstalleerde omgeving
100(namelijk jouw aangemaakte partities). 100(namelijk jouw aangemaakte partities).
101</p> 101</p>
102 102
103<p> 103<p>
104Dit chrooten gebeurt in drie stappen. Eerst passen we de root aan van 104Dit chrooten gebeurt in drie stappen. Eerst passen we de root aan van
134<pre caption="Updating the Portage tree"> 134<pre caption="Updating the Portage tree">
135# <i>emerge --sync</i> 135# <i>emerge --sync</i>
136</pre> 136</pre>
137 137
138<p> 138<p>
139Als je achter een firewall zit die rsync verkeer blokkeert, kun je
140<c>emerge-webrsync</c> gebruiken om een portage snapshot voor jou te downloaden.
141</p>
142
143<p>
139Als er een waarschuwing komt dat er een update is voor Portage kun je dit 144Als er een waarschuwing komt dat er een update is voor Portage kun je dit
140veilig negeren. We zullen Portage later tijdens de installatie wel updaten. 145veilig negeren. We zullen Portage later tijdens de installatie wel updaten.
141</p> 146</p>
142 147
143</body> 148</body>
144</subsection> 149</subsection>
145<subsection> 150<subsection>
151<title>Het juiste profiel kiezen</title>
152<body>
153
154<p>
155Om te beginnen, is een kleine definitie op zijn plaats.
156</p>
157
158<p>
159Een profiel is een bouwsteen voor ieder Gentoo systeem. Niet alleen bepaalt het
160de standaard waarden voor CHOST, CFLAGS en andere belangrijke variabelen, het
161beperkt het systeem ook tot bepaalde versies van pakketten. Dit wordt allemaal
162onderhouden door de Gentoo ontwikkelaars.
163</p>
164
165<p>
166Eerst werd zo'n profiel nauwelijks aangeraakt door de gebruiker. Echter, sinds
167kort kunnen x86, hppa en alpha gebruikers kiezen tussen twee profielen. Een voor
168een 2.4 kernel en de andere voor een 2.6 kernel. Deze vereiste is kort geleden
169ingesteld zodat er een betere integratie van 2.6 kernels kan plaatsvinden.
170</p>
171
172<p>
173Je kunt zien welk profiel je nu gebruikt door het volgende commando uit te
174voeren:
175</p>
176
177<pre caption="Je systeem profiel bekijken">
178# <i>ls -l /etc/make.profile</i>
179lrwxrwxrwx 1 root root 48 Mar 7 11:55 /etc/make.profile ->
180 ../usr/portage/profiles/default-linux/x86/2005.0
181</pre>
182
183<p>
184Als je gebruik maakt van een van de drie bovenstaande architecturen, zul je een
185extra profiel zien binnen de <path>make.profile</path> symlink:
186</p>
187
188<pre caption="Kijken of zo'n extra profiel bestaat">
189# <i>ls -F /etc/make.profile/</i>
1902.4/ packages parent virtuals
191</pre>
192
193<p>
194Zoals je kan zien, is er in het bovenstaande voorbeeld een 2.4 submap. Dit
195betekent dat het huidige profiel een 2.6 kernel gebruikt; als je een
1962.4-gebaseerd systeem wil, zul je je <path>make.profile</path> symlink opnieuw
197moeten maken:
198</p>
199
200<pre caption="Relinking the profile">
201# <i>ln -snf /usr/portage/profiles/default-linux/x86/2005.0/2.4 /etc/make.profile</i>
202</pre>
203
204</body>
205</subsection>
206<subsection id="configure_USE">
146<title>USE variabele configureren</title> 207<title>USE variabele configureren</title>
147<body> 208<body>
148 209
149<p> 210<p>
150<c>USE</c> is een van de meest krachtige variabelen die Gentoo biedt. 211<c>USE</c> is een van de meest krachtige variabelen die Gentoo biedt.
220Je zult waarschijnlijk slechts een of misschien twee locales op je systeem 281Je zult waarschijnlijk slechts een of misschien twee locales op je systeem
221willen. Als je nu <c>glibc</c> compileert zal een volledige set van alle 282willen. Als je nu <c>glibc</c> compileert zal een volledige set van alle
222beschikbare locales gemaakt worden. Je kunt <c>userlocales</c> als USE vlag 283beschikbare locales gemaakt worden. Je kunt <c>userlocales</c> als USE vlag
223instellen en alleen de locales die je nodig hebt in 284instellen en alleen de locales die je nodig hebt in
224<path>/etc/locales.build</path> neerzetten. Doe dit alleen als je weet welke 285<path>/etc/locales.build</path> neerzetten. Doe dit alleen als je weet welke
225locales je wilt. 286locales je wilt. Dit zal niet werken voor het bootstrappen, maar als je glibc
287later nog eens compileert zal het wel werken.
226</p> 288</p>
227 289
228<pre caption="Activeren van de userlocales USE vlag specifiek voor glibc"> 290<pre caption="Activeren van de userlocales USE vlag specifiek voor glibc">
229# <i>mkdir /etc/portage</i> 291# <i>mkdir /etc/portage</i>
230# <i>echo "sys-libs/glibc userlocales" >> /etc/portage/package.use</i> 292# <i>echo "sys-libs/glibc userlocales" >> /etc/portage/package.use</i>
328</pre> 390</pre>
329 391
330</body> 392</body>
331</subsection> 393</subsection>
332<subsection> 394<subsection>
333<title>het Systeem Bootstrappen</title> 395<title>Het systeem bootstrappen</title>
334<body> 396<body>
335 397
336<p> 398<p>
337Nu kan je het bootstrap script starten. Daarna kan je maar best wat anders 399Nu kan je het bootstrap script starten. Daarna kan je maar best wat anders
338gaan doen, want dit duurt redelijk lang. (Bijvoorbeeld de Gentoo developers 400gaan doen, want dit duurt redelijk lang. (Bijvoorbeeld de Gentoo developers
343# <i>cd /usr/portage</i> 405# <i>cd /usr/portage</i>
344# <i>scripts/bootstrap.sh</i> 406# <i>scripts/bootstrap.sh</i>
345</pre> 407</pre>
346 408
347<p> 409<p>
348Als je de <c>ntpl</c> USE vlag hebt gebruikt, dan is het mogelijk dat
349<c>bootstrap.sh</c> mislukt met het bericht dat <c>linux-headers</c> de
350installatie van <c>linux26-headers</c> blokkeert. Als je deze foutmelding
351krijgt, verwijder <c>linux-headers</c> en probeer het opnieuw:
352</p>
353
354<pre caption="linux-headers van je systeem verwijderen">
355# <i>emerge -C linux-headers</i>
356# <i>emerge --oneshot --nodeps linux26-headers</i>
357# <i>scripts/bootstrap.sh</i>
358</pre>
359
360<p>
361Ga nu door met de volgende stap <uri link="#doc_chap4">van Stage2 410Ga nu door met de volgende stap <uri link="#doc_chap4">van Stage2
362naar Stage3</uri>. 411naar Stage3</uri>.
363</p> 412</p>
364 413
365</body> 414</body>
366</subsection> 415</subsection>
367</section> 416</section>
368<section> 417<section>
369<title>van Stage2 naar Stage3</title> 418<title>Van stage2 naar stage3</title>
370<subsection> 419<subsection>
371<title>Introductie</title> 420<title>Introductie</title>
372<body> 421<body>
373 422
374<p> 423<p>
390<title>Optioneel: Zien wat er gaat gebeuren</title> 439<title>Optioneel: Zien wat er gaat gebeuren</title>
391<body> 440<body>
392 441
393<p> 442<p>
394Als je wil weten welke pakketten er geinstalleerd zullen worden, voer dan 443Als je wil weten welke pakketten er geinstalleerd zullen worden, voer dan
395<c>emerge --pretend system</c> uit. Dit geeft een lijst van alle te 444<c>emerge --pretend --emptytree system</c> uit. Dit geeft een lijst van alle te
396installeren pakketten. Het kan gebeuren dat je hiervoor <c>less</c> of 445installeren pakketten. Het kan gebeuren dat je hiervoor <c>less</c> of
397<c>more</c> nodig hebt omdat de lijst aardig lang kan worden. 446<c>more</c> nodig hebt omdat de lijst aardig lang kan worden.
398</p> 447</p>
399 448
400<pre caption="Bekijk wat 'emerge system' gaat doen"> 449<pre caption="Bekijk wat 'emerge system' gaat doen">
401# <i>emerge --pretend system | less</i> 450# <i>emerge --pretend --emptytree system | less</i>
451</pre>
452
453<p>
454Merk op, als je de standaard CFLAGS/CXXFLAGS instelling niet veranderd hebt,
455zal <c>emerge --pretend --newuse system</c> voldoende zijn. Als je de USE flag
456ook niet veranderd hebt, waarom installeer je dan een stage2 installatie?
402</pre> 457</p>
403 458
404</body> 459</body>
405</subsection> 460</subsection>
406<subsection> 461<subsection>
407<title>Optioneel: de Sources downloaden</title> 462<title>Optioneel: de Sources downloaden</title>
412(als je niet wil dat uw connectie open staat terwijl je het syteem compileert) 467(als je niet wil dat uw connectie open staat terwijl je het syteem compileert)
413kan je de <e>--fetchonly</e> optie van <c>emerge</c> gebruiken. 468kan je de <e>--fetchonly</e> optie van <c>emerge</c> gebruiken.
414</p> 469</p>
415 470
416<pre caption="Fetching the sources"> 471<pre caption="Fetching the sources">
417# <i>emerge --fetchonly system</i> 472# <i>emerge --fetchonly --emptytree system</i>
418</pre> 473</pre>
419 474
420</body> 475</body>
421</subsection>
422<subsection> 476</subsection>
477<subsection>
423<title>het Systeem compileren</title> 478<title>Het systeem compileren</title>
424<body> 479<body>
425 480
426<p> 481<p>
427Om te starten met het systeem te compileren, voer je <c>emerge system</c> uit. 482Om te starten met het systeem te compileren, voer je <c>emerge --emptytree
428Dit duurt ook een tijdje, dus kan je je maar beter ergens anders mee bezig 483system</c> uit. Dit duurt ook een tijdje, dus kan je je maar beter ergens anders
429houden. 484mee bezig houden.
430</p> 485</p>
431 486
432<pre caption="Het systeem compileren"> 487<pre caption="Het systeem compileren">
433# <i>emerge system</i> 488# <i>emerge --emptytree system</i>
489</pre>
490
491<p>
492Opnieuw, als je de standaard CFLAGS en CXXFLAGS instelling niet hebt veranderd,
493is <c>--newuse</c> voldoende.
434</pre> 494</p>
435 495
436<p> 496<p>
437Je kunt nu veilig iedere waarschuwing over het updaten van configuratie 497Je kunt nu veilig iedere waarschuwing over het updaten van configuratie
438bestanden (en <c>etc-update</c> draaien) negeren. Als je Gentoo systeem volledig 498bestanden (en <c>etc-update</c> draaien) negeren. Als je Gentoo systeem volledig
439is geïnstalleerd en opgestart, lees dan onze documentatie over <uri 499is geïnstalleerd en opgestart, lees dan onze documentatie over <uri

Legend:
Removed from v.1.9  
changed lines
  Added in v.1.10

  ViewVC Help
Powered by ViewVC 1.1.20