/[gentoo]/xml/htdocs/doc/nl/handbook/hb-install-system.xml
Gentoo

Contents of /xml/htdocs/doc/nl/handbook/hb-install-system.xml

Parent Directory Parent Directory | Revision Log Revision Log


Revision 1.4 - (show annotations) (download) (as text)
Tue Nov 9 13:10:22 2004 UTC (13 years, 5 months ago) by swift
Branch: MAIN
Changes since 1.3: +5 -5 lines
File MIME type: application/xml
Toevoegen versie informatie

1 <?xml version='1.0' encoding='UTF-8'?>
2 <!DOCTYPE sections SYSTEM "/dtd/book.dtd">
3
4 <!-- The content of this document is licensed under the CC-BY-SA license -->
5 <!-- See http://creativecommons.org/licenses/by-sa/1.0 -->
6
7 <!-- $Header: /var/cvsroot/gentoo/xml/htdocs/doc/nl/handbook/hb-install-system.xml,v 1.3 2004/10/05 10:49:52 swift Exp $ -->
8
9 <sections>
10
11 <version>1.31</version>
12 <date>5 Oktober 2004</date>
13
14 <section>
15 <title>Chrooting</title>
16 <subsection>
17 <title>Optioneel: Mirrors selecteren</title>
18 <body>
19
20 <p>
21 Het is mogelijk om met <c>mirrorselect</c> <path>/etc/make.conf</path> aan te
22 passen zodat snellere mirrors gebruikt worden om sources en de portage tree te
23 downloaden.
24 </p>
25
26 <pre caption="Selecting fast mirrors">
27 # <i>mirrorselect -a -s4 -o &gt;&gt; /mnt/gentoo/etc/make.conf</i>
28 </pre>
29
30 <p>
31 Als dit echter niet lukt, geen nood. Dit is volledig optioneel, de default
32 waarden volstaan.
33 </p>
34
35 </body>
36 </subsection>
37 <subsection>
38 <title>DNS Info kopieren</title>
39 <body>
40
41 <p>
42 Voor we kunnen chrooten moet eerst de DNS informatie in
43 <path>/etc/resolv.conf</path> gekopieerd worden. Dit is nodig omdat de nieuwe
44 omgeving de nameservers voor je netwerk moet kennen.
45 </p>
46
47 <pre caption="Copy over DNS information">
48 # <i>cp /etc/resolv.conf /mnt/gentoo/etc/resolv.conf</i>
49 </pre>
50
51 </body>
52 </subsection>
53 <subsection>
54 <title>Optioneel: /dev mounten</title>
55 <body>
56
57 <p>
58 Knoppix gebruikers (of personen die Gentoo installeren vanaf een medium
59 zonder DevFS) moeten nu de <path>/dev</path> structuur bind-mounten.
60 Dit is dus niet nodig als je de Gentoo LiveCD gebruikt.
61 </p>
62
63 <pre caption="Bind-mounting /dev">
64 # <i>mkdir /mnt/gentoo/dev</i>
65 # <i>mount -o bind /dev /mnt/gentoo/dev</i>
66 </pre>
67
68 </body>
69 </subsection>
70 <subsection>
71 <title>De Nieuwe Omgeving</title>
72 <body>
73
74 <p>
75 Nu alle partities aangemaakt zijn en de basis omgeving geinstalleerd is
76 kunnen we naar de nieuwe omgeving overstappen. Dit gebeurt door the
77 <e>chrooten</e>, dit betekent dat we van de installatie omgeving overstappen
78 naar de geinstalleerde omgeving.
79 </p>
80
81 <p>
82 Dit chrooten gebeurt in 3 stappen. Eerst passen we root aan van
83 <path>/</path> (op het installatie medium) naar <path>/mnt/gentoo</path> (op je
84 partities) met <c>chroot</c>. Daarna maken we de nieuwe omgeving aan met
85 <c>env-update</c>, dit maakt alle omgevingsvariabelen aan. Als laatste laden
86 we die variabelen in het geheugen met <c>source</c>.
87 </p>
88
89 <pre caption = "De nieuwe omgeving binnen chrooten">
90 # <i>chroot /mnt/gentoo /bin/bash</i>
91 # <i>env-update</i>
92 Regenerating /etc/ld.so.cache...
93 # <i>source /etc/profile</i>
94 </pre>
95
96 <p>
97 Proficat! U bent nu in uw eigen Gentoo Linux omgeving.
98 Uiteraard bent u nog niet klaar, er wachten u nog een aantal secties.
99 </p>
100
101 </body>
102 </subsection>
103 <subsection>
104 <title>Optioneel: Update van Portage</title>
105 <body>
106
107 <p>
108 Als je <e>geen</e> GRP gebruikt, moet je een recente Portage snapshot
109 downloaden. <c>emerge sync</c> doet dit voor je. GRP-gebruikers moeten dit
110 overslaan en verdergaan met <uri link="#doc_chap1_sect6">USE
111 variabele configureren</uri>.
112 </p>
113
114 <pre caption="Portage updaten">
115 # <i>emerge sync</i>
116 </pre>
117
118 <p>
119 Als er een waarschuwing komt dat er een update is voor Portage mag je dit
120 negeren. We zullen Portage later tijdens de installatie wel updaten.
121 </p>
122
123 </body>
124 </subsection>
125 <subsection>
126 <title>USE variabele configureren</title>
127 <body>
128
129 <p>
130 <c>USE</c> is een van de meest krachtige variabelen die Gentoo biedt.
131 Verschillende programmas kunnen met optionele support voor bepaalde zaken
132 gecompileerd worden Bijvoorbeeld, sommigen met gtk-support of qt-support.
133 Anderen met of zonder SSL support. Sommige programmas kunnen ook met
134 framebuffer support (svgalib) ipv. X11 support (X-server) gecompileerd worden.
135 </p>
136
137 <p>
138 De meeste distributies compileren hun packages met support voor zoveel als
139 mogelijk, dit zorgt voor grotere programmas, langere laadtijden en meer
140 afhankelijkheden. Bij Gentoo ben je vrij in welke opties jij zelf wilt.
141 Dit is waar <c>USE</c> komt bij kijken.
142 </p>
143
144 <p>
145 In de <c>USE</c> variabele definieer je sleutelwoorden die aan compile-opties
146 gelinked zijn. Bijvoorbeeld, <e>ssl</e> zal ssl-support compileren bij alle
147 programmas die dat ondersteunen. <e>-X</e> verwijderd X-server support (let op
148 de min). <e>gnome gtk -kde -qt</e> zal je programmas met gnome (en gtk)
149 support, maar niet met kde (en qt) support compileren, zo is je systeem
150 volledig getweaked voor GNOME.
151 </p>
152
153 <p>
154 De default <c>USE</c> instellingen staan in
155 <path>/etc/make.profile/make.defaults</path>. Wat je zelf in
156 <path>/etc/make.conf</path> plaatst wordt berekend tegen de default
157 instellingen. Als je iets toevoegt aan <c>USE</c> wordt het als default
158 opgenomen. Als je iets verwijdert van <c>USE</c> wordt dit uit de default
159 weggehaald (indien het er in zat). Pas <e>nooit</e> iets aan binnen
160 <path>/etc/make.profile</path>; dit bestand wordt overschreven bij een een
161 update van Portage.
162 </p>
163
164 <p>
165 Een volledige beschrijving van <c>USE</c> is te vinden in het tweede deel van
166 het Gentoo Handboek, <uri link="?part=2&amp;chap=1">Chapter 1: USE
167 vlaggen</uri>. Alle beschikbare USE vlaggen zijn te vinden op je systeem onder
168 <path>/usr/portage/profiles/use.desc</path>.
169 </p>
170
171 <pre caption="Alle beschikbare USE vlaggen bekijken">
172 # <i>less /usr/portage/profiles/use.desc</i>
173 </pre>
174
175 <p>
176 Als voorbeeld <c>USE</c> instelling: een KDE-gebaseerd systeem met DVD, ALSA
177 en CD Recording support:
178 </p>
179
180 <pre caption="/etc/make.conf openen">
181 # <i>nano -w /etc/make.conf</i>
182 </pre>
183
184 <pre caption="USE instelling">
185 USE="-gtk -gnome qt kde dvd alsa cdr"
186 </pre>
187
188 </body>
189 </subsection>
190 <subsection>
191 <title>Optioneel: Gedistribueerd Compilen</title>
192 <body>
193
194 <p>
195 Het is mogelijk meerdere systemen te gebuiken om je te helpen bij het
196 compileren van je nieuwe systeem. De <uri link="/doc/en/distcc.xml">DistCC
197 Guide</uri> legt dit beter uit.
198 </p>
199
200 </body>
201 </subsection>
202 </section>
203 <section>
204 <title>Verschillen tussen Stage1, Stage2 en Stage3</title>
205 <body>
206
207 <p>
208 Neem nu even de tijd om na te denken over de volgende stappen.
209 Er werd gevraagd te kiezen tussen <e>stage1</e>, <e>stage2</e> of
210 <e>stage3</e> en je werd gewaarschuuwd dat deze keuze belangrijk is voor de
211 volgende stappen. Dit is de eerste keer dat die keuze de volgende stappen
212 bepaald.
213 </p>
214
215 <ul>
216 <li>
217 Als je voor <e>stage1</e> kiest, volg je <e>beide</e> stappen in dit
218 hoofdstuk (eerst <uri link="#doc_chap3">van Stage1 naar Stage2</uri>).
219 </li>
220 <li>
221 Als je voor <e>stage2</e> kiest, kan je de eerste stap overslaan en direct
222 aan <uri link="#doc_chap4">van Stage2 naar Stage3</uri> beginnen.
223 </li>
224 <li>
225 Als je voor <e>stage3</e> kiest (met of zonder GRP), dan sla je beide over
226 en ga je door naar <uri link="?part=1&amp;chap=7">de Kernel
227 configureren</uri>.
228 </li>
229 </ul>
230
231 </body>
232 </section>
233 <section>
234 <title>van Stage1 naar Stage2</title>
235 <subsection>
236 <title>Introductie tot Bootstrapping</title>
237 <body>
238
239 <p>
240 Dus je wil alles vanaf nul compileren? Ok dan :-)
241 </p>
242
243 <p>
244 In deze stap zullen we het Gentoo systeem bootstrappen. Dit duurt lang, maar
245 het resulteert in een volledig geoptimaliseerd systeem voor jouw machine.
246 </p>
247
248 <p>
249 <e>Bootstrapping</e> betekent de GNU C Library, GNU Compiler Collectie en een
250 aantal andere systeem programmas compileren. De GNU Compiler Collectie moet
251 2 keer aangemaakt worden, eerst met een "generic" compiler en daarna met de
252 compiler die we in de eerste stap gecompileerd hebben.
253 </p>
254
255 <p>
256 Voor we met de bootstrap starten: aan aantal opties die je eventueel wilt.
257 Indien je deze niet wilt kan je verder met <uri link="#doc_chap3_sect4">het
258 Systeem Bootstrappen</uri>.
259 </p>
260
261 </body>
262 </subsection>
263 <subsection>
264 <title>Optioneel: Compilatie Tijd verminderen</title>
265 <body>
266
267 <p>
268 Als je het bootstrappen wat sneller wil laten gebeuren kan je java-support
269 tijdelijk uitschakelen. Dit betekent dat de GNU Compiler Collection en de GNU
270 C Library zonder java-support worden gecompileerd (dit verminderd de duur
271 aanzienlijk). Dit betekent wel dat je geen GNU Java Compiler (<c>gcj</c>)
272 hebt, wat <e>niet</e> zorgt dat je geen java applets en dergelijke kunt
273 gebruiken.
274 </p>
275
276 <p>
277 Om java-support tijdelijk te deselecteren, gebruik <e>USE="-java"</e> alvorens
278 het bootstrap script te starten.
279 </p>
280
281 <pre caption = "Java ondersteuning deselecteren">
282 # <i>export USE="-java"</i>
283 </pre>
284
285 <p>
286 En vergeet niet na het bootstrappen dit weer ongedaan te maken:
287 </p>
288
289 <pre caption="USE terug zetten op de standaard">
290 # <i>unset USE</i>
291 </pre>
292
293 </body>
294 </subsection>
295 <subsection>
296 <title>Optioneel: De sources eerst downloaden</title>
297 <body>
298
299 <p>
300 Het is mogelijk om eerst alle source code af te halen en daarna pas het
301 bootstrappen te startten (als je niet wil dat je internet connectie de hele
302 tijd open staat). Indien je dit niet doet gebeurt dit wel automatisch, maar
303 dan heb je een permanente netwerk connectie nodig. Gebruik hiervoor de
304 <e>-f</e> optie van het bootstrap script, dit <e>f</e>etcht alle code voor u.
305 </p>
306
307 <pre caption = "De benodigde sources downloaden">
308 # <i>cd /usr/portage</i>
309 # <i>scripts/bootstrap.sh -f</i>
310 </pre>
311
312 </body>
313 </subsection>
314 <subsection>
315 <title>het Systeem Bootstrappen</title>
316 <body>
317
318 <p>
319 Nu kan je het bootstrap script starten. Daarna kan je maar best wat anders
320 gaan doen, want dit duurt redelijk lang. (Bijvoorbeeld de Gentoo developers
321 lastig vallen op #gentoo)
322 </p>
323
324 <pre caption = "Bootstrapen">
325 # <i>cd /usr/portage</i>
326 # <i>scripts/bootstrap.sh</i>
327 </pre>
328
329 <p>
330 Als je eerder <c>CHOST</c> hebt aangepast in <path>/etc/make.conf</path> moet
331 je een aantal variabelen herinitialiseren zodat <c>gcc</c> snel werkt.
332 </p>
333
334 <pre caption="Omgevings variabelen herinitializeren">
335 # <i>source /etc/profile</i>
336 </pre>
337
338 <p>
339 Ga nu door met de volgende stap <uri link="#doc_chap4">van Stage2
340 naar Stage3</uri>.
341 </p>
342
343 </body>
344 </subsection>
345 </section>
346 <section>
347 <title>van Stage2 naar Stage3</title>
348 <subsection>
349 <title>Introductie</title>
350 <body>
351
352 <p>
353 Als je deze sectie leest heb je een gebootstrapped systeem (ofwel omdat je
354 het daarnet zelf gedaan hebt, ofwel gebruik je een <e>stage2</e>).
355 Dan is het nu tijd om alle syteem pakketten te compileren.
356 </p>
357
358 <p>
359 <e>Allemaal</e>? Nee, in deze stap worden enkel deze gemaakt waarvoor er geen
360 alternatieven zijn. Sommige pakketten hebben meerdere alternatieven (onder
361 andere system loggers) en Gentoo draait rond keuzes, dus we leggen er
362 je geen op.
363 </p>
364
365 </body>
366 </subsection>
367 <subsection>
368 <title>Optioneel: Zien wat er gaat gebeuren</title>
369 <body>
370
371 <p>
372 Als je wil weten welke pakketten er geinstalleerd zullen worden, voer dan
373 <c>emerge --pretend system</c> uit. Dit geeft een lijst van alle te
374 installeren pakketten. Het kan gebeuren dat je hiervoor <c>less</c> of
375 <c>more</c> nodig hebt omdat de lijst aardig lang kan worden.
376 </p>
377
378 <pre caption = "Bekijk wat 'emerge system' gaat doen">
379 # <i>emerge --pretend system | less</i>
380 </pre>
381
382 </body>
383 </subsection>
384 <subsection>
385 <title>Optioneel: de Sources downloaden</title>
386 <body>
387
388 <p>
389 Als je wil dat <c>emerge</c> eerst de sources download voor je verder gaat
390 (als je niet wil dat uw connectie open staat terwijl je het syteem compileert)
391 kan je de <e>--fetchonly</e> optie van <c>emerge</c> gebruiken.
392 </p>
393
394 <pre caption = "Fetching the sources">
395 # <i>emerge --fetchonly system</i>
396 </pre>
397
398 </body>
399 </subsection>
400 <subsection>
401 <title>het Systeem compileren</title>
402 <body>
403
404 <p>
405 Om te starten met het systeem te compileren, voer je <c>emerge system</c> uit.
406 Dit duurt ook een tijdje, dus kan je je maar beter ergens anders mee bezig
407 houden.
408 </p>
409
410 <pre caption = "Het systeem compileren">
411 # <i>emerge system</i>
412 </pre>
413
414 <p>
415 Als dit gedaan is, ga je verder met <uri link="?part=1&amp;chap=7">de Kernel
416 configureren</uri>.
417 </p>
418
419 </body>
420 </subsection>
421 </section>
422 </sections>

  ViewVC Help
Powered by ViewVC 1.1.20