/[gentoo]/xml/htdocs/doc/nl/handbook/hb-install-x86-disk.xml
Gentoo

Contents of /xml/htdocs/doc/nl/handbook/hb-install-x86-disk.xml

Parent Directory Parent Directory | Revision Log Revision Log


Revision 1.1 - (hide annotations) (download) (as text)
Mon Sep 20 19:35:16 2004 UTC (14 years, 5 months ago) by neysx
Branch: MAIN
File MIME type: application/xml
#64766, #64765, #64764 : new translations

1 neysx 1.1 <?xml version='1.0' encoding='UTF-8'?>
2     <!DOCTYPE sections SYSTEM "/dtd/book.dtd">
3    
4     <!-- The content of this document is licensed under the CC-BY-SA license -->
5     <!-- See http://creativecommons.org/licenses/by-sa/1.0 -->
6    
7     <!-- $Header: /var/www/www.gentoo.org/raw_cvs/gentoo/xml/htdocs/doc/nl/handbook/hb-install-x86-disk.xml,v 1.11 2004/09/14 11:55:12 swift Exp $ -->
8    
9     <sections>
10     <section>
11     <title>Introductie van Block Devices</title>
12     <subsection>
13     <title>Block Devices</title>
14     <body>
15    
16     <p>
17     We bekijken de schijf gedeeltes van Gentoo Linux en Linux in het algemeen,
18     Inclusief Linux filesystems, partities en block devices.
19     Dan, als je bekend bent met de ins en outs van schijven en filesystems, leiden
20     we je door het proces van het opzetten van partities en filesystems voor je
21     Gentoo Linux Installatie
22     </p>
23    
24     <p>
25     Om te beginnen, zullen we <e>block devices</e> introduceren. Het meest bekende
26     block device is waarschijnlijk die van de eerste IDE schijf in een Linux
27     systeem, namelijk <path>/dev/hda</path>. Als je systeem SCSI of SATA schijven
28     gebruikt, dan zal je eerste harde schijf <path>/dev/sda</path> zijn.
29     </p>
30    
31     <p>
32     De hierboven genoemde block devices stellen een abstracte interface naar de
33     schijf voor. Programmas kunnen deze block devices gebruiken om te communiceren
34     met de schijf zonder zich zorgen te hoeven maken of het een IDE, SCSI of iets
35     anders is. Het programma kan simpelweg de ruimte als een boel aangrenzende,
36     willekeurig te bereiken 512-byte blokken gebruiken.
37     </p>
38    
39     </body>
40     </subsection>
41     <subsection>
42     <title>Partities</title>
43     <body>
44    
45     <p>
46     Hoewel het theoretisch mogelijk is om een volledige schijf te gebruiken voor
47     je Linux systeem, wordt dit in de praktijk zelden gedaan. In plaats daarvan
48     worden ze opgesplitst in kleinere, makkelijker te beheren block devices. Op
49     x86 systemen, noemen we deze <e>partities</e>.
50     </p>
51    
52     <p>
53     Partities worden in drie types opgedeeld:
54     <e>primary</e> (primaire), <e>extended</e> (uitgebreide) en <e>logical</e>
55     (logisch).
56     </p>
57    
58     <p>
59     Een <e>primaire</e> partitie is een partitie die zijn informatie opslaat in
60     de MBR (master boot record). Omdat een MBR erg klein is (512 bytes) kunnen
61     er slechts 4 primaire partities worden gebruikt (bijvoorbeeld,
62     <path>/dev/hda1</path> tot <path>/dev/hda4</path>).
63     </p>
64    
65     <p>
66     Een <e>uitgebreide</e> partitie is een speciale primare partitie (deze moet dus
67     een van de primaire partities zijn) die meerdere parties kan bevatten.
68     Oorspronkelijk bestonden deze niet, maar omdat vier partities te weinig waren,
69     breidde men het formatteringsschema uit zonder backward compatibility
70     te verliezen.
71     </p>
72    
73     <p>
74     Een <e>logische</e> partitie is een partitie binnen de extended partitie. Hun
75     definities worden niet in de MBR gezet, maar binnen in de extended partitie.
76     </p>
77    
78     </body>
79     </subsection>
80     <subsection>
81     <title>Geadvanceerde Opslag</title>
82     <body>
83    
84     <p>
85     De x86 LiveCDs bieden ondersteuning voor EVMS en LVM2. EVMS en LVM2
86     vergrootten de flexibiliteit van je partitie indeling. Tijdens de installatie
87     instructies, zullen we ons richten op "normale" partities, maar het is goed
88     om te weten dat EVMS en LVM ook ondersteund worden.
89     </p>
90    
91     </body>
92     </subsection>
93     </section>
94     <section>
95     <title>Een partitie schema ontwerpen</title>
96     <subsection>
97     <title>Standaard Partitie Schema</title>
98     <body>
99    
100     <p>
101     Als je niet geinteresseerd bent in een partitie schema te tekenen voor je
102     systeem, dan kun je het partitie schema gebruiken wat we in dit boek gebruiken:
103     </p>
104    
105     <table>
106     <tr>
107     <th>Partitie</th>
108     <th>Filesystem</th>
109     <th>Grootte</th>
110     <th>Beschrijving</th>
111     </tr>
112     <tr>
113     <ti><path>/dev/hda1</path></ti>
114     <ti>ext2</ti>
115     <ti>32M</ti>
116     <ti>Boot partitie</ti>
117     </tr>
118     <tr>
119     <ti><path>/dev/hda2</path></ti>
120     <ti>(swap)</ti>
121     <ti>512M</ti>
122     <ti>Swap partitie</ti>
123     </tr>
124     <tr>
125     <ti><path>/dev/hda3</path></ti>
126     <ti>ext3</ti>
127     <ti>Rest van de schijf</ti>
128     <ti>Root partitie</ti>
129     </tr>
130     </table>
131    
132     <p>
133     Als je wel wilt weten hoe groot een partitie moet zijn, of zelfs hoeveel
134     partities je nodig hebt, lees dan door. Zo niet, dan kun je doorgaan met
135     partitioneren van je schijf door het lezen van <uri link="#fdisk">fdisk
136     gebruiken om je schijf te partitioneren</uri>.
137     </p>
138    
139     </body>
140     </subsection>
141     <subsection>
142     <title>Hoeveel en hoe groot?</title>
143     <body>
144    
145     <p>
146     Het aantal partities hangt zeer sterk af van je omgeving. Bijvoorbeeld, als je
147     een heleboel gebruikers hebt, wil je waarschijnlijk je <path>/home</path>
148     gescheiden houden omdat het ten goede komt van je snelheid en veiligheid en
149     backups maken is een stuk makkelijker.
150     Als je Gentoo installeert als een mailserver, zou je <path>/var</path>
151     gescheiden moeten zijn omdat al je mails in <path>/var</path> staan.
152     Een goede keuze van je filesystem zal je snelheid flink verhogen.
153     Gameservers zullen een aparte <path>/opt</path> hebben omdat de meeste
154     gameservers daar geinstalleerd worden, vanwege dezelfde redenen als bij
155     <path>/home></path>: veiligheid en backups.
156     </p>
157    
158     <p>
159     Zoals je kan zien, hangt het sterk af van je doel. Gescheiden partities of
160     volumes hebben de volgende voordelen:
161     </p>
162    
163     <ul>
164     <li>
165     Je kan het best presterende filesystem kiezen voor iedere partite of volume
166     </li>
167     <li>
168     Je totale systeem kan niet vol zitten als een tool constant files naar
169     een partitie of volume probeert te schrijven
170     </li>
171     <li>
172     Zo nodig, file system controles worden beperkt in tijd, omdat meerdere
173     controles paralel kunnen worden uitgevoerd (hoewel dit voordeel vooral geldt
174     bij meerdere schijven dan meerdere partities)
175     </li>
176     <li>
177     Veiligheid kan worden verbeterd door het mounten van enkele partities of
178     volumes alleen-lezen, nosuid (setuid bits worden genegeerd), noexec
179     (uitvoerbare bits worden genegeerd) etc.
180     </li>
181     </ul>
182    
183     <p>
184     Hoewel, meerdere partities hebben een groot nadeel: indien niet goed ingesteld,
185     kun je een systeem krijgen met veel vrije ruimte op de ene en niets op de
186     andere. Ook is er een 15-partities limiet voor SCSI en SATA.
187     </p>
188    
189     <p>
190     Als een voorbeeld van partitioneren, zullen we je laten zien hoe je een
191     20Gb schijf die wordt gebruikt als een demonstratie laptop (met webserver,
192     mailserver, gnome, ...) partitioneert:
193     </p>
194    
195     <pre caption="Voorbeeld filesystem gebruik">
196     Filesystem Type Size Used Avail Use% Mounted on
197     /dev/hda5 ext3 509M 132M 351M 28% /
198     /dev/hda2 ext3 5.0G 3.0G 1.8G 63% /home
199     /dev/hda7 ext3 7.9G 6.2G 1.3G 83% /usr
200     /dev/hda8 ext3 1011M 483M 477M 51% /opt
201     /dev/hda9 ext3 2.0G 607M 1.3G 32% /var
202     /dev/hda1 ext2 51M 17M 31M 36% /boot
203     /dev/hda6 swap 516M 12M 504M 2% &lt;niet gemount&gt;
204     <comment>(Ongepartioneerde ruimte voor toekomstig gebruik: 2 Gb)</comment>
205     </pre>
206    
207     <p>
208     <path>/usr</path> is hier redelijk vol (83% gebruikt), maar als
209     alle software is geinstalleerd, groeit <path>/usr</path> niet meer zo veel.
210     Mensen denken misschien dat <path>/var</path> te groot is, maar Gentoo
211     compileert alle programmas in <path>/var/tmp/portage</path>, dus moet je
212     altijd op <path>/var</path> ten minste 1G vrije ruimte hebben als je niet te
213     grote programmas compileert en ten minste 3G vrij als je KDE of OpenOffice.org
214     zelf wil compileren.
215     </p>
216    
217     </body>
218     </subsection>
219     </section>
220     <section id="fdisk">
221     <title>fdisk gebruiken om je schijf te partitioneren</title>
222     <subsection>
223     <body>
224    
225     <p>
226     Het volgende deel beschrijft hoe je de eerder beschreven voorbeeld
227     ontwerp moet maken, namelijk:
228     </p>
229    
230     <table>
231     <tr>
232     <th>Partitie</th>
233     <th>beschrijving</th>
234     </tr>
235     <tr>
236     <ti><path>/dev/hda1</path></ti>
237     <ti>Boot partitie</ti>
238     </tr>
239     <tr>
240     <ti><path>/dev/hda2</path></ti>
241     <ti>Swap partitie</ti>
242     </tr>
243     <tr>
244     <ti><path>/dev/hda3</path></ti>
245     <ti>Root partitie</ti>
246     </tr>
247     </table>
248    
249     <p>
250     Verander je partitie ontwerp zoals je zelf wil.
251     </p>
252    
253     </body>
254     </subsection>
255     <subsection>
256     <title>Het huidige partitie ontwerp bekijken</title>
257     <body>
258    
259     <p>
260     <c>fdisk</c> is een populaire en krachtige tool om je schijf op te delen
261     in partities. Start <c>fdisk</c> op je schijf (in ons voorbeeld is dat
262     <path>/dev/hda</path>):
263     </p>
264    
265     <pre caption="Fdisk starten">
266     # <i>fdisk /dev/hda</i>
267     </pre>
268    
269     <p>
270     Eenmaal in <c>fdisk</c>, zul je begroet worden door een prompt als deze:
271     </p>
272    
273     <pre caption="fdisk prompt">
274     Command (m for help):
275     </pre>
276    
277     <p>
278     Type <c>p</c> om je huidige partitie configuratie te zien:
279     </p>
280    
281     <pre caption="Een voorbeel partitie configuratie">
282     Command (m for help): <i>p</i>
283    
284     Disk /dev/hda: 240 heads, 63 sectors, 2184 cylinders
285     Units = cylinders of 15120 * 512 bytes
286    
287     Device Boot Start End Blocks Id System
288     /dev/hda1 1 14 105808+ 83 Linux
289     /dev/hda2 15 49 264600 82 Linux swap
290     /dev/hda3 50 70 158760 83 Linux
291     /dev/hda4 71 2184 15981840 5 Extended
292     /dev/hda5 71 209 1050808+ 83 Linux
293     /dev/hda6 210 348 1050808+ 83 Linux
294     /dev/hda7 349 626 2101648+ 83 Linux
295     /dev/hda8 627 904 2101648+ 83 Linux
296     /dev/hda9 905 2184 9676768+ 83 Linux
297    
298     Command (m for help):
299     </pre>
300    
301     <p>
302     Deze schijf is geconfigureerd om zeven Linux filesystems (elke met een
303     partitie opgegeven als "Linux") en een swap partitie (opgegeven als
304     "Linux swap").
305     </p>
306    
307     </body>
308     </subsection>
309     <subsection>
310     <title>Alle Partities verwijderen</title>
311     <body>
312    
313     <p>
314     Om te beginnen zullen we eerst alle bestaande partities van de schijf
315     verwijderen. Type <c>d</c> om een partitie te verwijderen, bijvoorbeeld een
316     reeds bestaande <path>/dev/hda1</path>:
317     </p>
318    
319     <pre caption="Een partitie verwijderen">
320     Command (m for help): <i>d</i>
321     Partition number (1-4): <i>1</i>
322     </pre>
323    
324     <p>
325     De partitie is nu gemarkeerd om te verwijderen. Hij zal niet langer te
326     voorschijn komen als je <c>p</c> typt, maar hij zal niet verwijderd worden tot
327     je de veranderingen opslaat. Als je een fout hebt gemaakt en wil stoppen
328     zonder je veranderingen op te slaan, type onmiddelijk <c>q</c> en druk op
329     enter. Je partitie zal niet worden verwijderd.
330     </p>
331    
332     <p>
333     Nu, er van uit gaande dat je inderdaad je partitie wil verwijderen, type
334     herhaaldelijk <c>p</c> om de partities te zien en daarna <c>d</c> met het
335     nummer dat je wil verwijderen. Uiteindelijk zul je eindigen met een lege
336     partitie tabel:
337     </p>
338    
339     <pre caption="Een lege partitie tabel">
340     Disk /dev/hda: 30.0 GB, 30005821440 bytes
341     240 heads, 63 sectors/track, 3876 cylinders
342     Units = cylinders of 15120 * 512 = 7741440 bytes
343    
344     Device Boot Start End Blocks Id System
345    
346     Command (m for help):
347     </pre>
348    
349     <p>
350     Nu de partitie tabel in het geheugen leeg is, zijn we klaar om de partities
351     te maken. We zullen een standaard partitie schema gebruiken zoals eerder
352     besproken is. Natuurlijk ben je niet verplicht deze te volgen!
353     </p>
354    
355     </body>
356     </subsection>
357     <subsection>
358     <title>De boot partitie maken</title>
359     <body>
360    
361     <p>
362     Eerst zullen we een kleine boot partitie maken. Type <c>n</c> om een nieuwe
363     partitie te maken, daarna <c>p</c> om een primaire partitie te selecteren,
364     gevolgd door een <c>1</c> om de eerste primaire partitie te selecteren.
365     Als je gevraagd wordt om de eerste cylinder, druk op enter. Als ze om de
366     laatste cylinder vragen, type <c>+32M</c> om een partitie van 32 Mbyte te maken:
367     </p>
368    
369     <pre caption="De boot partitie maken">
370     Command (m for help): <i>n</i>
371     Command action
372     e extended
373     p primary partition (1-4)
374     <i>p</i>
375     Partition number (1-4): <i>1</i>
376     First cylinder (1-3876, default 1): <comment>(Druk op Enter)</comment>
377     Using default value 1
378     Last cylinder or +size or +sizeM or +sizeK (1-3876, default 3876): <i>+32M</i>
379     </pre>
380    
381     <p>
382     Nu, als je <c>p</c> typt, zou je de volgende partitie printout moeten zien:
383     </p>
384    
385     <pre caption="Gecreerde boot partitie">
386     Command (m for help): <i>p</i>
387    
388     Disk /dev/hda: 30.0 GB, 30005821440 bytes
389     240 heads, 63 sectors/track, 3876 cylinders
390     Units = cylinders of 15120 * 512 = 7741440 bytes
391    
392     Device Boot Start End Blocks Id System
393     /dev/hda1 1 14 105808+ 83 Linux
394     </pre>
395    
396     <p>
397     Deze partitie moet opstartbaar zijn. Type <c>a</c> om opstartbaar aan of uit
398     te zetten. Als je nu weer <c>p</c> indrukt, zul je zien dat een <path>*</path>
399     in de "Boot" colom staat.
400     </p>
401    
402     </body>
403     </subsection>
404     <subsection>
405     <title>De swap partitie maken</title>
406     <body>
407    
408     <p>
409     Laten we nu de swap partitie maken. Om dit te doen, type <c>n</c> om een nieuwe
410     partitie te maken, daarna <c>p</c> om fdisk te vertellen dat je een nieuwe
411     primaire partitie wil. Daarna type je <c>2</c> om de tweede primaire partitie
412     te maken, <path>/dev/hda2</path> in ons geval. Als hij vraagt om de eerste
413     cylinder, druk op enter. Als hij vraagt om de laatste cylinder, type
414     <c>+512M</c> om een partitie van 512MB te maken. Als je dit gedaan hebt, type
415     <c>t</c> om het partitie type in te stellen, <c>2</c> om de net gemaakte
416     partitie te selecteren en type <c>82</c> om het type "Linux swap" te kiezen.
417     Na deze stappen, zou <c>p</c> de partitie tabel moeten laten zien die er zo
418     uit ziet:
419     </p>
420    
421     <pre caption="Partitie lijst na het maken van een swap partitie">
422     Command (m for help): <i>p</i>
423    
424     Disk /dev/hda: 30.0 GB, 30005821440 bytes
425     240 heads, 63 sectors/track, 3876 cylinders
426     Units = cylinders of 15120 * 512 = 7741440 bytes
427    
428     Device Boot Start End Blocks Id System
429     /dev/hda1 * 1 14 105808+ 83 Linux
430     /dev/hda2 15 81 506520 82 Linux swap
431     </pre>
432    
433     </body>
434     </subsection>
435     <subsection>
436     <title>De Root Partitie maken</title>
437     <body>
438    
439     <p>
440     Eindelijk, laten we nu de root partitie maken. Om dit te doen, type <c>n</c>
441     om weer een nieuwe partitie te maken, daarna <c>p</c> om fdisk te vertellen dat
442     je een primaire partitie wil. Type daarna <c>3</c> om een derde primaire
443     partitie te maken, <path>/dev/hda3</path> in ons geval. Als gevraagd wordt om
444     de eerste cylinder, druk op enter. Daarna vraagt hij om de laatste cylinder,
445     druk wederom op enter om een partitie te maken die de schijf verder vult. Na
446     deze stappen, zou <c>p</c> in typen een partite tabel moeten geven die er zo
447     uit ziet:
448     </p>
449    
450     <pre caption="Partitie lijst na het maken van de root partitie">
451     Command (m for help): <i>p</i>
452    
453     Disk /dev/hda: 30.0 GB, 30005821440 bytes
454     240 heads, 63 sectors/track, 3876 cylinders
455     Units = cylinders of 15120 * 512 = 7741440 bytes
456    
457     Device Boot Start End Blocks Id System
458     /dev/hda1 * 1 14 105808+ 83 Linux
459     /dev/hda2 15 81 506520 82 Linux swap
460     /dev/hda3 82 3876 28690200 83 Linux
461     </pre>
462    
463    
464     </body>
465     </subsection>
466     <subsection>
467     <title>Het partitie ontwerp opslaan</title>
468     <body>
469    
470     <p>
471     Om de partitie tabel op te slaan en <c>fdisk</c> af te sluiten, type <c>w</c>.
472     </p>
473    
474     <pre caption="Opslaan en fdisk afsluiten">
475     Command (m for help): <i>w</i>
476     </pre>
477    
478     <p>
479     Nu je partities gemaakt zijn, kun je doorgaan met <uri
480     link="#filesystems">Filesystems maken</uri>.
481     </p>
482    
483     </body>
484     </subsection>
485     </section>
486     <section id="filesystems">
487     <title>Filesystems maken</title>
488     <subsection>
489     <title>Introductie</title>
490     <body>
491    
492     <p>
493     Nu je partities gemaakt zijn, is het tijd om een filesystem er op te zetten.
494     Als het je niet interesseert wat voor filesystem je moet kiezen en tevreden
495     bent met wat we als standaard kiezen in dit handboek, ga verder met <uri
496     link="#filesystems-apply">Filesystems toepassen op een partitie</uri>
497     Als het je wel interesseert, lees dan verder...
498     </p>
499    
500     </body>
501     </subsection>
502     <subsection>
503     <title>Filesystems?</title>
504     <body>
505    
506     <p>
507     De Linux kernel ondersteunt verschillende filesystems. We zullen ext2, ext3,
508     ReiserFS, XFS en JFS uitleggen omdat deze het meest gebruikt worden op Linux
509     systemen.
510     </p>
511    
512     <p>
513     <b>ext2</b> is een getest en echt Linux filesystem maar heeft geen metadata
514     journaling, wat betekent dat routine ext2 filesystem controles redelijk veel
515     tijd kunnen kosten. Er is nu een redelijke selectie van nieuwere journaled
516     filesystems die zeer snel gecontroleerd kunnen worden en dus worden verkozen
517     boven hun niet-journaled tegenstanders. Journaled filesystems voorkomen lange
518     vertragingen als je opstart en je een inconsistent filesystem hebt.
519     </p>
520    
521     <p>
522     <b>ext3</b> is de journaled versie van het ext2 filesystem. Het heeft metadata
523     journaling voor een snel herstel naast anere uitgebreide journaling modes zoals
524     <e>full data</e> en <e>ordered</e> data journaling. ext3 is een zeer goed en
525     betrouwbaar filesystem. Het heeft extra <e>hashed b-tree index</e> optie die
526     hoge performance biedt in bijna iedere situatie. In het kort, ext3 is een
527     geweldig filesystem.
528     </p>
529    
530     <p>
531     <b>ReiserFS</b> is een B*-boom gebaseerd filesystem welke een zeer goede
532     performance heeft. Verder veslaat hij ext2 en ext3 met factor 10x-15x bij
533     kleine bestanden (kleinder dan 4k). ReiserFS schaalt extreem goed en heeft
534     metadata journaling. Sinds kernel 2.4.18+ is ReiserFS bruikbaar voor algemeen
535     gebruik en voor extreme gevallen zoals grote filesystems, gebruik van veel
536     kleine bestanden, zeer grote bestanden en directories die duizenden bestanden
537     bevatten.
538     </p>
539    
540     <p>
541     <b>XFS</b> is een filesystem met metadata journaling die met een robuste
542     feature-set komt en geoptimaliseerd is voor schaalbaarheid. We raden dit
543     alleen aan op Linux systemen met high-end SCSI en/of fibre channel opslag
544     en een UPS (Uninterruptible Power Supply) omdat XFS aggressief in-transit
545     data cacht in het geheugen. Slecht ontworpen programmas (die geen goede
546     voorbereidingen nemen bij het schrijven van bestanden naar de schijf en
547     daar zijn er redelijk veel van) kunnen een redelijk deel aan data verliezen
548     als het systeem onverwacht down gaat.
549     </p>
550    
551     <p>
552     <b>JFS</b> is IBM's high-performance journaling filesystem. Het is recent
553     productie-klaar geworden en er is nog niet genoeg ervaring mee om er iets
554     (positief, noch negatief) over te zeggen.
555     </p>
556    
557     </body>
558     </subsection>
559     <subsection id="filesystems-apply">
560     <title>Een filesystem toepassen op een partitie</title>
561     <body>
562    
563     <p>
564     Om een filesystem op een partitie of volume te maken, zijn er tools beschikbaar
565     voor elk mogelijk filesystem:
566     </p>
567    
568     <table>
569     <tr>
570     <th>Filesystem</th>
571     <th>Commando om te maken</th>
572     </tr>
573     <tr>
574     <ti>ext2</ti>
575     <ti><c>mke2fs</c></ti>
576     </tr>
577     <tr>
578     <ti>ext3</ti>
579     <ti><c>mke2fs -j</c></ti>
580     </tr>
581     <tr>
582     <ti>reiserfs</ti>
583     <ti><c>mkreiserfs</c></ti>
584     </tr>
585     <tr>
586     <ti>xfs</ti>
587     <ti><c>mkfs.xfs</c></ti>
588     </tr>
589     <tr>
590     <ti>jfs</ti>
591     <ti><c>mkfs.jfs</c></ti>
592     </tr>
593     </table>
594    
595     <p>
596     Bijvoorbeeld, om van de boot partitie (<path>/dev/hda1</path> in ons geval)
597     ext2 te maken en de root partitie (<path>/dev/hda3</path> in ons geval) ext3
598     te maken, zou je dit gebruiken:
599     </p>
600    
601     <pre caption="Een filesystem toepassen op een partitie">
602     # <i>mke2fs /dev/hda1</i>
603     # <i>mke2fs -j /dev/hda3</i>
604     </pre>
605    
606     <p>
607     Maak nu de filesystems op je vers gemaakte partities (of logische volumes)
608     </p>
609    
610     </body>
611     </subsection>
612     <subsection>
613     <title>De swap partitie activeren</title>
614     <body>
615    
616     <p>
617     <c>mkswap</c> is het commando dat gebruikt wordt om swap partities te
618     initializeren:
619     </p>
620    
621     <pre caption="De swap partitie initializeren">
622     # <i>mkswap /dev/hda2</i>
623     </pre>
624    
625     <p>
626     Om de swap partitie te gebruiken, gebruik <c>swapon</c>:
627     </p>
628    
629     <pre caption="Activeer de swap partitie">
630     # <i>swapon /dev/hda2</i>
631     </pre>
632    
633     <p>
634     Maak en activeer de swap nu.
635     </p>
636    
637     </body>
638     </subsection>
639     </section>
640     <section>
641     <title>Mounten</title>
642     <body>
643    
644     <p>
645     Nu onze partities gemaakt zijn en een filesystem bevatten, is het tijd ze te
646     mounten. Gebruik het <c>mount</c> commando. Vergeet niet om de benodigde map
647     te maken waar je ze wil mounten. Als een voorbeeld mounten we de root en boot
648     partities:
649     </p>
650    
651     <pre caption="De partities mounten">
652     # <i>mount /dev/hda3 /mnt/gentoo</i>
653     # <i>mkdir /mnt/gentoo/boot</i>
654     # <i>mount /dev/hda1 /mnt/gentoo/boot</i>
655     </pre>
656    
657     <note>
658     Als je je <path>/tmp</path> op een aparte partitie wil,
659     zorg dat de rechten goed staan na het mounten:
660     <c>chmod 1777 /mnt/gentoo/tmp</c>. Dit geld ook voor <path>/var/tmp</path>.
661     </note>
662    
663     <p>
664     We zullen ook een proc filesystem (een virtuele interface met de kernel)
665     moeten mounten op <path>/proc</path>. Maar eerst moeten we onze bestanden op
666     de partities plaatsen.
667     </p>
668    
669     <p>
670     Ga verder met <uri link="?part=1&amp;chap=5">Installeren van de Gentoo
671     Installatie bestanden</uri>.
672     </p>
673    
674     </body>
675     </section>
676     </sections>
677    

  ViewVC Help
Powered by ViewVC 1.1.20