/[gentoo]/xml/htdocs/doc/nl/handbook/hb-install-x86-disk.xml
Gentoo

Diff of /xml/htdocs/doc/nl/handbook/hb-install-x86-disk.xml

Parent Directory Parent Directory | Revision Log Revision Log | View Patch Patch

Revision 1.6 Revision 1.10
1<?xml version='1.0' encoding='UTF-8'?> 1<?xml version='1.0' encoding='UTF-8'?>
2<!DOCTYPE sections SYSTEM "/dtd/book.dtd"> 2<!DOCTYPE sections SYSTEM "/dtd/book.dtd">
3 3
4<!-- The content of this document is licensed under the CC-BY-SA license --> 4<!-- The content of this document is licensed under the CC-BY-SA license -->
5<!-- See http://creativecommons.org/licenses/by-sa/1.0 --> 5<!-- See http://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.5 -->
6 6
7<!-- $Header: /var/cvsroot/gentoo/xml/htdocs/doc/nl/handbook/hb-install-x86-disk.xml,v 1.6 2005/02/05 09:38:22 neysx Exp $ --> 7<!-- $Header: /var/cvsroot/gentoo/xml/htdocs/doc/nl/handbook/hb-install-x86-disk.xml,v 1.10 2006/03/11 10:56:29 neysx Exp $-->
8
9<!--
10 Sync: 1.25
11-->
8 12
9<sections> 13<sections>
10 14
11<version>1.13</version> 15<version>2.5</version>
12<date>2005-01-28</date> 16<date>2006-01-01</date>
13 17
14<section> 18<section>
15<title>Introductie van Block Devices</title> 19<title>Introductie van Block Devices</title>
16<subsection> 20<subsection>
17<title>Block Devices</title> 21<title>Block Devices</title>
18<body> 22<body>
19 23
20<p> 24<p>
21We bekijken de schijf gedeeltes van Gentoo Linux en Linux in het algemeen, 25We bekijken de schijf gedeeltes van Gentoo Linux en Linux in het algemeen,
22Inclusief Linux filesystems, partities en block devices. 26inclusief de linux bestandssystemen, partities en block devices.
23Dan, als je bekend bent met de ins en outs van schijven en filesystems, leiden 27Wanneer u dan bekend bent met de ins en outs van schijven en bestandssystemen,
24we je door het proces van het opzetten van partities en filesystems voor je 28leiden we u door het proces van het opzetten van partities en bestandssystemen
25Gentoo Linux Installatie 29voor uw Gentoo Linux Installatie.
26</p> 30</p>
27 31
28<p> 32<p>
29Om te beginnen, zullen we <e>block devices</e> introduceren. Het meest bekende 33Om te beginnen, zullen we <e>block devices</e> introduceren. Het meest bekende
30block device is waarschijnlijk die van de eerste IDE schijf in een Linux 34block device is waarschijnlijk die van de eerste IDE schijf in een Linux
31systeem, namelijk <path>/dev/hda</path>. Als je systeem SCSI of SATA schijven 35systeem, namelijk <path>/dev/hda</path>. Als uw systeem SCSI of SATA schijven
32gebruikt, dan zal je eerste harde schijf <path>/dev/sda</path> zijn. 36heeft, dan kan uw eerste harde schijf <path>/dev/sda</path> zijn.
33</p> 37</p>
34 38
35<p> 39<p>
36De hierboven genoemde block devices stellen een abstracte interface naar de 40De hierboven genoemde block devices stellen een abstracte interface naar de
37schijf voor. Programmas kunnen deze block devices gebruiken om te communiceren 41schijf voor. Programma's kunnen deze block devices gebruiken om te communiceren
38met de schijf zonder zich zorgen te hoeven maken of het een IDE, SCSI of iets 42met de schijf zonder zich zorgen te hoeven maken of het een IDE, SCSI of iets
39anders is. Het programma kan simpelweg de ruimte als een boel aangrenzende, 43anders is. Het programma kan simpelweg de ruimte als een set aangrenzende,
40willekeurig te bereiken 512-byte blokken gebruiken. 44willekeurig te bereiken 512-byte blokken gebruiken.
41</p> 45</p>
42 46
43</body> 47</body>
44</subsection> 48</subsection>
46<title>Partities</title> 50<title>Partities</title>
47<body> 51<body>
48 52
49<p> 53<p>
50Hoewel het theoretisch mogelijk is om een volledige schijf te gebruiken voor 54Hoewel het theoretisch mogelijk is om een volledige schijf te gebruiken voor
51je Linux systeem, wordt dit in de praktijk zelden gedaan. In plaats daarvan 55uw Linux systeem, wordt dit in de praktijk zelden gedaan. In plaats daarvan
52worden ze opgesplitst in kleinere, makkelijker te beheren block devices. Op 56worden ze opgesplitst in kleinere, makkelijker te beheren block devices. Op
53x86 systemen, noemen we deze <e>partities</e>. 57x86 systemen, noemen we deze <e>partities</e>.
54</p> 58</p>
55 59
56<p> 60<p>
57Partities worden in drie types opgedeeld: 61Partities worden in drie types opgedeeld:
58<e>primary</e> (primaire), <e>extended</e> (uitgebreide) en <e>logical</e> 62<e>primary</e> (primaire), <e>extended</e> (uitgebreide) en <e>logical</e>
59(logisch). 63(logische).
60</p> 64</p>
61 65
62<p> 66<p>
63Een <e>primaire</e> partitie is een partitie die zijn informatie opslaat in 67Een <e>primaire</e> partitie is een partitie die zijn informatie opslaat in
64de MBR (master boot record). Omdat een MBR erg klein is (512 bytes) kunnen 68de MBR (master boot record). Omdat een MBR erg klein is (512 bytes) kunnen
65er slechts 4 primaire partities worden gebruikt (bijvoorbeeld, 69er slechts 4 primaire partities worden gebruikt (bijvoorbeeld,
66<path>/dev/hda1</path> tot <path>/dev/hda4</path>). 70<path>/dev/hda1</path> tot <path>/dev/hda4</path>).
67</p> 71</p>
68 72
69<p> 73<p>
70Een <e>uitgebreide</e> partitie is een speciale primare partitie (deze moet dus 74Een <e>uitgebreide</e> partitie is een speciale primaire partitie (deze moet
71een van de primaire partities zijn) die meerdere parties kan bevatten. 75dus een van de primaire partities zijn) die meerdere parties kan bevatten.
72Oorspronkelijk bestonden deze niet, maar omdat vier partities te weinig waren, 76Oorspronkelijk bestonden deze niet, maar omdat vier partities te weinig waren,
73breidde men het formatteringsschema uit zonder backward compatibility 77breidde men het partitieschema uit zonder backward compatibility
74te verliezen. 78te verliezen.
75</p> 79</p>
76 80
77<p> 81<p>
78Een <e>logische</e> partitie is een partitie binnen de extended partitie. Hun 82Een <e>logische</e> partitie is een partitie binnen de extended partitie. De
79definities worden niet in de MBR gezet, maar binnen in de extended partitie. 83definities hiervan worden niet in de MBR gezet, maar binnen in de extended
84partitie.
80</p> 85</p>
81 86
82</body> 87</body>
83</subsection>
84<subsection> 88</subsection>
89<subsection>
85<title>Geadvanceerde Opslag</title> 90<title>Geavanceerde Opslag</title>
86<body> 91<body>
87 92
88<p> 93<p>
89De x86 LiveCDs bieden ondersteuning voor EVMS en LVM2. EVMS en LVM2 94De x86 Installatie CDs bieden ondersteuning voor EVMS en LVM2. EVMS en LVM2
90vergrootten de flexibiliteit van je partitie indeling. Tijdens de installatie 95vergroten de flexibiliteit van uw partitie indeling. Tijdens de installatie
91instructies, zullen we ons richten op "normale" partities, maar het is goed 96instructies, zullen we ons richten op "reguliere" partities, maar het is goed
92om te weten dat EVMS en LVM ook ondersteund worden. 97om te weten dat EVMS en LVM ook ondersteund worden.
93</p> 98</p>
94 99
95</body> 100</body>
96</subsection> 101</subsection>
100<subsection> 105<subsection>
101<title>Standaard Partitie Schema</title> 106<title>Standaard Partitie Schema</title>
102<body> 107<body>
103 108
104<p> 109<p>
105Als je niet geinteresseerd bent in een partitie schema te tekenen voor je 110Als u niet geïnteresseerd bent in een partitie schema te tekenen voor uw
106systeem, dan kun je het partitie schema gebruiken wat we in dit boek gebruiken: 111systeem, dan kunt u het partitie schema gebruiken wat we in dit boek gebruiken:
107</p> 112</p>
108 113
109<table> 114<table>
110<tr> 115<tr>
111 <th>Partitie</th> 116 <th>Partitie</th>
112 <th>Filesystem</th> 117 <th>Bestandssysteem</th>
113 <th>Grootte</th> 118 <th>Grootte</th>
114 <th>Beschrijving</th> 119 <th>Beschrijving</th>
115</tr> 120</tr>
116<tr> 121<tr>
117 <ti><path>/dev/hda1</path></ti> 122 <ti><path>/dev/hda1</path></ti>
121</tr> 126</tr>
122<tr> 127<tr>
123 <ti><path>/dev/hda2</path></ti> 128 <ti><path>/dev/hda2</path></ti>
124 <ti>(swap)</ti> 129 <ti>(swap)</ti>
125 <ti>512M</ti> 130 <ti>512M</ti>
126 <ti>Swap partitie</ti> 131 <ti>Swap partitie (wisselbestand)</ti>
127</tr> 132</tr>
128<tr> 133<tr>
129 <ti><path>/dev/hda3</path></ti> 134 <ti><path>/dev/hda3</path></ti>
130 <ti>ext3</ti> 135 <ti>ext3</ti>
131 <ti>Rest van de schijf</ti> 136 <ti>Rest van de schijf</ti>
132 <ti>Root partitie</ti> 137 <ti>Root partitie</ti>
133</tr> 138</tr>
134</table> 139</table>
135 140
136<p> 141<p>
137Als je wel wilt weten hoe groot een partitie moet zijn, of zelfs hoeveel 142Als u wel wilt weten hoe groot een partitie moet zijn, of zelfs hoeveel
138partities je nodig hebt, lees dan door. Zo niet, dan kun je doorgaan met 143partities u nodig heeft, lees dan verder. Zo niet, dan kunt u doorgaan met het
139partitioneren van je schijf door het lezen van <uri link="#fdisk">fdisk 144partitioneren van uw schijf, door het lezen van <uri link="#fdisk">fdisk
140gebruiken om je schijf te partitioneren</uri>. 145gebruiken om uw schijf te partitioneren</uri>.
141</p> 146</p>
142 147
143</body> 148</body>
144</subsection> 149</subsection>
145<subsection> 150<subsection>
146<title>Hoeveel en hoe groot?</title> 151<title>Hoeveel en hoe groot?</title>
147<body> 152<body>
148 153
149<p> 154<p>
150Het aantal partities hangt zeer sterk af van je omgeving. Bijvoorbeeld, als je 155Het aantal partities hangt zeer sterk af van uw omgeving. Bijvoorbeeld, als u
151een heleboel gebruikers hebt, wil je waarschijnlijk je <path>/home</path> 156een heleboel gebruikers hebt, wilt u waarschijnlijk uw <path>/home</path>
152gescheiden houden omdat het ten goede komt van je snelheid en veiligheid en 157gescheiden houden omdat dit de snelheid en veiligheid ten goede komt en ook
153backups maken is een stuk makkelijker. 158backups maken is een stuk makkelijker.
154Als je Gentoo installeert als een mailserver, zou je <path>/var</path> 159Als u Gentoo installeert als een mailserver, zou u <path>/var</path>
155gescheiden moeten zijn omdat al je mails in <path>/var</path> staan. 160gescheiden kunnen houden, omdat al uw mails in <path>/var</path> staan.
156Een goede keuze van je filesystem zal je snelheid flink verhogen. 161Een goede keuze van uw schijfindeling zal de snelheid flink verhogen.
157Gameservers zullen een aparte <path>/opt</path> hebben omdat de meeste 162Gameservers zullen een aparte <path>/opt</path> hebben omdat de meeste
158gameservers daar geinstalleerd worden, vanwege dezelfde redenen als bij 163gameservers daar geïnstalleerd worden, vanwege dezelfde redenen als oor
159<path>/home></path>: veiligheid en backups. 164<path>/home></path>: veiligheid en backups. U wilt <path>/usr</path> groot
160</p> 165houden: het zal niet alleen het grootste deel van de applicaties bevatten, de
161 166Portage boom op zich neemt ongeveer 500 Mbyte in beslag, exclusief de
167verschillende broncodes die er opgeslagen staan.
162<p> 168</p>
169
170<p>
163Zoals je kan zien, hangt het sterk af van je doel. Gescheiden partities of 171Zoals u kunt zien, hangt het sterk af van uw doel. Gescheiden partities of
164volumes hebben de volgende voordelen: 172volumes hebben de volgende voordelen:
165</p> 173</p>
166 174
167<ul> 175<ul>
168<li> 176<li>
169 Je kan het best presterende filesystem kiezen voor iedere partite of volume 177 U kunt het best presterende bestandssysteem kiezen voor iedere partitie of
178 volume
170</li> 179</li>
171<li> 180<li>
172 Je totale systeem kan niet vol zitten als een tool constant files naar 181 Uw totale systeem kan niet vol zitten als een programma constant files naar
173 een partitie of volume probeert te schrijven 182 een partitie of volume probeert te schrijven
174</li> 183</li>
175<li> 184<li>
176 Zo nodig, file system controles worden beperkt in tijd, omdat meerdere 185 Zo nodig kunnen bestandssysteem controles worden beperkt in tijd, omdat meerdere
177 controles paralel kunnen worden uitgevoerd (hoewel dit voordeel vooral geldt 186 controles parallel kunnen worden uitgevoerd (hoewel dit voordeel vooral geldt
178 bij meerdere schijven dan meerdere partities) 187 bij meerdere schijven dan meerdere partities)
179</li> 188</li>
180<li> 189<li>
181 Veiligheid kan worden verbeterd door het mounten van enkele partities of 190 Veiligheid kan worden verbeterd door het mounten van enkele partities of
182 volumes alleen-lezen, nosuid (setuid bits worden genegeerd), noexec 191 volumes als alleen-lezen, nosuid (setuid bits worden genegeerd), noexec
183 (uitvoerbare bits worden genegeerd) etc. 192 (uitvoerbare bits worden genegeerd) etc.
184</li> 193</li>
185</ul> 194</ul>
186 195
187<p> 196<p>
188Hoewel, meerdere partities hebben een groot nadeel: indien niet goed ingesteld, 197Hoewel, meerdere partities hebben een groot nadeel: indien niet goed ingesteld,
189kun je een systeem krijgen met veel vrije ruimte op de ene en niets op de 198kunt u een systeem krijgen met veel vrije ruimte op de ene en niets op de
190andere. Ook is er een 15-partities limiet voor SCSI en SATA. 199andere. Ook is er een 15-partities limiet voor SCSI en SATA.
191</p> 200</p>
192 201
193<p> 202<p>
194Als een voorbeeld van partitioneren, zullen we je laten zien hoe je een 203Als een voorbeeld partitie indeling, zullen we u laten zien hoe u een
19520Gb schijf die wordt gebruikt als een demonstratie laptop (met webserver, 20420Gb schijf die wordt gebruikt als een demonstratie laptop (met webserver,
196mailserver, gnome, ...) partitioneert: 205mailserver, gnome, ...) partitioneert:
197</p> 206</p>
198 207
199<pre caption="Voorbeeld filesystem gebruik"> 208<pre caption="Voorbeeld bestandssysteem gebruik">
200$ <i>df -h</i> 209$ <i>df -h</i>
201Filesystem Type Size Used Avail Use% Mounted on 210Filesystem Type Size Used Avail Use% Mounted on
202/dev/hda5 ext3 509M 132M 351M 28% / 211/dev/hda5 ext3 509M 132M 351M 28% /
203/dev/hda2 ext3 5.0G 3.0G 1.8G 63% /home 212/dev/hda2 ext3 5.0G 3.0G 1.8G 63% /home
204/dev/hda7 ext3 7.9G 6.2G 1.3G 83% /usr 213/dev/hda7 ext3 7.9G 6.2G 1.3G 83% /usr
205/dev/hda8 ext3 1011M 483M 477M 51% /opt 214/dev/hda8 ext3 1011M 483M 477M 51% /opt
206/dev/hda9 ext3 2.0G 607M 1.3G 32% /var 215/dev/hda9 ext3 2.0G 607M 1.3G 32% /var
207/dev/hda1 ext2 51M 17M 31M 36% /boot 216/dev/hda1 ext2 51M 17M 31M 36% /boot
208/dev/hda6 swap 516M 12M 504M 2% &lt;niet gemount&gt; 217/dev/hda6 swap 516M 12M 504M 2% &lt;niet gemount&gt;
209<comment>(Ongepartioneerde ruimte voor toekomstig gebruik: 2 Gb)</comment> 218<comment>(Ongepartitioneerde ruimte voor toekomstig gebruik: 2 Gb)</comment>
210</pre> 219</pre>
211 220
212<p> 221<p>
213<path>/usr</path> is hier redelijk vol (83% gebruikt), maar als 222<path>/usr</path> is hier redelijk vol (83% gebruikt), maar als
214alle software is geinstalleerd, groeit <path>/usr</path> niet meer zo veel. 223alle software is geïnstalleerd groeit <path>/usr</path> niet meer veel. Op het
215Mensen denken misschien dat <path>/var</path> te groot is, maar Gentoo 224eerste gezicht lijkt <path>/var</path> erg groot, maar Gentoo compileert
216compileert alle programmas in <path>/var/tmp/portage</path>, dus moet je 225standaard alle programmas in <path>/var/tmp/portage</path>. Wanneer u
217altijd op <path>/var</path> ten minste 1G vrije ruimte hebben als je niet te 226<path>/var</path> op bescheiden formaat wilt houden (rond de 1GB), kunt u de
218grote programmas compileert en ten minste 3G vrij als je KDE of OpenOffice.org 227<c>PORTAGE_TMPDIR</c> variabele in <path>/etc/make.conf</path> aan passen en
219zelf wil compileren. 228naar een partitie met voldoende ruimte laten verwijzen wanneer u extreem grote
229pakketten (oa OpenOffice, KDE) wilt compileren.
220</p> 230</p>
221 231
222</body> 232</body>
223</subsection> 233</subsection>
224</section> 234</section>
225<section id="fdisk"> 235<section id="fdisk">
226<title>fdisk gebruiken om je schijf te partitioneren</title> 236<title>fdisk gebruiken om uw schijf te partitioneren</title>
227<subsection> 237<subsection>
228<body> 238<body>
229 239
230<p> 240<p>
231Het volgende deel beschrijft hoe je de eerder beschreven voorbeeld 241Het volgende deel beschrijft hoe u de eerder beschreven voorbeeld
232ontwerp moet maken, namelijk: 242indeling maakt, namelijk:
233</p> 243</p>
234 244
235<table> 245<table>
236<tr> 246<tr>
237 <th>Partitie</th> 247 <th>Partitie</th>
250 <ti>Root partitie</ti> 260 <ti>Root partitie</ti>
251</tr> 261</tr>
252</table> 262</table>
253 263
254<p> 264<p>
255Verander je partitie ontwerp zoals je zelf wil. 265Verander uw partitie indeling eventueel naar eigen inzicht.
256</p> 266</p>
257 267
258</body> 268</body>
259</subsection>
260<subsection> 269</subsection>
270<subsection>
261<title>Het huidige partitie ontwerp bekijken</title> 271<title>De huidige partitie indeling bekijken</title>
262<body> 272<body>
263 273
264<p> 274<p>
265<c>fdisk</c> is een populaire en krachtige tool om je schijf op te delen 275<c>fdisk</c> is een populaire en krachtige tool om de schijf op te delen
266in partities. Start <c>fdisk</c> op je schijf (in ons voorbeeld is dat 276in partities. Start <c>fdisk</c> op uw schijf (in ons voorbeeld is dat
267<path>/dev/hda</path>): 277<path>/dev/hda</path>):
268</p> 278</p>
269 279
270<pre caption="Fdisk starten"> 280<pre caption="Fdisk starten">
271# <i>fdisk /dev/hda</i> 281# <i>fdisk /dev/hda</i>
272</pre> 282</pre>
273 283
274<p> 284<p>
275Eenmaal in <c>fdisk</c>, zul je begroet worden door een prompt als deze: 285Eenmaal in <c>fdisk</c>, wordt u begroet door een prompt als deze:
276</p> 286</p>
277 287
278<pre caption="fdisk prompt"> 288<pre caption="fdisk prompt">
279Command (m for help): 289Command (m for help):
280</pre> 290</pre>
281 291
282<p> 292<p>
283Type <c>p</c> om je huidige partitie configuratie te zien: 293Type <c>p</c> om uw huidige partitie indeling te laten zien:
284</p> 294</p>
285 295
286<pre caption="Een voorbeel partitie configuratie"> 296<pre caption="Een voorbeel partitie indeling">
287Command (m for help): <i>p</i> 297Command (m for help): <i>p</i>
288 298
289Disk /dev/hda: 240 heads, 63 sectors, 2184 cylinders 299Disk /dev/hda: 240 heads, 63 sectors, 2184 cylinders
290Units = cylinders of 15120 * 512 bytes 300Units = cylinders of 15120 * 512 bytes
291 301
302 312
303Command (m for help): 313Command (m for help):
304</pre> 314</pre>
305 315
306<p> 316<p>
307Deze schijf is geconfigureerd om zeven Linux filesystems (elke met een 317Deze schijf is opgedeeld in zeven Linux bestandssystemen (elke met een
308partitie opgegeven als "Linux") en een swap partitie (opgegeven als 318partitie opgegeven als "Linux") en een swap partitie (opgegeven als
309"Linux swap"). 319"Linux swap").
310</p> 320</p>
311 321
312</body> 322</body>
314<subsection> 324<subsection>
315<title>Alle Partities verwijderen</title> 325<title>Alle Partities verwijderen</title>
316<body> 326<body>
317 327
318<p> 328<p>
319Om te beginnen zullen we eerst alle bestaande partities van de schijf 329Om te beginnen verwijderen we alle bestaande partities van de schijf.
320verwijderen. Type <c>d</c> om een partitie te verwijderen, bijvoorbeeld een 330Type <c>d</c> om een partitie te verwijderen, bijvoorbeeld een
321reeds bestaande <path>/dev/hda1</path>: 331reeds bestaande <path>/dev/hda1</path>:
322</p> 332</p>
323 333
324<pre caption="Een partitie verwijderen"> 334<pre caption="Een partitie verwijderen">
325Command (m for help): <i>d</i> 335Command (m for help): <i>d</i>
326Partition number (1-4): <i>1</i> 336Partition number (1-4): <i>1</i>
327</pre> 337</pre>
328 338
329<p> 339<p>
330De partitie is nu gemarkeerd om te verwijderen. Hij zal niet langer te 340De partitie is nu gemarkeerd om te verwijderen. Hij zal niet langer te
331voorschijn komen als je <c>p</c> typt, maar hij zal niet verwijderd worden tot 341voorschijn komen als u <c>p</c> typt, maar hij zal niet verwijderd worden tot
332je de veranderingen opslaat. Als je een fout hebt gemaakt en wil stoppen 342u de veranderingen opslaat. Als u een fout maakt en wil stoppen
333zonder je veranderingen op te slaan, type onmiddelijk <c>q</c> en druk op 343zonder uw veranderingen op te slaan, type dan <c>q</c> en druk op
334enter. Je partitie zal niet worden verwijderd. 344enter. Uw partitie zal dan niet worden verwijderd.
335</p>
336
337<p> 345</p>
346
347<p>
338Nu, er van uit gaande dat je inderdaad je partitie wil verwijderen, type 348Nu, er van uit gaande dat u inderdaad de partitie wil verwijderen, type
339herhaaldelijk <c>p</c> om de partities te zien en daarna <c>d</c> met het 349herhaaldelijk <c>p</c> om de partities te zien en daarna <c>d</c> met het
340nummer dat je wil verwijderen. Uiteindelijk zul je eindigen met een lege 350nummer dat u wil verwijderen. Uiteindelijk eindigt u met een lege
341partitie tabel: 351partitie tabel:
342</p> 352</p>
343 353
344<pre caption="Een lege partitie tabel"> 354<pre caption="Een lege partitie tabel">
345Disk /dev/hda: 30.0 GB, 30005821440 bytes 355Disk /dev/hda: 30.0 GB, 30005821440 bytes
351Command (m for help): 361Command (m for help):
352</pre> 362</pre>
353 363
354<p> 364<p>
355Nu de partitie tabel in het geheugen leeg is, zijn we klaar om de partities 365Nu de partitie tabel in het geheugen leeg is, zijn we klaar om de partities
356te maken. We zullen een standaard partitie schema gebruiken zoals eerder 366te maken. We zullen een standaard partitie indeling gebruiken, zoals eerder
357besproken is. Natuurlijk ben je niet verplicht deze te volgen! 367besproken. Natuurlijk bent u niet verplicht deze te volgen!
358</p> 368</p>
359 369
360</body> 370</body>
361</subsection> 371</subsection>
362<subsection> 372<subsection>
365 375
366<p> 376<p>
367Eerst zullen we een kleine boot partitie maken. Type <c>n</c> om een nieuwe 377Eerst zullen we een kleine boot partitie maken. Type <c>n</c> om een nieuwe
368partitie te maken, daarna <c>p</c> om een primaire partitie te selecteren, 378partitie te maken, daarna <c>p</c> om een primaire partitie te selecteren,
369gevolgd door een <c>1</c> om de eerste primaire partitie te selecteren. 379gevolgd door een <c>1</c> om de eerste primaire partitie te selecteren.
370Als je gevraagd wordt om de eerste cylinder, druk op enter. Als ze om de 380Als u gevraagd wordt om de eerste cylinder aan te geven, drukt u op enter. Als
371laatste cylinder vragen, type <c>+32M</c> om een partitie van 32 Mbyte te maken: 381er om de laatste cylinder wordt gevraagd, typt u <c>+32M</c> om een partitie
382van 32 Mbyte te maken:
372</p> 383</p>
373 384
374<pre caption="De boot partitie maken"> 385<pre caption="De boot partitie maken">
375Command (m for help): <i>n</i> 386Command (m for help): <i>n</i>
376Command action 387Command action
382Using default value 1 393Using default value 1
383Last cylinder or +size or +sizeM or +sizeK (1-3876, default 3876): <i>+32M</i> 394Last cylinder or +size or +sizeM or +sizeK (1-3876, default 3876): <i>+32M</i>
384</pre> 395</pre>
385 396
386<p> 397<p>
387Nu, als je <c>p</c> typt, zou je de volgende partitie printout moeten zien: 398Wanneer u nu <c>p</c> typt, zou u de volgende partitie printout moeten zien:
388</p> 399</p>
389 400
390<pre caption="Gecreerde boot partitie"> 401<pre caption="Gecreerde boot partitie">
391Command (m for help): <i>p</i> 402Command (m for help): <i>p</i>
392 403
398/dev/hda1 1 14 105808+ 83 Linux 409/dev/hda1 1 14 105808+ 83 Linux
399</pre> 410</pre>
400 411
401<p> 412<p>
402Deze partitie moet opstartbaar zijn. Type <c>a</c> om opstartbaar aan of uit 413Deze partitie moet opstartbaar zijn. Type <c>a</c> om opstartbaar aan of uit
403te zetten. Kies hierbij <c>1</c>. Als je nu weer <c>p</c> indrukt, zul je zien 414te zetten. Kies hierbij <c>1</c>. Als u nu weer <c>p</c> indrukt, zult u zien
404dat een <path>*</path> in de "Boot" colom staat. 415dat een <path>*</path> in de "Boot" kolom staat.
405</p> 416</p>
406 417
407</body> 418</body>
408</subsection> 419</subsection>
409<subsection> 420<subsection>
410<title>De swap partitie maken</title> 421<title>De swap partitie maken</title>
411<body> 422<body>
412 423
413<p> 424<p>
414Laten we nu de swap partitie maken. Om dit te doen, type <c>n</c> om een nieuwe 425Laten we nu de swap partitie maken. Om dit te doen, typt u <c>n</c> om een
415partitie te maken, daarna <c>p</c> om fdisk te vertellen dat je een nieuwe 426nieuwe partitie te maken, daarna <c>p</c> om fdisk te vertellen dat u een
416primaire partitie wil. Daarna type je <c>2</c> om de tweede primaire partitie 427nieuwe primaire partitie wil. Daarna typt u <c>2</c> om de tweede primaire
417te maken, <path>/dev/hda2</path> in ons geval. Als hij vraagt om de eerste 428partitie aan te maken, <path>/dev/hda2</path> in ons geval. Als er gevraagd
418cylinder, druk op enter. Als hij vraagt om de laatste cylinder, type 429wordt om de eerste cylinder, drukt u op enter. Voor de laatste cylinder, typt
419<c>+512M</c> om een partitie van 512MB te maken. Als je dit gedaan hebt, type 430u <c>+512M</c> om een partitie van 512MB te maken. Als u dit gedaan heeft, typt
420<c>t</c> om het partitie type in te stellen, <c>2</c> om de net gemaakte 431u <c>t</c> om het partitie type in te stellen, <c>2</c> om de net gemaakte
421partitie te selecteren en type <c>82</c> om het type "Linux swap" te kiezen. 432partitie te selecteren en typt u <c>82</c> om het "Linux swap" te kiezen.
422Na deze stappen, zou <c>p</c> de partitie tabel moeten laten zien die er zo 433Na deze stappen, zou <c>p</c> een partitie tabel moeten laten zien die er zo
423uit ziet: 434uit ziet:
424</p> 435</p>
425 436
426<pre caption="Partitie lijst na het maken van een swap partitie"> 437<pre caption="Partitie indeling na het maken van een swap partitie">
427Command (m for help): <i>p</i> 438Command (m for help): <i>p</i>
428 439
429Disk /dev/hda: 30.0 GB, 30005821440 bytes 440Disk /dev/hda: 30.0 GB, 30005821440 bytes
430240 heads, 63 sectors/track, 3876 cylinders 441240 heads, 63 sectors/track, 3876 cylinders
431Units = cylinders of 15120 * 512 = 7741440 bytes 442Units = cylinders of 15120 * 512 = 7741440 bytes
440<subsection> 451<subsection>
441<title>De Root Partitie maken</title> 452<title>De Root Partitie maken</title>
442<body> 453<body>
443 454
444<p> 455<p>
445Eindelijk, laten we nu de root partitie maken. Om dit te doen, type <c>n</c> 456Eindelijk kunnen we de root partitie aanmaken. Om dit te doen, typt u <c>n</c>
446om weer een nieuwe partitie te maken, daarna <c>p</c> om fdisk te vertellen dat 457om weer een nieuwe partitie aan te maken, <c>p</c> om fdisk te vertellen dat
447je een primaire partitie wil. Type daarna <c>3</c> om een derde primaire 458u een primaire partitie wilt. Type daarna <c>3</c> om een derde primaire
448partitie te maken, <path>/dev/hda3</path> in ons geval. Als gevraagd wordt om 459partitie te maken, <path>/dev/hda3</path> in ons geval. Als gevraagd wordt om
449de eerste cylinder, druk op enter. Daarna vraagt hij om de laatste cylinder, 460de eerste cylinder, druk op enter. Daarna vraagt hij om de laatste cylinder,
450druk wederom op enter om een partitie te maken die de schijf verder vult. Na 461druk wederom op enter om een partitie te maken die de schijf verder vult. Na
451deze stappen, zou <c>p</c> in typen een partite tabel moeten geven die er zo 462deze stappen, zou <c>p</c> in typen een partitie tabel moeten geven die er zo
452uit ziet: 463uit ziet:
453</p> 464</p>
454 465
455<pre caption="Partitie lijst na het maken van de root partitie"> 466<pre caption="Partitie indeling na het maken van de root partitie">
456Command (m for help): <i>p</i> 467Command (m for help): <i>p</i>
457 468
458Disk /dev/hda: 30.0 GB, 30005821440 bytes 469Disk /dev/hda: 30.0 GB, 30005821440 bytes
459240 heads, 63 sectors/track, 3876 cylinders 470240 heads, 63 sectors/track, 3876 cylinders
460Units = cylinders of 15120 * 512 = 7741440 bytes 471Units = cylinders of 15120 * 512 = 7741440 bytes
467 478
468 479
469</body> 480</body>
470</subsection> 481</subsection>
471<subsection> 482<subsection>
472<title>Het partitie ontwerp opslaan</title> 483<title>De partitie indeling opslaan</title>
473<body> 484<body>
474 485
475<p> 486<p>
476Om de partitie tabel op te slaan en <c>fdisk</c> af te sluiten, type <c>w</c>. 487Om de partitie tabel op te slaan en <c>fdisk</c> af te sluiten, type <c>w</c>.
477</p> 488</p>
479<pre caption="Opslaan en fdisk afsluiten"> 490<pre caption="Opslaan en fdisk afsluiten">
480Command (m for help): <i>w</i> 491Command (m for help): <i>w</i>
481</pre> 492</pre>
482 493
483<p> 494<p>
484Nu je partities gemaakt zijn, kun je doorgaan met <uri 495Nu de partities gemaakt zijn, kunt u doorgaan met <uri
485link="#filesystems">Filesystems maken</uri>. 496link="#filesystems">Bestandssystemen maken</uri>.
486</p> 497</p>
487 498
488</body> 499</body>
489</subsection> 500</subsection>
490</section> 501</section>
491<section id="filesystems"> 502<section id="filesystems">
492<title>Filesystems maken</title> 503<title>Bestandssystemen maken</title>
493<subsection> 504<subsection>
494<title>Introductie</title> 505<title>Introductie</title>
495<body> 506<body>
496 507
497<p> 508<p>
498Nu je partities gemaakt zijn, is het tijd om een filesystem er op te zetten. 509Nu uw partities gemaakt zijn, is het tijd om een bestandssysteem op te zetten.
499Als het je niet interesseert wat voor filesystem je moet kiezen en tevreden 510Als het u niet interesseert wat voor bestandssystemen u kunt kiezen en tevreden
500bent met wat we als standaard kiezen in dit handboek, ga verder met <uri 511bent met wat we als standaard kiezen in dit handboek, ga verder met <uri
501link="#filesystems-apply">Filesystems toepassen op een partitie</uri> 512link="#filesystems-apply">Bestandssystemen toepassen op een partitie</uri>
502Als het je wel interesseert, lees dan verder... 513Als het u wel interesseert, lees dan verder...
503</p> 514</p>
504 515
505</body> 516</body>
506</subsection>
507<subsection> 517</subsection>
518<subsection>
508<title>Filesystems?</title> 519<title>Bestandssystemen?</title>
509<body> 520<body>
510 521
511<p> 522<p>
512De Linux kernel ondersteunt verschillende filesystems. We zullen ext2, ext3, 523De Linux kernel ondersteunt verschillende bestandssystemen. We zullen ext2,
513ReiserFS, XFS en JFS uitleggen omdat deze het meest gebruikt worden op Linux 524ext3, ReiserFS, XFS en JFS uitleggen omdat deze het meest gebruikt worden op
514systemen. 525Linux systemen.
515</p>
516
517<p> 526</p>
527
528<p>
518<b>ext2</b> is een getest en echt Linux filesystem maar heeft geen metadata 529<b>ext2</b> is een goed getest en echt Linux bestandssysteem maar heeft geen
519journaling, wat betekent dat routine ext2 filesystem controles redelijk veel 530metadata journaling, wat betekent dat ext2 bestandssysteem controles redelijk
520tijd kunnen kosten. Er is nu een redelijke selectie van nieuwere journaled 531veel tijd kunnen kosten. Er is nu een redelijke keuze aan nieuwere journaled
521filesystems die zeer snel gecontroleerd kunnen worden en dus worden verkozen 532bestandssystemen die zeer snel gecontroleerd kunnen worden en dus de voorkeur
522boven hun niet-journaled tegenstanders. Journaled filesystems voorkomen lange 533hebben boven hun niet-journaled tegenhangers. Journaled bestandssystemen
523vertragingen als je opstart en je een inconsistent filesystem hebt. 534voorkomen lange vertragingen als u opstart en u een beschadigd bestandssysteem
524</p> 535heeft.
525
526<p> 536</p>
537
538<p>
527<b>ext3</b> is de journaled versie van het ext2 filesystem. Het heeft metadata 539<b>ext3</b> is de journaled versie van het ext2 bestandssysteem. Het heeft
528journaling voor een snel herstel naast anere uitgebreide journaling modes zoals 540metadata journaling voor een snel herstel naast andere journaling modes zoals
529<c>full data</c> en <c>ordered</c> data journaling. ext3 is een zeer goed en 541full data en ordered data journaling. ext3 is een zeer goed en
530betrouwbaar filesystem. Het heeft extra <c>hashed b-tree index</c> optie die 542betrouwbaar bestandssysteem. Het heeft een extra <c>hashed b-tree index</c>
531hoge performance biedt in bijna iedere situatie. In het kort, ext3 is een 543optie die betere prestaties levert in bijna iedere situatie. In het kort, ext3
532geweldig filesystem. 544is een goed bestandssysteem.
533</p>
534
535<p> 545</p>
546
547<p>
536<b>ReiserFS</b> is een B*-boom gebaseerd filesystem welke een zeer goede 548<b>ReiserFS</b> is een B*-tree gebaseerd bestandssysteem dat zeer goede
537performance heeft. Verder veslaat hij ext2 en ext3 met factor 10x-15x bij 549prestaties levert. Verder verslaat het ext2 en ext3 met factor 10x-15x in de
538kleine bestanden (kleinder dan 4k). ReiserFS schaalt extreem goed en heeft 550omgang met kleine bestanden (kleiner dan 4k). ReiserFS schaalt extreem goed
539metadata journaling. Sinds kernel 2.4.18+ is ReiserFS bruikbaar voor algemeen 551en heeft metadata journaling. Sinds kernel 2.4.18+, is ReiserFS stabiel en
540gebruik en voor extreme gevallen zoals grote filesystems, gebruik van veel 552bruikbaar voor zowel algemeen gebruik als voor extremere gevallen zoals grote
541kleine bestanden, zeer grote bestanden en directories die duizenden bestanden 553bestandsystemen, het gebruik van veel kleine bestanden, zeer grote bestanden
542bevatten. 554en directories die tienduizenden bestanden bevatten.
543</p>
544
545<p> 555</p>
556
557<p>
546<b>XFS</b> is een filesystem met metadata journaling die met een robuste 558<b>XFS</b> is een filesystem met metadata journaling met een robuuste
547feature-set komt en geoptimaliseerd is voor schaalbaarheid. We raden dit 559feature-set en geoptimaliseerd is voor schaalbaarheid. We raden dit
548alleen aan op Linux systemen met high-end SCSI en/of fibre channel opslag 560alleen aan op Linux systemen met high-end SCSI en/of fibre channel opslag
549en een UPS (Uninterruptible Power Supply) omdat XFS aggressief in-transit 561en een UPS (Uninterruptible Power Supply) omdat XFS agressief in-transit
550data cacht in het geheugen. Slecht ontworpen programmas (die geen goede 562data cached in het geheugen. Slecht ontworpen programma's (die geen goede
551voorbereidingen nemen bij het schrijven van bestanden naar de schijf en 563voorbereidingen nemen bij het schrijven van bestanden naar de schijf en
552daar zijn er redelijk veel van) kunnen een redelijk deel aan data verliezen 564daar zijn er redelijk veel van) kunnen een groot deel aan data verliezen
553als het systeem onverwacht down gaat. 565als het systeem onverwacht plat gaat.
554</p>
555
556<p> 566</p>
567
568<p>
557<b>JFS</b> is IBM's high-performance journaling filesystem. Het is recent 569<b>JFS</b> is IBM's high-performance journaling bestandssysteem. Het is recent
558productie-klaar geworden en er is nog niet genoeg ervaring mee om er iets 570productie-klaar geworden en er is nog niet genoeg ervaring mee om er iets
559(positief, noch negatief) over te zeggen. 571(positief, noch negatief) over te zeggen.
560</p> 572</p>
561 573
562</body> 574</body>
563</subsection> 575</subsection>
564<subsection id="filesystems-apply"> 576<subsection id="filesystems-apply">
565<title>Een filesystem toepassen op een partitie</title> 577<title>Een bestandssysteem toepassen op een partitie</title>
566<body> 578<body>
567 579
568<p> 580<p>
569Om een filesystem op een partitie of volume te maken, zijn er tools beschikbaar 581Om een bestandssysteem op een partitie of volume aan te maken, zijn er tools
570voor elk mogelijk filesystem: 582beschikbaar voor elk bestandssysteem:
571</p> 583</p>
572 584
573<table> 585<table>
574<tr> 586<tr>
575 <th>Filesystem</th> 587 <th>Filesystem</th>
596 <ti><c>mkfs.jfs</c></ti> 608 <ti><c>mkfs.jfs</c></ti>
597</tr> 609</tr>
598</table> 610</table>
599 611
600<p> 612<p>
601Bijvoorbeeld, om van de boot partitie (<path>/dev/hda1</path> in ons geval) 613Om bijvoorbeeld van de boot partitie (<path>/dev/hda1</path> in ons geval)
602ext2 te maken en de root partitie (<path>/dev/hda3</path> in ons geval) ext3 614ext2 te maken en de root partitie (<path>/dev/hda3</path> in ons geval) ext3
603te maken, zou je dit gebruiken: 615te maken, zou u dit gebruiken:
604</p> 616</p>
605 617
606<pre caption="Een filesystem toepassen op een partitie"> 618<pre caption="Een bestandssysteem toepassen op een partitie">
607# <i>mke2fs /dev/hda1</i> 619# <i>mke2fs /dev/hda1</i>
608# <i>mke2fs -j /dev/hda3</i> 620# <i>mke2fs -j /dev/hda3</i>
609</pre> 621</pre>
610 622
611<p> 623<p>
612Maak nu de filesystems op je vers gemaakte partities (of logische volumes) 624Maak nu de bestandssystemen aan op uw vers gemaakte partities (of logische
625volumes).
613</p> 626</p>
614 627
615</body> 628</body>
616</subsection> 629</subsection>
617<subsection> 630<subsection>
618<title>De swap partitie activeren</title> 631<title>De swap partitie activeren</title>
619<body> 632<body>
620 633
621<p> 634<p>
622<c>mkswap</c> is het commando dat gebruikt wordt om swap partities te 635<c>mkswap</c> is het commando dat gebruikt wordt om swap partities te
623initializeren: 636initialiseren:
624</p> 637</p>
625 638
626<pre caption="De swap partitie initializeren"> 639<pre caption="De swap partitie initializeren">
627# <i>mkswap /dev/hda2</i> 640# <i>mkswap /dev/hda2</i>
628</pre> 641</pre>
629 642
630<p> 643<p>
631Om de swap partitie te gebruiken, gebruik <c>swapon</c>: 644Om de swap partitie aan te zetten, gebruik <c>swapon</c>:
632</p> 645</p>
633 646
634<pre caption="Activeer de swap partitie"> 647<pre caption="Activeer de swap partitie">
635# <i>swapon /dev/hda2</i> 648# <i>swapon /dev/hda2</i>
636</pre> 649</pre>
637 650
638<p> 651<p>
639Maak en activeer de swap nu. 652Maak en activeer met behulp van de bovenstaande commandos de swap partitie.
640</p> 653</p>
641 654
642</body> 655</body>
643</subsection> 656</subsection>
644</section> 657</section>
645<section> 658<section>
646<title>Mounten</title> 659<title>Mounten (Aankoppelen van bestandssystemen)</title>
647<body> 660<body>
648 661
649<p> 662<p>
650Nu onze partities gemaakt zijn en een filesystem bevatten, is het tijd ze te 663Nu onze partities gemaakt zijn en een bestandssysteem bevatten, is het tijd ze
651mounten. Gebruik het <c>mount</c> commando. Vergeet niet om de benodigde map 664te mounten. Gebruik het <c>mount</c> commando. Vergeet niet om de benodigde map
652te maken waar je ze wil mounten. Als een voorbeeld mounten we de root en boot 665aan te maken waar u ze wilt mounten. Als een voorbeeld mounten we de root en
653partities: 666boot partities:
654</p> 667</p>
655 668
656<pre caption="De partities mounten"> 669<pre caption="De partities mounten">
657# <i>mount /dev/hda3 /mnt/gentoo</i> 670# <i>mount /dev/hda3 /mnt/gentoo</i>
658# <i>mkdir /mnt/gentoo/boot</i> 671# <i>mkdir /mnt/gentoo/boot</i>
659# <i>mount /dev/hda1 /mnt/gentoo/boot</i> 672# <i>mount /dev/hda1 /mnt/gentoo/boot</i>
660</pre> 673</pre>
661 674
662<note> 675<note>
663Als je je <path>/tmp</path> op een aparte partitie wil, 676Als u <path>/tmp</path> op een aparte partitie wilt plaatsen,
664zorg dat de rechten goed staan na het mounten: 677zorg dat de rechten goed staan na het mounten:
665<c>chmod 1777 /mnt/gentoo/tmp</c>. Dit geld ook voor <path>/var/tmp</path>. 678<c>chmod 1777 /mnt/gentoo/tmp</c>. Dit geld ook voor <path>/var/tmp</path>.
666</note> 679</note>
667 680
668<p> 681<p>
669We zullen ook een proc filesystem (een virtuele interface met de kernel) 682We zullen ook een proc bestandssysteem (een virtuele interface met de kernel)
670moeten mounten op <path>/proc</path>. Maar eerst moeten we onze bestanden op 683mounten op <path>/proc</path>. Maar eerst moeten we onze bestanden op
671de partities plaatsen. 684de partities plaatsen.
672</p> 685</p>
673 686
674<p> 687<p>
675Ga verder met <uri link="?part=1&amp;chap=5">Installeren van de Gentoo 688Ga verder met <uri link="?part=1&amp;chap=5">Installeren van de Gentoo

Legend:
Removed from v.1.6  
changed lines
  Added in v.1.10

  ViewVC Help
Powered by ViewVC 1.1.20