/[gentoo]/xml/htdocs/doc/nl/handbook/hb-install-x86-kernel.xml
Gentoo

Contents of /xml/htdocs/doc/nl/handbook/hb-install-x86-kernel.xml

Parent Directory Parent Directory | Revision Log Revision Log


Revision 1.4 - (hide annotations) (download) (as text)
Sat Feb 5 09:38:22 2005 UTC (14 years ago) by neysx
Branch: MAIN
Changes since 1.3: +18 -261 lines
File MIME type: application/xml
Updates from #80779 #80780 #80781 #80782 #80784 #80787 #80788 #80791 #80795 #80802

1 swift 1.1 <?xml version='1.0' encoding='UTF-8'?>
2     <!DOCTYPE sections SYSTEM "/dtd/book.dtd">
3    
4     <!-- The content of this document is licensed under the CC-BY-SA license -->
5     <!-- See http://creativecommons.org/licenses/by-sa/1.0 -->
6    
7 neysx 1.4 <!-- $Header: /var/cvsroot/gentoo/xml/htdocs/doc/nl/handbook/hb-install-x86-kernel.xml,v 1.3 2005/01/01 16:19:20 swift Exp $ -->
8 swift 1.1
9     <sections>
10    
11 neysx 1.4 <version>1.30</version>
12     <date>2005-01-18</date>
13 swift 1.1
14     <section>
15     <title>Tijdzone</title>
16     <body>
17    
18     <p>
19 swift 1.2 Je dient eerst je tijdzone in te stellen zodat je systeem weet waar het zich
20     bevindt. Zoek naar je tijdzone in <path>/usr/share/zoneinfo</path>, maak er dan
21     een symlink naar toe vanaf <path>/etc/localtime</path> met behulp van <c>ln</c>:
22 swift 1.1 </p>
23    
24     <pre caption="De tijdzone instellen">
25     # <i>ls /usr/share/zoneinfo</i>
26     <comment>(Stel dat je Amsterdam wil)</comment>
27     # <i>ln -sf /usr/share/zoneinfo/Europe/Amsterdam /etc/localtime</i>
28     </pre>
29    
30     </body>
31     </section>
32     <section>
33     <title>De sources installeren</title>
34     <subsection>
35     <title>Een kernel kiezen</title>
36     <body>
37    
38     <p>
39 swift 1.3 De basis waarop alle distributies gebouwd zijn, is de Linux kernel. Het is de
40 swift 1.2 laag tussen gebruikers programma's en je systeemapparatuur. Gentoo biedt zijn
41     gebruikers verschillende kernelsources. Een volledige lijst met beschrijvingen
42 swift 1.1 is beschikbaar in de <uri link="/doc/en/gentoo-kernel.xml">Gentoo Kernel
43     Guide</uri> (EN).
44     </p>
45    
46     <p>
47     Voor x86-gebaseerde systemen hebben we, onder andere, <c>vanilla-sources</c>
48 swift 1.2 (de standaard 2.4 kernelsource die wordt onwikkeld door de linux-kernel
49     onwikkelaars), <c>gentoo-sources</c> (de 2.4 kernelsource gepatched met
50     snelheidsverhogende extras), <c>gentoo-dev-sources</c> (de 2.6 kernelsource
51     met snelheidsverhogende extras), <c>development-sources</c> (de vanilla 2.6
52     kernelsource), ...
53 swift 1.1 </p>
54    
55     <p>
56 swift 1.2 Kies je kernelsource en installeer het door middel van <c>emerge</c>.
57 swift 1.1 </p>
58    
59     <pre caption="Een kernel source installeren">
60     # <i>emerge gentoo-sources</i>
61     </pre>
62    
63     <p>
64     Als je een kijkje neemt in <path>/usr/src</path> zou je een symlink genaamd
65 swift 1.2 <path>linux</path> moeten zien. Deze verwijst naar jouw kernelsource. We zullen
66 neysx 1.4 aannemen dat de geïnstalleerde kernelsource <c>gentoo-sources-2.4.26-r9</c> is:
67 swift 1.1 </p>
68    
69     <pre caption="De kernel source symlink bekijken">
70     # <i>ls -l /usr/src/linux</i>
71 swift 1.3 lrwxrwxrwx 1 root root 12 Oct 13 11:04 /usr/src/linux -&gt; linux-2.4.26-gentoo-r9
72 swift 1.1 </pre>
73    
74     <p>
75 swift 1.3 Als jouw symlink niet naar de juiste kernelsource verwijst (let er op dat
76     <c>linux-2.4.26-gentoo-r9</c> slechts een voorbeeld is), verander deze dan
77 swift 1.1 voordat je verder gaat:
78     </p>
79    
80     <pre caption="De kernel source symlink goed zetten">
81     # <i>rm /usr/src/linux</i>
82     # <i>cd /usr/src</i>
83 swift 1.3 # <i>ln -s linux-2.4.26-gentoo-r9 linux</i>
84 swift 1.1 </pre>
85    
86     <p>
87 swift 1.2 Nu is het tijd om je kernel te configureren en te compileren. Je kunt
88 swift 1.1 <c>genkernel</c> hiervoor gebruiken. Deze zal een algemene kernel maken zoals
89 swift 1.2 ook op de LiveCD wordt gebruikt. We zullen eerst de "handmatige" manier
90     uitleggen omdat dit de beste manier is om je systeem te optimaliseren.
91 swift 1.1 </p>
92    
93     <p>
94 swift 1.2 Als je je kernel handmatig wilt configureren, ga verder met <uri
95 swift 1.1 link="manual">Standaard: handmatige configuratie</uri>. Als je <c>genkernel</c>
96 swift 1.2 wilt gebruiken, dan kun je het beste <uri link="#genkernel">Alternatief:
97 swift 1.1 genkernel gebruiken</uri>
98     </p>
99    
100     </body>
101     </subsection>
102     </section>
103     <section id="manual">
104     <title>Standaard: handmatige configuratie</title>
105     <subsection>
106     <title>Introductie</title>
107     <body>
108    
109     <p>
110 swift 1.2 Handmatig een kernel configureren wordt vaak gezien als het moeilijkste wat
111     een Linux gebruiker ooit uit moet voeren. Niets is minder waar -- na een paar
112 swift 1.1 kernels configureren herinner je niet eens meer dat het moeilijk was ;)
113     </p>
114    
115     <p>
116 swift 1.2 Hoewel, een ding <e>is</e> is waar: je moet je systeem kennen voordat je je
117     kernel handmatig gaat configureren. De meeste informatie kun je vergaren via
118     de inhoud van <path>/proc/pci</path> (of door het gebruik van <c>lspci</c>,
119     indien beschikbaar). Je kunt ook <c>lsmod</c> draaien om te zien welke
120     kernelmodules de LiveCD gebruikt (het geeft een goede hint wat je aan moet
121     zetten).
122 swift 1.1 </p>
123    
124     <p>
125 swift 1.2 Ga nu naar je kernelsourcemap en voer <c>make menuconfig</c> uit. Dit zal een
126     configuratiemenu openen wat op ncurses is gebaseerd.
127 swift 1.1 </p>
128    
129     <pre caption="menuconfig starten">
130     # <i>cd /usr/src/linux</i>
131     # <i>make menuconfig</i>
132     </pre>
133    
134     <p>
135 swift 1.2 Je zult worden begroet door een serie configuratiesecties. We zullen eerst
136     enkele opties geven die je zeker aan moet zetten (anders zal Gentoo niet
137     functioneren, of niet goed zonder enkele extra trucs).
138 swift 1.1 </p>
139    
140     </body>
141     </subsection>
142     <subsection>
143     <title>Vereiste opties aan zetten</title>
144     <body>
145    
146     <p>
147 swift 1.2 Om te beginnen activeer je het gebruik van ontwikkel- en experimentele
148 swift 1.1 code/drivers. Je hebt dit nodig, anders zullen zeer belangrijke code/drivers
149     niet te voorschijn komen:
150     </p>
151    
152     <pre caption="Experimentele code/drivers activeren">
153     Code maturity level options ---&gt;
154     [*] Prompt for development and/or incomplete code/drivers
155     </pre>
156    
157     <p>
158 swift 1.2 Zorg dat je je kernel compileert voor de juiste processorfamilie:
159 swift 1.1 </p>
160    
161     <pre caption="De correcte processor familie kiezen">
162     Processor type and features ---&gt;
163     <comment>(Wijzig aan de hand van je systeem)</comment>
164     (<i>Athlon/Duron/K7</i>) Processor family
165     </pre>
166    
167     <p>
168 swift 1.2 Ga nu naar <c>File Systems</c> en kies ondersteuning voor het bestandssysteem
169     dat je gebruikt. Compileer deze <e>niet</e> als modules, anders zal je Gentoo
170     systeem zal je rootpartitie niet kunnen mounten. Kies ook <c>Virtual memory</c>,
171     <c>/proc file system</c>, <c>/dev file system</c> + <c>Automatically mount
172     at boot</c>:
173 swift 1.1 </p>
174    
175     <pre caption="benodigde file systems kiezen">
176     <comment>(Met een 2.4.x kernel)</comment>
177     File systems ---&gt;
178     [*] Virtual memory file system support (former shm fs)
179     [*] /proc file system support
180     [*] /dev file system support (EXPERIMENTAL)
181     [*] Automatically mount at boot
182     [ ] /dev/pts file system for Unix98 PTYs
183    
184     <comment>(Met een 2.6.x kernel)</comment>
185     File systems ---&gt;
186     Pseudo Filesystems ---&gt;
187     [*] /proc file system support
188     [*] /dev file system support (OBSOLETE)
189     [*] Automatically mount at boot
190     [*] Virtual memory file system support (former shm fs)
191    
192     <comment>(Kies een of meer van de volgende, voor jouw systeem benodigde, opties )</comment>
193     &lt;*&gt; Reiserfs support
194     &lt;*&gt; Ext3 journalling file system support
195     &lt;*&gt; JFS filesystem support
196     &lt;*&gt; Second extended fs support
197     &lt;*&gt; XFS filesystem support
198     </pre>
199    
200     <p>
201     Als je BIOS geen grote harde schijven ondersteunt en je hebt je harde schijf
202 swift 1.2 met jumpertjes ingesteld om een beperkte grootte door te geven, dan dien je
203     een van de volgende opties mee te geven om toegang tot je hele harde schijf
204     te krijgen.
205 swift 1.1 </p>
206    
207     <pre caption="Autogeometry resizing support aan zetten">
208     <comment>(alleen 2.4.x kernels)</comment>
209     ATA/IDE/MFM/RLL support ---&gt;
210     IDE, ATA and ATAPI Block devices ---&gt;
211     &lt;*&gt; Include IDE/ATA-2 DISK support
212     [ ] Use multi-mode by default
213     [*] Auto-Geometry Resizing support
214     </pre>
215    
216     <p>
217     Indien je PPPoE gebruikt om verbinding te maken met het internet of als je een
218 swift 1.2 inbelmodem gebruikt, dien je de volgende opties aan te zetten in de kernel:
219 swift 1.1 </p>
220    
221     <pre caption="Benodigde PPPoE drivers selecteren">
222     <comment>(Met een 2.4.x kernel)</comment>
223     Network device support ---&gt;
224     &lt;*&gt; PPP (point-to-point protocol) support
225     &lt;*&gt; PPP support for async serial ports
226     &lt;*&gt; PPP support for sync tty ports
227    
228     <comment>(Met een 2.6.x kernel)</comment>
229     Device Drivers ---&gt;
230     Networking support ---&gt;
231     &lt;*&gt; PPP (point-to-point protocol) support
232     &lt;*&gt; PPP support for async serial ports
233     &lt;*&gt; PPP support for sync tty ports
234     </pre>
235    
236     <p>
237 swift 1.2 De twee compressie-opties zullen niets kapot maken, maar ze zijn niet nodig,
238     net zoals de optie <c>PPP over Ethernet</c> die alleen wordt gebruikt door
239     <c>rp-pppoe</c> als die wordt geconfigureerd om PPPoE in kernelmodus te doen.
240 swift 1.1 </p>
241    
242     <p>
243 swift 1.2 Als je het nodig hebt, vergeet dan niet ondersteuning voor je netwerkkaart toe
244 swift 1.1 te voegen aan je kernel.
245     </p>
246    
247     <p>
248     Als je een Intel CPU met HyperThreading (tm) ondersteuning hebt, of een
249     multi-CPU systeem, dien je ook "Symmetric multi-processing support" toe te
250     voegen:
251     </p>
252    
253     <pre caption="SMP ondersteuning inschakelen">
254     Processor type and features ---&gt;
255     [*] Symmetric multi-processing support
256     </pre>
257    
258     <p>
259 swift 1.2 Als je USB-invoerapparaten gebruikt (zoals toetsenbord of muis),
260 swift 1.1 vergeet dan niet die ook aan te zetten:
261     </p>
262    
263     <pre caption="USB ondersteuning voor Input Devices">
264     USB Support ---&gt;
265     &lt;*&gt; USB Human Interface Device (full HID) support
266     </pre>
267    
268     <p>
269 swift 1.2 Laptopgebruikers die PCMCIA-ondersteuning willen moeten <e>niet</e> de
270     PCMCIA-drivers niet gebruiken als zij een 2.4-kernel kiezen. Recentere drivers
271     zijn beschikbaar via het <c>pcmcia-cs</c> pakket welke we later zullen
272     installeren. 2.6-kernelgebruikers dienen echter wel de PCMCIA-drivers uit de
273     kernel te gebruiken.
274 swift 1.1 </p>
275    
276     <p>
277 swift 1.2 Als je klaar bent met het configureren van de kernel, ga je verder met <uri
278 swift 1.1 link="#compiling">Compileren en installeren</uri>.
279     </p>
280    
281     </body>
282     </subsection>
283     <subsection id="compiling">
284     <title>Compileren en installeren</title>
285     <body>
286    
287     <p>
288     Nu de kernel is geconfigureerd is het tijd om te compileren en installeren.
289     Sluit de configuratie af en start <c>make dep &amp;&amp; make bzImage modules
290     modules_install</c>:
291     </p>
292    
293     <pre caption="De kernel compileren">
294     <comment>(Voor 2.4 kernels)</comment>
295     # <i>make dep &amp;&amp; make bzImage modules modules_install</i>
296    
297     <comment>(Voor 2.6 kernels)</comment>
298     # <i>make &amp;&amp; make modules_install</i>
299     </pre>
300    
301     <p>
302 swift 1.2 Als je kernel klaar is met compileren, kopieer je de kernel-image naar
303 swift 1.1 <path>/boot</path>. Vanaf hier nemen we aan dat je versie 2.4.26 van de
304     <c>gentoo-sources</c> installeert. Gebruik een naam die jij toepasselijk vindt
305     voor jouw keuze en onthoud hem want je zult hem bij het configureren van je
306     bootloader nodig hebben.
307     </p>
308    
309     <pre caption="De kernel installeren">
310 swift 1.3 # <i>cp arch/i386/boot/bzImage /boot/kernel-2.4.26-gentoo-r9</i>
311     # <i>cp System.map /boot/System.map-2.4.26-gentoo-r9</i>
312 swift 1.1 </pre>
313    
314     <p>
315 swift 1.2 Het is ook slim om je kernelconfiguratiebestand naar <path>/boot</path> te
316 neysx 1.4 kopiëren, je weet maar nooit :)
317 swift 1.1 </p>
318    
319     <pre caption="Je kernel configuratie backuppen">
320 swift 1.3 # <i>cp .config /boot/config-2.4.26-gentoo-r9</i>
321 swift 1.1 </pre>
322    
323     <p>
324     Ga nu verder met <uri link="#kernel_modules">Losse kernel modules
325     installeren</uri>
326     </p>
327    
328     </body>
329     </subsection>
330     </section>
331     <section id="genkernel">
332     <title>Alternatief: genkernel gebruiken</title>
333     <body>
334    
335     <p>
336     Als je dit hoofdstuk leest, heb je ervoor gekozen om ons <c>genkernel</c> script
337     te geruiken voor de configuratie van jouw kernel.
338     </p>
339    
340     <p>
341 neysx 1.4 Nu je kernelsource is geïnstalleerd, is het tijd om je kernel te
342 swift 1.1 compileren met behulp van ons <c>genkernel</c> script. Deze bouwt automatisch
343     een kernel voor jou. <c>genkernel</c> werkt door een kernel bijna identiek te
344 swift 1.2 configureren aan de manier waarop onze LiveCD kernel is geconfigureerd.
345 swift 1.1 Dit betekent dat wanneer je <c>genkernel</c> gebruikt om je kernel te bouwen,
346 swift 1.3 je systeem over het algemeen alle apparatuur tijdens het opstarten zal
347     detecteren, net zoals onze LiveCD dat doet. Omdat genkernel geen handmatige
348     configuratie vereist, is het de ideale oplossing voor die gebruikers die zich
349     niet prettig voelen bij het compileren van hun eigen kernels.
350 swift 1.1 </p>
351    
352     <p>
353     Laten we nu eens kijken hoe we genkernel gebruiken. Emerge genkernel eerst:
354     </p>
355    
356     <pre caption="Genkernel emergen">
357     # <i>emerge genkernel</i>
358     </pre>
359    
360     <p>
361 swift 1.2 Compileer nu je kernelsource door <c> genkernel all</c> te draaien.
362 swift 1.1 Pas echter op, omdat <c>genkernel</c> een kernel compileert die bijna alle
363 swift 1.2 apparatuur ondersteunt, kan deze compilatie aardig wat tijd in beslag nemen!
364 swift 1.1 </p>
365    
366     <p>
367 swift 1.2 Let op, als je bootpartitie geen ext2 of ext3 als bestandssysteem gebruikt,
368     moet je mogelijk handmatig deze ondersteuning <e>in</e> de kernel (dus
369     <e>niet</e> als een module) moet toevoegen. Gebruik hiervoor <c>genkernel
370     --menuconfig all</c>.
371 swift 1.1 </p>
372    
373     <pre caption="Genkernel draaien">
374     # <i>genkernel all</i>
375     </pre>
376    
377     <p>
378 swift 1.2 Als <c>genkernel</c> eenmaal klaar is, zal een kernel, een volledige set met
379     modules en een <e>start-rootschijf</e> (initrd) worden gemaakt. We gebruiken
380     de kernel en initrd wanneer we de bootloader zullen configureren, verderop
381 swift 1.3 in dit document. Noteer de namen van de kernel en initrd omdat je deze nodig
382     zult hebben bij de bootloaderconfiguratie. De initrd zal direct worden gestart
383     na het opstarten om apparatuurdetectie uit te voeren (net zoals op de LiveCD)
384 swift 1.1 voordat je "echte" systeem opstart.
385     </p>
386    
387     <pre caption="De gecreerde kernel image naam en initrd controleren">
388     # <i>ls /boot/kernel* /boot/initrd*</i>
389     </pre>
390    
391     <p>
392 swift 1.2 Laten we nu nog een stap uitvoeren zodat ons systeem nog meer op de LiveCD
393     lijkt -- laten we <c>coldplug</c> emergen. De initrd detecteert de apparatuur
394     die die nodig is om op te starten automatisch, <c>coldplug</c> detecteert de
395     rest. Om te <c>coldplug</c> te emergen en aan zetten, typ je het volgende:
396 swift 1.1 </p>
397    
398     <pre caption="Coldplug emergen en aan zetten">
399     # <i>emerge coldplug</i>
400 neysx 1.4 # <i>rc-update add coldplug boot</i>
401     </pre>
402    
403     <p>
404     Als je wil dat je systeem ook op hotplug events reageert, dien je ook
405     hotplug te installeren en configureren:
406     </p>
407    
408     <pre caption="Hotplug emergen en activeren">
409     # <i>emerge hotplug</i>
410     # <i>rc-update add hotplug default</i>
411 swift 1.1 </pre>
412    
413     </body>
414     </section>
415     <section id="kernel_modules">
416     <title>Losse kernel modules installeren</title>
417     <subsection>
418     <title>Extra modules installeren</title>
419     <body>
420    
421     <p>
422 swift 1.2 Indien van toepassing, zou je enkele ebuilds kunnen emergen voor eventuele
423     extra appatuur die zich je systeem bevindt. Hier is een lijst van
424     kernel-gerelateerde ebuilds die je kunt emergen:
425 swift 1.1 </p>
426    
427     <table>
428     <tcolumn width="1in"/>
429     <tcolumn width="4in"/>
430     <tcolumn width="2in"/>
431     <tr>
432     <th>Ebuild</th>
433     <th>Doel</th>
434     <th>Commando</th>
435     </tr>
436     <tr>
437     <ti>nvidia-kernel</ti>
438     <ti>NVIDIA drivers voor xorg-x11</ti>
439     <ti><c>emerge nvidia-kernel</c></ti>
440     </tr>
441     <tr>
442     <ti>nforce-audio</ti>
443     <ti>On-board audio voor NVIDIA NForce(2) moederborden</ti>
444     <ti><c>emerge nforce-audio</c></ti>
445     </tr>
446     <tr>
447     <ti>e100</ti>
448     <ti>Intel e100 Fast Ethernet Adapters</ti>
449     <ti><c>emerge e100</c></ti>
450     </tr>
451     <tr>
452     <ti>e1000</ti>
453     <ti>Intel e1000 Gigabit Ethernet Adapters</ti>
454     <ti><c>emerge e1000</c></ti>
455     </tr>
456     <tr>
457     <ti>emu10k1</ti>
458     <ti>
459     Creative Sound Blaster Live!/Audigy ondersteuning (alleen voor 2.4 kernels)
460     </ti>
461     <ti><c>emerge emu10k1</c></ti>
462     </tr>
463     <tr>
464     <ti>ati-drivers</ti>
465     <ti>ATI Radeon 8500+/FireGL drivers voor xorg-x11</ti>
466     <ti><c>emerge ati-drivers</c></ti>
467     </tr>
468     </table>
469    
470     <p>
471 swift 1.2 Pas echter op, sommige van deze ebuilds kunnen veel afhankelijkheden hebben. Om
472 neysx 1.4 te controleren welke pakketten zullen worden geïnstalleerd, gebruik je
473 swift 1.2 <c>emerge --pretend</c>. Bijvoorbeeld voor het <c>emu10k1</c> pakket:
474 swift 1.1 </p>
475    
476     <pre caption="Volledige lijst van te installeren pakketten">
477     # <i>emerge --pretend emu10k1</i>
478     </pre>
479    
480     <p>
481 swift 1.3 Als je al deze pakketten die geïnstalleerd zouden worden niet wilt, kun je
482 swift 1.2 met <c>emerge --pretend --verbose</c> kijken wel USE-vlaggen worden gebruikt
483     bij het uitzoeken van de afhankelijkheden:
484 swift 1.1 </p>
485    
486     <pre caption="gebruik van USE-vlaggen bekijken">
487     # <i>emerge --pretend --verbose emu10k1</i>
488     <comment>...</comment>
489     [ebuild N ] media-sound/aumix-2.8 +gpm +nls +gtk +gnome +alsa -gtk2
490     </pre>
491    
492     <p>
493     In het vorige voorbeeld kun je zien dat een van <c>emu10k1</c>'s
494     afhankelijkheden (<c>aumix</c>) gebruikt maakt van de <c>gtk</c> en <c>gnome</c>
495 swift 1.2 USE-vlaggen. Dit zorgt ervoor dat gtk-ondersteuning (wat steunt op xorg-x11)
496 swift 1.1 er bij in gecompileerd wordt.
497     </p>
498    
499     <p>
500     Als je niet wilt dat dit alles er in zit, deselecteer alle USE-vlaggen:
501     </p>
502    
503     <pre caption="Emu10k1 emergen met alle USE-vlaggen gedeselecteerd">
504     # <i>USE="-gpm -nls -gtk -gnome -alsa" emerge --pretend emu10k1</i>
505     </pre>
506    
507     <p>
508 swift 1.2 Als je tevreden bent met de resultaten, haal je de <c>--pretend</c> weg om
509 swift 1.1 <c>emu10k1</c> te installeren.
510     </p>
511    
512     </body>
513     </subsection>
514     <subsection>
515     <title>De modules configureren</title>
516     <body>
517    
518     <p>
519 swift 1.3 Je moet een lijstje maken van alle modules die je automatisch wilt laden, doe
520     dit in <path>/etc/modules.autoload.d/kernel-2.4</path> (of
521     <path>kernel-2.6</path>). Je kunt indien je dit wilt ook extra opties aan de
522     modules meegeven.
523 swift 1.1 </p>
524    
525     <p>
526 swift 1.2 Om alle beschikbare modules te zien, draai je het volgende <c>find</c> commando.
527 swift 1.1 Vergeet niet om "&lt;kernel version&gt;" te vervangen met de versie van de door
528     jou zojuist gecompileerde kernel.
529     </p>
530    
531     <pre caption="Alle beschikbare modules vinden">
532     # <i>find /lib/modules/&lt;kernel version&gt;/ -type f -iname '*.o' -or -iname '*.ko'</i>
533     </pre>
534    
535     <p>
536 swift 1.2 Om bijvoorbeeld automatisch de <c>3x59x.o</c> module te laden, wijzig je het
537     <path>kernel-2.4</path>- of <path>kernel-2.6</path>-bestand en zet er de
538     modulenaam in.
539 swift 1.1 </p>
540    
541     <pre caption="/etc/modules.autoload.d/kernel-2.4 bewerken">
542     <comment>(Voorbeeld voor 2.4 kernels)</comment>
543     # <i>nano -w /etc/modules.autoload.d/kernel-2.4</i>
544     </pre>
545    
546     <pre caption="/etc/modules.autoload.d/kernel-2.4 of kernel-2.6">
547     3c59x
548     </pre>
549    
550     <p>
551 swift 1.2 Draai nu <c>modules-update</c> om je veranderingen door te voeren in het
552 swift 1.1 <path>/etc/modules.conf</path> bestand:
553     </p>
554    
555     <pre caption="Modules-update draaien">
556     # <i>modules-update</i>
557     </pre>
558    
559     <p>
560     Ga verder met <uri link="?part=1&amp;chap=8">Configuratie van het Systeem</uri>.
561     </p>
562    
563     </body>
564     </subsection>
565     </section>
566     </sections>

  ViewVC Help
Powered by ViewVC 1.1.20