/[gentoo]/xml/htdocs/doc/nl/handbook/hb-install-x86-kernel.xml
Gentoo

Contents of /xml/htdocs/doc/nl/handbook/hb-install-x86-kernel.xml

Parent Directory Parent Directory | Revision Log Revision Log


Revision 1.8 - (hide annotations) (download) (as text)
Thu Jun 23 15:46:08 2005 UTC (13 years, 8 months ago) by neysx
Branch: MAIN
Changes since 1.7: +16 -109 lines
File MIME type: application/xml
Updates from #96872

1 swift 1.1 <?xml version='1.0' encoding='UTF-8'?>
2     <!DOCTYPE sections SYSTEM "/dtd/book.dtd">
3    
4     <!-- The content of this document is licensed under the CC-BY-SA license -->
5     <!-- See http://creativecommons.org/licenses/by-sa/1.0 -->
6    
7 neysx 1.8 <!-- $Header: /var/cvsroot/gentoo/xml/htdocs/doc/nl/handbook/hb-install-x86-kernel.xml,v 1.7 2005/04/25 12:16:26 neysx Exp $ -->
8 swift 1.1
9     <sections>
10    
11 neysx 1.8 <version>3.1</version>
12     <date>2005-06-12</date>
13 swift 1.1
14     <section>
15     <title>Tijdzone</title>
16     <body>
17    
18     <p>
19 swift 1.2 Je dient eerst je tijdzone in te stellen zodat je systeem weet waar het zich
20     bevindt. Zoek naar je tijdzone in <path>/usr/share/zoneinfo</path>, maak er dan
21     een symlink naar toe vanaf <path>/etc/localtime</path> met behulp van <c>ln</c>:
22 swift 1.1 </p>
23    
24     <pre caption="De tijdzone instellen">
25     # <i>ls /usr/share/zoneinfo</i>
26     <comment>(Stel dat je Amsterdam wil)</comment>
27     # <i>ln -sf /usr/share/zoneinfo/Europe/Amsterdam /etc/localtime</i>
28     </pre>
29    
30     </body>
31     </section>
32     <section>
33     <title>De sources installeren</title>
34     <subsection>
35     <title>Een kernel kiezen</title>
36     <body>
37    
38     <p>
39 swift 1.3 De basis waarop alle distributies gebouwd zijn, is de Linux kernel. Het is de
40 swift 1.2 laag tussen gebruikers programma's en je systeemapparatuur. Gentoo biedt zijn
41     gebruikers verschillende kernelsources. Een volledige lijst met beschrijvingen
42 swift 1.1 is beschikbaar in de <uri link="/doc/en/gentoo-kernel.xml">Gentoo Kernel
43 neysx 1.6 Guide</uri> (Engelstalig).
44 swift 1.1 </p>
45    
46     <p>
47     Voor x86-gebaseerde systemen hebben we, onder andere, <c>vanilla-sources</c>
48 neysx 1.6 (de standaard kernelsource die wordt onwikkeld door de linux-kernel
49     onwikkelaars), <c>gentoo-sources</c> (de kernelsource gepatched met
50     snelheidsverhogende extras), ...
51 swift 1.1 </p>
52    
53     <p>
54 swift 1.2 Kies je kernelsource en installeer het door middel van <c>emerge</c>.
55 swift 1.1 </p>
56    
57     <pre caption="Een kernel source installeren">
58     # <i>emerge gentoo-sources</i>
59     </pre>
60    
61     <p>
62     Als je een kijkje neemt in <path>/usr/src</path> zou je een symlink genaamd
63 swift 1.2 <path>linux</path> moeten zien. Deze verwijst naar jouw kernelsource. We zullen
64 neysx 1.6 aannemen dat de geïnstalleerde kernelsource <c>gentoo-sources-2.6.11-r3</c> is:
65 swift 1.1 </p>
66    
67     <pre caption="De kernel source symlink bekijken">
68     # <i>ls -l /usr/src/linux</i>
69 neysx 1.6 lrwxrwxrwx 1 root root 12 Oct 13 11:04 /usr/src/linux -&gt; linux-2.6.11-gentoo-r3
70 swift 1.1 </pre>
71    
72     <p>
73 swift 1.3 Als jouw symlink niet naar de juiste kernelsource verwijst (let er op dat
74 neysx 1.6 <c>linux-2.6.11-gentoo-r3</c> slechts een voorbeeld is), verander deze dan
75 swift 1.1 voordat je verder gaat:
76     </p>
77    
78     <pre caption="De kernel source symlink goed zetten">
79     # <i>rm /usr/src/linux</i>
80     # <i>cd /usr/src</i>
81 neysx 1.6 # <i>ln -s linux-2.6.11-gentoo-r3 linux</i>
82 swift 1.1 </pre>
83    
84     <p>
85 swift 1.2 Nu is het tijd om je kernel te configureren en te compileren. Je kunt
86 swift 1.1 <c>genkernel</c> hiervoor gebruiken. Deze zal een algemene kernel maken zoals
87 swift 1.2 ook op de LiveCD wordt gebruikt. We zullen eerst de "handmatige" manier
88     uitleggen omdat dit de beste manier is om je systeem te optimaliseren.
89 swift 1.1 </p>
90    
91     <p>
92 swift 1.2 Als je je kernel handmatig wilt configureren, ga verder met <uri
93 neysx 1.5 link="#manual">Standaard: handmatige configuratie</uri>. Als je <c>genkernel</c>
94 swift 1.2 wilt gebruiken, dan kun je het beste <uri link="#genkernel">Alternatief:
95 swift 1.1 genkernel gebruiken</uri>
96     </p>
97    
98     </body>
99     </subsection>
100     </section>
101     <section id="manual">
102     <title>Standaard: handmatige configuratie</title>
103     <subsection>
104     <title>Introductie</title>
105     <body>
106    
107     <p>
108 swift 1.2 Handmatig een kernel configureren wordt vaak gezien als het moeilijkste wat
109     een Linux gebruiker ooit uit moet voeren. Niets is minder waar -- na een paar
110 swift 1.1 kernels configureren herinner je niet eens meer dat het moeilijk was ;)
111     </p>
112    
113     <p>
114 swift 1.2 Hoewel, een ding <e>is</e> is waar: je moet je systeem kennen voordat je je
115 neysx 1.8 kernel handmatig gaat configureren. De meeste informatie kun je vergaren door
116     pciutils te emergen (<c>emerge pciutils</c>), welke <c>lspci</c> bevat. Je kunt
117     nu <c>lspci</c> binnen de gechroote omgeving gebruiken. Je kunt zonder problemen
118     alle <e>pcilib</e> waarschuwingen negeren (zoals pcilib: cannot open
119     /sys/bus/pci/devices) die <c>lspci</c> genereert. Je kunt ook <c>lspci</c>
120     vanuit een <e>niet-gechroote</e> omgeving draaien. De resultaten zullen gelijk
121     zijn. Je kunt ook <c>lsmod</c> draaien om te zien welke kernelmodules de LiveCD
122     gebruikt (het geeft een goede hint wat je aan moet zetten).
123 swift 1.1 </p>
124    
125     <p>
126 swift 1.2 Ga nu naar je kernelsourcemap en voer <c>make menuconfig</c> uit. Dit zal een
127     configuratiemenu openen wat op ncurses is gebaseerd.
128 swift 1.1 </p>
129    
130     <pre caption="menuconfig starten">
131     # <i>cd /usr/src/linux</i>
132     # <i>make menuconfig</i>
133     </pre>
134    
135     <p>
136 swift 1.2 Je zult worden begroet door een serie configuratiesecties. We zullen eerst
137     enkele opties geven die je zeker aan moet zetten (anders zal Gentoo niet
138     functioneren, of niet goed zonder enkele extra trucs).
139 swift 1.1 </p>
140    
141     </body>
142     </subsection>
143     <subsection>
144     <title>Vereiste opties aan zetten</title>
145     <body>
146    
147     <p>
148 swift 1.2 Om te beginnen activeer je het gebruik van ontwikkel- en experimentele
149 swift 1.1 code/drivers. Je hebt dit nodig, anders zullen zeer belangrijke code/drivers
150     niet te voorschijn komen:
151     </p>
152    
153 neysx 1.8 <pre caption="Experimentele code/drivers activeren, General setup">
154 swift 1.1 Code maturity level options ---&gt;
155     [*] Prompt for development and/or incomplete code/drivers
156 neysx 1.8 General setup ---&gt;
157     [*] Support for hot-pluggable devices
158 swift 1.1 </pre>
159    
160     <p>
161 neysx 1.6 Zorg dat je iedere driver die essentieel is voor het opstarten van je systeem
162     (zoals SCSI controller, ...) in de kernel, en dus niet als module, gecompileerd
163     is. Anders zal je systeem niet volledig opstarten.
164     </p>
165    
166     <p>
167     Selecteer nu de juiste processorfamilie:
168 swift 1.1 </p>
169    
170     <pre caption="De correcte processor familie kiezen">
171     Processor type and features ---&gt;
172     <comment>(Wijzig aan de hand van je systeem)</comment>
173     (<i>Athlon/Duron/K7</i>) Processor family
174     </pre>
175    
176     <p>
177 swift 1.2 Ga nu naar <c>File Systems</c> en kies ondersteuning voor het bestandssysteem
178     dat je gebruikt. Compileer deze <e>niet</e> als modules, anders zal je Gentoo
179 neysx 1.6 systeem zal je rootpartitie niet kunnen mounten. Kies ook <c>Virtual memory</c>
180     en <c>/proc file system</c>. Als je een 2.6 kernel gebruikt (standaard), kies
181     het <c>/dev file system</c> <e>niet</e>, Gentoo/x86 gebruikt nu standaard
182     <c>udev</c>. Als je een 2.4 kernel gebruikt, dien je nog steeds <c>/dev file
183     system</c> te selecteren omdat 2.4 kernels <c>udev</c> niet ondersteunen.
184 swift 1.1 </p>
185    
186     <pre caption="benodigde file systems kiezen">
187     <comment>(Met een 2.4.x kernel)</comment>
188     File systems ---&gt;
189     [*] Virtual memory file system support (former shm fs)
190     [*] /proc file system support
191     [*] /dev file system support (EXPERIMENTAL)
192 neysx 1.6 [*] automatically mount at boot
193 swift 1.1 [ ] /dev/pts file system for Unix98 PTYs
194    
195     <comment>(Met een 2.6.x kernel)</comment>
196     File systems ---&gt;
197     Pseudo Filesystems ---&gt;
198     [*] /proc file system support
199 neysx 1.6 [ ] /dev file system support (OBSOLETE)
200 swift 1.1 [*] Virtual memory file system support (former shm fs)
201    
202     <comment>(Kies een of meer van de volgende, voor jouw systeem benodigde, opties )</comment>
203     &lt;*&gt; Reiserfs support
204     &lt;*&gt; Ext3 journalling file system support
205     &lt;*&gt; JFS filesystem support
206     &lt;*&gt; Second extended fs support
207     &lt;*&gt; XFS filesystem support
208     </pre>
209    
210     <p>
211     Als je BIOS geen grote harde schijven ondersteunt en je hebt je harde schijf
212 swift 1.2 met jumpertjes ingesteld om een beperkte grootte door te geven, dan dien je
213     een van de volgende opties mee te geven om toegang tot je hele harde schijf
214     te krijgen.
215 swift 1.1 </p>
216    
217     <pre caption="Autogeometry resizing support aan zetten">
218     <comment>(alleen 2.4.x kernels)</comment>
219     ATA/IDE/MFM/RLL support ---&gt;
220     IDE, ATA and ATAPI Block devices ---&gt;
221     &lt;*&gt; Include IDE/ATA-2 DISK support
222     [ ] Use multi-mode by default
223     [*] Auto-Geometry Resizing support
224     </pre>
225    
226     <p>
227 neysx 1.6 Vergeet niet voor je schijven DMA aan te zetten:
228     </p>
229    
230     <pre caption="DMA aanzetten">
231     Device Drivers ---&gt;
232     ATA/ATAPI/MFM/RLL support ---&gt;
233     [*] Generic PCI bus-master DMA support
234     [*] Use PCI DMA by default when available
235     </pre>
236    
237     <p>
238 swift 1.1 Indien je PPPoE gebruikt om verbinding te maken met het internet of als je een
239 swift 1.2 inbelmodem gebruikt, dien je de volgende opties aan te zetten in de kernel:
240 swift 1.1 </p>
241    
242     <pre caption="Benodigde PPPoE drivers selecteren">
243     <comment>(Met een 2.4.x kernel)</comment>
244     Network device support ---&gt;
245     &lt;*&gt; PPP (point-to-point protocol) support
246     &lt;*&gt; PPP support for async serial ports
247     &lt;*&gt; PPP support for sync tty ports
248    
249     <comment>(Met een 2.6.x kernel)</comment>
250     Device Drivers ---&gt;
251     Networking support ---&gt;
252     &lt;*&gt; PPP (point-to-point protocol) support
253     &lt;*&gt; PPP support for async serial ports
254     &lt;*&gt; PPP support for sync tty ports
255     </pre>
256    
257     <p>
258 swift 1.2 De twee compressie-opties zullen niets kapot maken, maar ze zijn niet nodig,
259     net zoals de optie <c>PPP over Ethernet</c> die alleen wordt gebruikt door
260     <c>rp-pppoe</c> als die wordt geconfigureerd om PPPoE in kernelmodus te doen.
261 swift 1.1 </p>
262    
263     <p>
264 swift 1.2 Als je het nodig hebt, vergeet dan niet ondersteuning voor je netwerkkaart toe
265 swift 1.1 te voegen aan je kernel.
266     </p>
267    
268     <p>
269     Als je een Intel CPU met HyperThreading (tm) ondersteuning hebt, of een
270     multi-CPU systeem, dien je ook "Symmetric multi-processing support" toe te
271     voegen:
272     </p>
273    
274     <pre caption="SMP ondersteuning inschakelen">
275     Processor type and features ---&gt;
276     [*] Symmetric multi-processing support
277     </pre>
278    
279     <p>
280 swift 1.2 Als je USB-invoerapparaten gebruikt (zoals toetsenbord of muis),
281 swift 1.1 vergeet dan niet die ook aan te zetten:
282     </p>
283    
284     <pre caption="USB ondersteuning voor Input Devices">
285     USB Support ---&gt;
286     &lt;*&gt; USB Human Interface Device (full HID) support
287     </pre>
288    
289     <p>
290 swift 1.2 Laptopgebruikers die PCMCIA-ondersteuning willen moeten <e>niet</e> de
291     PCMCIA-drivers niet gebruiken als zij een 2.4-kernel kiezen. Recentere drivers
292     zijn beschikbaar via het <c>pcmcia-cs</c> pakket welke we later zullen
293     installeren. 2.6-kernelgebruikers dienen echter wel de PCMCIA-drivers uit de
294     kernel te gebruiken.
295 swift 1.1 </p>
296    
297     <p>
298 neysx 1.6 Vergeet niet naast PCMCIA ondersteuning in de 2.6 kernel te compileren ook
299     ondersteuning voor de in jouw systeem aanwezige PCMCIA card bridge te kiezen.
300     </p>
301    
302     <pre caption="PCMCIA ondersteuning in 2.6 kernels aanzetten">
303     Bus options (PCI, PCMCIA, EISA, MCA, ISA) ---&gt;
304     PCCARD (PCMCIA/CardBus) support ---&gt;
305     &lt;*&gt; PCCard (PCMCIA/CardBus) support
306     <comment>(selecteer 16 bit als je ondersteuning voor oudere PCMCIA kaarten wil. De meeste mensen willen dit.)</comment>
307     &lt;*&gt; 16-bit PCMCIA support
308     [*] 32-bit CardBus support
309     <comment>(selecteer de relevante bridges)</comment>
310     --- PC-card bridges
311     &lt;*&gt; CardBus yenta-compatible bridge support (NEW)
312     &lt;*&gt; Cirrus PD6729 compatible bridge support (NEW)
313     &lt;*&gt; i82092 compatible bridge support (NEW)
314     &lt;*&gt; i82365 compatible bridge support (NEW)
315     &lt;*&gt; Databook TCIC host bridge support (NEW)
316     </pre>
317    
318     <p>
319 swift 1.2 Als je klaar bent met het configureren van de kernel, ga je verder met <uri
320 swift 1.1 link="#compiling">Compileren en installeren</uri>.
321     </p>
322    
323     </body>
324     </subsection>
325     <subsection id="compiling">
326     <title>Compileren en installeren</title>
327     <body>
328    
329     <p>
330     Nu de kernel is geconfigureerd is het tijd om te compileren en installeren.
331 neysx 1.6 Sluit de configuratie af en start het compilatie proces:
332 swift 1.1 </p>
333    
334     <pre caption="De kernel compileren">
335     <comment>(Voor 2.4 kernels)</comment>
336     # <i>make dep &amp;&amp; make bzImage modules modules_install</i>
337    
338     <comment>(Voor 2.6 kernels)</comment>
339     # <i>make &amp;&amp; make modules_install</i>
340     </pre>
341    
342     <p>
343 swift 1.2 Als je kernel klaar is met compileren, kopieer je de kernel-image naar
344 neysx 1.6 <path>/boot</path>. Vanaf hier nemen we aan dat je versie 2.6.11-r3 van de
345 swift 1.1 <c>gentoo-sources</c> installeert. Gebruik een naam die jij toepasselijk vindt
346     voor jouw keuze en onthoud hem want je zult hem bij het configureren van je
347     bootloader nodig hebben.
348     </p>
349    
350     <pre caption="De kernel installeren">
351 neysx 1.6 # <i>cp arch/i386/boot/bzImage /boot/kernel-2.6.11-gentoo-r3</i>
352     # <i>cp System.map /boot/System.map-2.6.11-gentoo-r3</i>
353 swift 1.1 </pre>
354    
355     <p>
356 swift 1.2 Het is ook slim om je kernelconfiguratiebestand naar <path>/boot</path> te
357 neysx 1.4 kopiëren, je weet maar nooit :)
358 swift 1.1 </p>
359    
360     <pre caption="Je kernel configuratie backuppen">
361 neysx 1.6 # <i>cp .config /boot/config-2.6.11-gentoo-r3</i>
362 swift 1.1 </pre>
363    
364     <p>
365 neysx 1.8 Ga nu verder met <uri link="#kernel_modules">Kernel modules</uri>
366 swift 1.1 </p>
367    
368     </body>
369     </subsection>
370     </section>
371     <section id="genkernel">
372     <title>Alternatief: genkernel gebruiken</title>
373     <body>
374    
375     <p>
376     Als je dit hoofdstuk leest, heb je ervoor gekozen om ons <c>genkernel</c> script
377     te geruiken voor de configuratie van jouw kernel.
378     </p>
379    
380     <p>
381 neysx 1.4 Nu je kernelsource is geïnstalleerd, is het tijd om je kernel te
382 swift 1.1 compileren met behulp van ons <c>genkernel</c> script. Deze bouwt automatisch
383     een kernel voor jou. <c>genkernel</c> werkt door een kernel bijna identiek te
384 neysx 1.6 configureren aan de manier waarop onze Installatie CD kernel is geconfigureerd.
385 swift 1.1 Dit betekent dat wanneer je <c>genkernel</c> gebruikt om je kernel te bouwen,
386 swift 1.3 je systeem over het algemeen alle apparatuur tijdens het opstarten zal
387 neysx 1.6 detecteren, net zoals onze Installatie CD dat doet. Omdat genkernel geen
388     handmatige configuratie vereist, is het de ideale oplossing voor die gebruikers
389     die zich niet prettig voelen bij het compileren van hun eigen kernels.
390 swift 1.1 </p>
391    
392     <p>
393     Laten we nu eens kijken hoe we genkernel gebruiken. Emerge genkernel eerst:
394     </p>
395    
396     <pre caption="Genkernel emergen">
397     # <i>emerge genkernel</i>
398     </pre>
399    
400     <p>
401 neysx 1.6 Als je een 2.6 kernel gaat configureren, kopier dan de kernel configuratie van
402     de Installatie CD naar de locatie waar genkernel zoekt naar de standaard
403     kernel configuratie:
404     </p>
405    
406     <pre caption="De Installatie CD kernel config kopieren">
407     <comment>(Doe dit alleen als je een 2.6 kernel gaat configureren)</comment>
408     # <i>zcat /proc/config.gz &gt; /usr/share/genkernel/x86/kernel-config-2.6</i>
409     </pre>
410    
411     <p>
412     Compileer nu de kernel sources door <c>genkernel --udev all</c> (voor 2.6
413     kernels) of <c>genkernel all</c> (voor 2.4 kernels). Pas echter op, omdat
414     <c>genkernel</c> een kernel compileert die bijna alle apparatuur ondersteunt,
415     kan deze compilatie aardig wat tijd in beslag nemen!
416 swift 1.1 </p>
417    
418     <p>
419 swift 1.2 Let op, als je bootpartitie geen ext2 of ext3 als bestandssysteem gebruikt,
420     moet je mogelijk handmatig deze ondersteuning <e>in</e> de kernel (dus
421     <e>niet</e> als een module) moet toevoegen. Gebruik hiervoor <c>genkernel
422     --menuconfig all</c>.
423 swift 1.1 </p>
424    
425     <pre caption="Genkernel draaien">
426 neysx 1.6 <comment>(Voor 2.6 kernels)</comment>
427     # <i>genkernel --udev all</i>
428    
429     <comment>(Voor 2.4 kernels)</comment>
430 swift 1.1 # <i>genkernel all</i>
431     </pre>
432    
433     <p>
434 swift 1.2 Als <c>genkernel</c> eenmaal klaar is, zal een kernel, een volledige set met
435     modules en een <e>start-rootschijf</e> (initrd) worden gemaakt. We gebruiken
436     de kernel en initrd wanneer we de bootloader zullen configureren, verderop
437 swift 1.3 in dit document. Noteer de namen van de kernel en initrd omdat je deze nodig
438     zult hebben bij de bootloaderconfiguratie. De initrd zal direct worden gestart
439 neysx 1.6 na het opstarten om apparatuurdetectie uit te voeren (net zoals op de
440     Installatie CD) voordat je "echte" systeem opstart.
441 swift 1.1 </p>
442    
443     <pre caption="De gecreerde kernel image naam en initrd controleren">
444     # <i>ls /boot/kernel* /boot/initrd*</i>
445     </pre>
446    
447     <p>
448 neysx 1.6 Laten we nu nog een stap uitvoeren zodat ons systeem nog meer op de Installatie
449     CD lijkt -- laten we <c>coldplug</c> emergen. De initrd detecteert de apparatuur
450 swift 1.2 die die nodig is om op te starten automatisch, <c>coldplug</c> detecteert de
451     rest. Om te <c>coldplug</c> te emergen en aan zetten, typ je het volgende:
452 swift 1.1 </p>
453    
454     <pre caption="Coldplug emergen en aan zetten">
455     # <i>emerge coldplug</i>
456 neysx 1.4 # <i>rc-update add coldplug boot</i>
457     </pre>
458    
459     <p>
460     Als je wil dat je systeem ook op hotplug events reageert, dien je ook
461     hotplug te installeren en configureren:
462     </p>
463    
464     <pre caption="Hotplug emergen en activeren">
465     # <i>emerge hotplug</i>
466     # <i>rc-update add hotplug default</i>
467 swift 1.1 </pre>
468    
469     </body>
470     </section>
471     <section id="kernel_modules">
472 neysx 1.8 <title>Kernel modules</title>
473 swift 1.1 <subsection>
474     <title>De modules configureren</title>
475     <body>
476    
477     <p>
478 swift 1.3 Je moet een lijstje maken van alle modules die je automatisch wilt laden, doe
479     dit in <path>/etc/modules.autoload.d/kernel-2.4</path> (of
480     <path>kernel-2.6</path>). Je kunt indien je dit wilt ook extra opties aan de
481     modules meegeven.
482 swift 1.1 </p>
483    
484     <p>
485 swift 1.2 Om alle beschikbare modules te zien, draai je het volgende <c>find</c> commando.
486 swift 1.1 Vergeet niet om "&lt;kernel version&gt;" te vervangen met de versie van de door
487     jou zojuist gecompileerde kernel.
488     </p>
489    
490     <pre caption="Alle beschikbare modules vinden">
491     # <i>find /lib/modules/&lt;kernel version&gt;/ -type f -iname '*.o' -or -iname '*.ko'</i>
492     </pre>
493    
494     <p>
495 swift 1.2 Om bijvoorbeeld automatisch de <c>3x59x.o</c> module te laden, wijzig je het
496     <path>kernel-2.4</path>- of <path>kernel-2.6</path>-bestand en zet er de
497     modulenaam in.
498 swift 1.1 </p>
499    
500     <pre caption="/etc/modules.autoload.d/kernel-2.4 bewerken">
501     <comment>(Voorbeeld voor 2.4 kernels)</comment>
502     # <i>nano -w /etc/modules.autoload.d/kernel-2.4</i>
503     </pre>
504    
505     <pre caption="/etc/modules.autoload.d/kernel-2.4 of kernel-2.6">
506     3c59x
507     </pre>
508    
509     <p>
510     Ga verder met <uri link="?part=1&amp;chap=8">Configuratie van het Systeem</uri>.
511     </p>
512    
513     </body>
514     </subsection>
515     </section>
516     </sections>

  ViewVC Help
Powered by ViewVC 1.1.20