/[gentoo]/xml/htdocs/doc/nl/handbook/hb-install-x86-kernel.xml
Gentoo

Contents of /xml/htdocs/doc/nl/handbook/hb-install-x86-kernel.xml

Parent Directory Parent Directory | Revision Log Revision Log


Revision 1.8 - (show annotations) (download) (as text)
Thu Jun 23 15:46:08 2005 UTC (13 years, 8 months ago) by neysx
Branch: MAIN
Changes since 1.7: +16 -109 lines
File MIME type: application/xml
Updates from #96872

1 <?xml version='1.0' encoding='UTF-8'?>
2 <!DOCTYPE sections SYSTEM "/dtd/book.dtd">
3
4 <!-- The content of this document is licensed under the CC-BY-SA license -->
5 <!-- See http://creativecommons.org/licenses/by-sa/1.0 -->
6
7 <!-- $Header: /var/cvsroot/gentoo/xml/htdocs/doc/nl/handbook/hb-install-x86-kernel.xml,v 1.7 2005/04/25 12:16:26 neysx Exp $ -->
8
9 <sections>
10
11 <version>3.1</version>
12 <date>2005-06-12</date>
13
14 <section>
15 <title>Tijdzone</title>
16 <body>
17
18 <p>
19 Je dient eerst je tijdzone in te stellen zodat je systeem weet waar het zich
20 bevindt. Zoek naar je tijdzone in <path>/usr/share/zoneinfo</path>, maak er dan
21 een symlink naar toe vanaf <path>/etc/localtime</path> met behulp van <c>ln</c>:
22 </p>
23
24 <pre caption="De tijdzone instellen">
25 # <i>ls /usr/share/zoneinfo</i>
26 <comment>(Stel dat je Amsterdam wil)</comment>
27 # <i>ln -sf /usr/share/zoneinfo/Europe/Amsterdam /etc/localtime</i>
28 </pre>
29
30 </body>
31 </section>
32 <section>
33 <title>De sources installeren</title>
34 <subsection>
35 <title>Een kernel kiezen</title>
36 <body>
37
38 <p>
39 De basis waarop alle distributies gebouwd zijn, is de Linux kernel. Het is de
40 laag tussen gebruikers programma's en je systeemapparatuur. Gentoo biedt zijn
41 gebruikers verschillende kernelsources. Een volledige lijst met beschrijvingen
42 is beschikbaar in de <uri link="/doc/en/gentoo-kernel.xml">Gentoo Kernel
43 Guide</uri> (Engelstalig).
44 </p>
45
46 <p>
47 Voor x86-gebaseerde systemen hebben we, onder andere, <c>vanilla-sources</c>
48 (de standaard kernelsource die wordt onwikkeld door de linux-kernel
49 onwikkelaars), <c>gentoo-sources</c> (de kernelsource gepatched met
50 snelheidsverhogende extras), ...
51 </p>
52
53 <p>
54 Kies je kernelsource en installeer het door middel van <c>emerge</c>.
55 </p>
56
57 <pre caption="Een kernel source installeren">
58 # <i>emerge gentoo-sources</i>
59 </pre>
60
61 <p>
62 Als je een kijkje neemt in <path>/usr/src</path> zou je een symlink genaamd
63 <path>linux</path> moeten zien. Deze verwijst naar jouw kernelsource. We zullen
64 aannemen dat de geïnstalleerde kernelsource <c>gentoo-sources-2.6.11-r3</c> is:
65 </p>
66
67 <pre caption="De kernel source symlink bekijken">
68 # <i>ls -l /usr/src/linux</i>
69 lrwxrwxrwx 1 root root 12 Oct 13 11:04 /usr/src/linux -&gt; linux-2.6.11-gentoo-r3
70 </pre>
71
72 <p>
73 Als jouw symlink niet naar de juiste kernelsource verwijst (let er op dat
74 <c>linux-2.6.11-gentoo-r3</c> slechts een voorbeeld is), verander deze dan
75 voordat je verder gaat:
76 </p>
77
78 <pre caption="De kernel source symlink goed zetten">
79 # <i>rm /usr/src/linux</i>
80 # <i>cd /usr/src</i>
81 # <i>ln -s linux-2.6.11-gentoo-r3 linux</i>
82 </pre>
83
84 <p>
85 Nu is het tijd om je kernel te configureren en te compileren. Je kunt
86 <c>genkernel</c> hiervoor gebruiken. Deze zal een algemene kernel maken zoals
87 ook op de LiveCD wordt gebruikt. We zullen eerst de "handmatige" manier
88 uitleggen omdat dit de beste manier is om je systeem te optimaliseren.
89 </p>
90
91 <p>
92 Als je je kernel handmatig wilt configureren, ga verder met <uri
93 link="#manual">Standaard: handmatige configuratie</uri>. Als je <c>genkernel</c>
94 wilt gebruiken, dan kun je het beste <uri link="#genkernel">Alternatief:
95 genkernel gebruiken</uri>
96 </p>
97
98 </body>
99 </subsection>
100 </section>
101 <section id="manual">
102 <title>Standaard: handmatige configuratie</title>
103 <subsection>
104 <title>Introductie</title>
105 <body>
106
107 <p>
108 Handmatig een kernel configureren wordt vaak gezien als het moeilijkste wat
109 een Linux gebruiker ooit uit moet voeren. Niets is minder waar -- na een paar
110 kernels configureren herinner je niet eens meer dat het moeilijk was ;)
111 </p>
112
113 <p>
114 Hoewel, een ding <e>is</e> is waar: je moet je systeem kennen voordat je je
115 kernel handmatig gaat configureren. De meeste informatie kun je vergaren door
116 pciutils te emergen (<c>emerge pciutils</c>), welke <c>lspci</c> bevat. Je kunt
117 nu <c>lspci</c> binnen de gechroote omgeving gebruiken. Je kunt zonder problemen
118 alle <e>pcilib</e> waarschuwingen negeren (zoals pcilib: cannot open
119 /sys/bus/pci/devices) die <c>lspci</c> genereert. Je kunt ook <c>lspci</c>
120 vanuit een <e>niet-gechroote</e> omgeving draaien. De resultaten zullen gelijk
121 zijn. Je kunt ook <c>lsmod</c> draaien om te zien welke kernelmodules de LiveCD
122 gebruikt (het geeft een goede hint wat je aan moet zetten).
123 </p>
124
125 <p>
126 Ga nu naar je kernelsourcemap en voer <c>make menuconfig</c> uit. Dit zal een
127 configuratiemenu openen wat op ncurses is gebaseerd.
128 </p>
129
130 <pre caption="menuconfig starten">
131 # <i>cd /usr/src/linux</i>
132 # <i>make menuconfig</i>
133 </pre>
134
135 <p>
136 Je zult worden begroet door een serie configuratiesecties. We zullen eerst
137 enkele opties geven die je zeker aan moet zetten (anders zal Gentoo niet
138 functioneren, of niet goed zonder enkele extra trucs).
139 </p>
140
141 </body>
142 </subsection>
143 <subsection>
144 <title>Vereiste opties aan zetten</title>
145 <body>
146
147 <p>
148 Om te beginnen activeer je het gebruik van ontwikkel- en experimentele
149 code/drivers. Je hebt dit nodig, anders zullen zeer belangrijke code/drivers
150 niet te voorschijn komen:
151 </p>
152
153 <pre caption="Experimentele code/drivers activeren, General setup">
154 Code maturity level options ---&gt;
155 [*] Prompt for development and/or incomplete code/drivers
156 General setup ---&gt;
157 [*] Support for hot-pluggable devices
158 </pre>
159
160 <p>
161 Zorg dat je iedere driver die essentieel is voor het opstarten van je systeem
162 (zoals SCSI controller, ...) in de kernel, en dus niet als module, gecompileerd
163 is. Anders zal je systeem niet volledig opstarten.
164 </p>
165
166 <p>
167 Selecteer nu de juiste processorfamilie:
168 </p>
169
170 <pre caption="De correcte processor familie kiezen">
171 Processor type and features ---&gt;
172 <comment>(Wijzig aan de hand van je systeem)</comment>
173 (<i>Athlon/Duron/K7</i>) Processor family
174 </pre>
175
176 <p>
177 Ga nu naar <c>File Systems</c> en kies ondersteuning voor het bestandssysteem
178 dat je gebruikt. Compileer deze <e>niet</e> als modules, anders zal je Gentoo
179 systeem zal je rootpartitie niet kunnen mounten. Kies ook <c>Virtual memory</c>
180 en <c>/proc file system</c>. Als je een 2.6 kernel gebruikt (standaard), kies
181 het <c>/dev file system</c> <e>niet</e>, Gentoo/x86 gebruikt nu standaard
182 <c>udev</c>. Als je een 2.4 kernel gebruikt, dien je nog steeds <c>/dev file
183 system</c> te selecteren omdat 2.4 kernels <c>udev</c> niet ondersteunen.
184 </p>
185
186 <pre caption="benodigde file systems kiezen">
187 <comment>(Met een 2.4.x kernel)</comment>
188 File systems ---&gt;
189 [*] Virtual memory file system support (former shm fs)
190 [*] /proc file system support
191 [*] /dev file system support (EXPERIMENTAL)
192 [*] automatically mount at boot
193 [ ] /dev/pts file system for Unix98 PTYs
194
195 <comment>(Met een 2.6.x kernel)</comment>
196 File systems ---&gt;
197 Pseudo Filesystems ---&gt;
198 [*] /proc file system support
199 [ ] /dev file system support (OBSOLETE)
200 [*] Virtual memory file system support (former shm fs)
201
202 <comment>(Kies een of meer van de volgende, voor jouw systeem benodigde, opties )</comment>
203 &lt;*&gt; Reiserfs support
204 &lt;*&gt; Ext3 journalling file system support
205 &lt;*&gt; JFS filesystem support
206 &lt;*&gt; Second extended fs support
207 &lt;*&gt; XFS filesystem support
208 </pre>
209
210 <p>
211 Als je BIOS geen grote harde schijven ondersteunt en je hebt je harde schijf
212 met jumpertjes ingesteld om een beperkte grootte door te geven, dan dien je
213 een van de volgende opties mee te geven om toegang tot je hele harde schijf
214 te krijgen.
215 </p>
216
217 <pre caption="Autogeometry resizing support aan zetten">
218 <comment>(alleen 2.4.x kernels)</comment>
219 ATA/IDE/MFM/RLL support ---&gt;
220 IDE, ATA and ATAPI Block devices ---&gt;
221 &lt;*&gt; Include IDE/ATA-2 DISK support
222 [ ] Use multi-mode by default
223 [*] Auto-Geometry Resizing support
224 </pre>
225
226 <p>
227 Vergeet niet voor je schijven DMA aan te zetten:
228 </p>
229
230 <pre caption="DMA aanzetten">
231 Device Drivers ---&gt;
232 ATA/ATAPI/MFM/RLL support ---&gt;
233 [*] Generic PCI bus-master DMA support
234 [*] Use PCI DMA by default when available
235 </pre>
236
237 <p>
238 Indien je PPPoE gebruikt om verbinding te maken met het internet of als je een
239 inbelmodem gebruikt, dien je de volgende opties aan te zetten in de kernel:
240 </p>
241
242 <pre caption="Benodigde PPPoE drivers selecteren">
243 <comment>(Met een 2.4.x kernel)</comment>
244 Network device support ---&gt;
245 &lt;*&gt; PPP (point-to-point protocol) support
246 &lt;*&gt; PPP support for async serial ports
247 &lt;*&gt; PPP support for sync tty ports
248
249 <comment>(Met een 2.6.x kernel)</comment>
250 Device Drivers ---&gt;
251 Networking support ---&gt;
252 &lt;*&gt; PPP (point-to-point protocol) support
253 &lt;*&gt; PPP support for async serial ports
254 &lt;*&gt; PPP support for sync tty ports
255 </pre>
256
257 <p>
258 De twee compressie-opties zullen niets kapot maken, maar ze zijn niet nodig,
259 net zoals de optie <c>PPP over Ethernet</c> die alleen wordt gebruikt door
260 <c>rp-pppoe</c> als die wordt geconfigureerd om PPPoE in kernelmodus te doen.
261 </p>
262
263 <p>
264 Als je het nodig hebt, vergeet dan niet ondersteuning voor je netwerkkaart toe
265 te voegen aan je kernel.
266 </p>
267
268 <p>
269 Als je een Intel CPU met HyperThreading (tm) ondersteuning hebt, of een
270 multi-CPU systeem, dien je ook "Symmetric multi-processing support" toe te
271 voegen:
272 </p>
273
274 <pre caption="SMP ondersteuning inschakelen">
275 Processor type and features ---&gt;
276 [*] Symmetric multi-processing support
277 </pre>
278
279 <p>
280 Als je USB-invoerapparaten gebruikt (zoals toetsenbord of muis),
281 vergeet dan niet die ook aan te zetten:
282 </p>
283
284 <pre caption="USB ondersteuning voor Input Devices">
285 USB Support ---&gt;
286 &lt;*&gt; USB Human Interface Device (full HID) support
287 </pre>
288
289 <p>
290 Laptopgebruikers die PCMCIA-ondersteuning willen moeten <e>niet</e> de
291 PCMCIA-drivers niet gebruiken als zij een 2.4-kernel kiezen. Recentere drivers
292 zijn beschikbaar via het <c>pcmcia-cs</c> pakket welke we later zullen
293 installeren. 2.6-kernelgebruikers dienen echter wel de PCMCIA-drivers uit de
294 kernel te gebruiken.
295 </p>
296
297 <p>
298 Vergeet niet naast PCMCIA ondersteuning in de 2.6 kernel te compileren ook
299 ondersteuning voor de in jouw systeem aanwezige PCMCIA card bridge te kiezen.
300 </p>
301
302 <pre caption="PCMCIA ondersteuning in 2.6 kernels aanzetten">
303 Bus options (PCI, PCMCIA, EISA, MCA, ISA) ---&gt;
304 PCCARD (PCMCIA/CardBus) support ---&gt;
305 &lt;*&gt; PCCard (PCMCIA/CardBus) support
306 <comment>(selecteer 16 bit als je ondersteuning voor oudere PCMCIA kaarten wil. De meeste mensen willen dit.)</comment>
307 &lt;*&gt; 16-bit PCMCIA support
308 [*] 32-bit CardBus support
309 <comment>(selecteer de relevante bridges)</comment>
310 --- PC-card bridges
311 &lt;*&gt; CardBus yenta-compatible bridge support (NEW)
312 &lt;*&gt; Cirrus PD6729 compatible bridge support (NEW)
313 &lt;*&gt; i82092 compatible bridge support (NEW)
314 &lt;*&gt; i82365 compatible bridge support (NEW)
315 &lt;*&gt; Databook TCIC host bridge support (NEW)
316 </pre>
317
318 <p>
319 Als je klaar bent met het configureren van de kernel, ga je verder met <uri
320 link="#compiling">Compileren en installeren</uri>.
321 </p>
322
323 </body>
324 </subsection>
325 <subsection id="compiling">
326 <title>Compileren en installeren</title>
327 <body>
328
329 <p>
330 Nu de kernel is geconfigureerd is het tijd om te compileren en installeren.
331 Sluit de configuratie af en start het compilatie proces:
332 </p>
333
334 <pre caption="De kernel compileren">
335 <comment>(Voor 2.4 kernels)</comment>
336 # <i>make dep &amp;&amp; make bzImage modules modules_install</i>
337
338 <comment>(Voor 2.6 kernels)</comment>
339 # <i>make &amp;&amp; make modules_install</i>
340 </pre>
341
342 <p>
343 Als je kernel klaar is met compileren, kopieer je de kernel-image naar
344 <path>/boot</path>. Vanaf hier nemen we aan dat je versie 2.6.11-r3 van de
345 <c>gentoo-sources</c> installeert. Gebruik een naam die jij toepasselijk vindt
346 voor jouw keuze en onthoud hem want je zult hem bij het configureren van je
347 bootloader nodig hebben.
348 </p>
349
350 <pre caption="De kernel installeren">
351 # <i>cp arch/i386/boot/bzImage /boot/kernel-2.6.11-gentoo-r3</i>
352 # <i>cp System.map /boot/System.map-2.6.11-gentoo-r3</i>
353 </pre>
354
355 <p>
356 Het is ook slim om je kernelconfiguratiebestand naar <path>/boot</path> te
357 kopiëren, je weet maar nooit :)
358 </p>
359
360 <pre caption="Je kernel configuratie backuppen">
361 # <i>cp .config /boot/config-2.6.11-gentoo-r3</i>
362 </pre>
363
364 <p>
365 Ga nu verder met <uri link="#kernel_modules">Kernel modules</uri>
366 </p>
367
368 </body>
369 </subsection>
370 </section>
371 <section id="genkernel">
372 <title>Alternatief: genkernel gebruiken</title>
373 <body>
374
375 <p>
376 Als je dit hoofdstuk leest, heb je ervoor gekozen om ons <c>genkernel</c> script
377 te geruiken voor de configuratie van jouw kernel.
378 </p>
379
380 <p>
381 Nu je kernelsource is geïnstalleerd, is het tijd om je kernel te
382 compileren met behulp van ons <c>genkernel</c> script. Deze bouwt automatisch
383 een kernel voor jou. <c>genkernel</c> werkt door een kernel bijna identiek te
384 configureren aan de manier waarop onze Installatie CD kernel is geconfigureerd.
385 Dit betekent dat wanneer je <c>genkernel</c> gebruikt om je kernel te bouwen,
386 je systeem over het algemeen alle apparatuur tijdens het opstarten zal
387 detecteren, net zoals onze Installatie CD dat doet. Omdat genkernel geen
388 handmatige configuratie vereist, is het de ideale oplossing voor die gebruikers
389 die zich niet prettig voelen bij het compileren van hun eigen kernels.
390 </p>
391
392 <p>
393 Laten we nu eens kijken hoe we genkernel gebruiken. Emerge genkernel eerst:
394 </p>
395
396 <pre caption="Genkernel emergen">
397 # <i>emerge genkernel</i>
398 </pre>
399
400 <p>
401 Als je een 2.6 kernel gaat configureren, kopier dan de kernel configuratie van
402 de Installatie CD naar de locatie waar genkernel zoekt naar de standaard
403 kernel configuratie:
404 </p>
405
406 <pre caption="De Installatie CD kernel config kopieren">
407 <comment>(Doe dit alleen als je een 2.6 kernel gaat configureren)</comment>
408 # <i>zcat /proc/config.gz &gt; /usr/share/genkernel/x86/kernel-config-2.6</i>
409 </pre>
410
411 <p>
412 Compileer nu de kernel sources door <c>genkernel --udev all</c> (voor 2.6
413 kernels) of <c>genkernel all</c> (voor 2.4 kernels). Pas echter op, omdat
414 <c>genkernel</c> een kernel compileert die bijna alle apparatuur ondersteunt,
415 kan deze compilatie aardig wat tijd in beslag nemen!
416 </p>
417
418 <p>
419 Let op, als je bootpartitie geen ext2 of ext3 als bestandssysteem gebruikt,
420 moet je mogelijk handmatig deze ondersteuning <e>in</e> de kernel (dus
421 <e>niet</e> als een module) moet toevoegen. Gebruik hiervoor <c>genkernel
422 --menuconfig all</c>.
423 </p>
424
425 <pre caption="Genkernel draaien">
426 <comment>(Voor 2.6 kernels)</comment>
427 # <i>genkernel --udev all</i>
428
429 <comment>(Voor 2.4 kernels)</comment>
430 # <i>genkernel all</i>
431 </pre>
432
433 <p>
434 Als <c>genkernel</c> eenmaal klaar is, zal een kernel, een volledige set met
435 modules en een <e>start-rootschijf</e> (initrd) worden gemaakt. We gebruiken
436 de kernel en initrd wanneer we de bootloader zullen configureren, verderop
437 in dit document. Noteer de namen van de kernel en initrd omdat je deze nodig
438 zult hebben bij de bootloaderconfiguratie. De initrd zal direct worden gestart
439 na het opstarten om apparatuurdetectie uit te voeren (net zoals op de
440 Installatie CD) voordat je "echte" systeem opstart.
441 </p>
442
443 <pre caption="De gecreerde kernel image naam en initrd controleren">
444 # <i>ls /boot/kernel* /boot/initrd*</i>
445 </pre>
446
447 <p>
448 Laten we nu nog een stap uitvoeren zodat ons systeem nog meer op de Installatie
449 CD lijkt -- laten we <c>coldplug</c> emergen. De initrd detecteert de apparatuur
450 die die nodig is om op te starten automatisch, <c>coldplug</c> detecteert de
451 rest. Om te <c>coldplug</c> te emergen en aan zetten, typ je het volgende:
452 </p>
453
454 <pre caption="Coldplug emergen en aan zetten">
455 # <i>emerge coldplug</i>
456 # <i>rc-update add coldplug boot</i>
457 </pre>
458
459 <p>
460 Als je wil dat je systeem ook op hotplug events reageert, dien je ook
461 hotplug te installeren en configureren:
462 </p>
463
464 <pre caption="Hotplug emergen en activeren">
465 # <i>emerge hotplug</i>
466 # <i>rc-update add hotplug default</i>
467 </pre>
468
469 </body>
470 </section>
471 <section id="kernel_modules">
472 <title>Kernel modules</title>
473 <subsection>
474 <title>De modules configureren</title>
475 <body>
476
477 <p>
478 Je moet een lijstje maken van alle modules die je automatisch wilt laden, doe
479 dit in <path>/etc/modules.autoload.d/kernel-2.4</path> (of
480 <path>kernel-2.6</path>). Je kunt indien je dit wilt ook extra opties aan de
481 modules meegeven.
482 </p>
483
484 <p>
485 Om alle beschikbare modules te zien, draai je het volgende <c>find</c> commando.
486 Vergeet niet om "&lt;kernel version&gt;" te vervangen met de versie van de door
487 jou zojuist gecompileerde kernel.
488 </p>
489
490 <pre caption="Alle beschikbare modules vinden">
491 # <i>find /lib/modules/&lt;kernel version&gt;/ -type f -iname '*.o' -or -iname '*.ko'</i>
492 </pre>
493
494 <p>
495 Om bijvoorbeeld automatisch de <c>3x59x.o</c> module te laden, wijzig je het
496 <path>kernel-2.4</path>- of <path>kernel-2.6</path>-bestand en zet er de
497 modulenaam in.
498 </p>
499
500 <pre caption="/etc/modules.autoload.d/kernel-2.4 bewerken">
501 <comment>(Voorbeeld voor 2.4 kernels)</comment>
502 # <i>nano -w /etc/modules.autoload.d/kernel-2.4</i>
503 </pre>
504
505 <pre caption="/etc/modules.autoload.d/kernel-2.4 of kernel-2.6">
506 3c59x
507 </pre>
508
509 <p>
510 Ga verder met <uri link="?part=1&amp;chap=8">Configuratie van het Systeem</uri>.
511 </p>
512
513 </body>
514 </subsection>
515 </section>
516 </sections>

  ViewVC Help
Powered by ViewVC 1.1.20