/[gentoo]/xml/htdocs/doc/nl/handbook/hb-net-management.xml
Gentoo

Contents of /xml/htdocs/doc/nl/handbook/hb-net-management.xml

Parent Directory Parent Directory | Revision Log Revision Log


Revision 1.2 - (show annotations) (download) (as text)
Fri Sep 1 17:34:09 2006 UTC (11 years, 9 months ago) by neysx
Branch: MAIN
CVS Tags: HEAD
Changes since 1.1: +4 -4 lines
File MIME type: application/xml
Thanks to diox & co

1 <?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
2 <!DOCTYPE sections SYSTEM "/dtd/book.dtd">
3
4 <!-- The content of this document is licensed under the CC-BY-SA license -->
5 <!-- See http://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.5 -->
6
7 <!-- $Id$ -->
8
9 <!-- Sync: 1.7 -->
10
11 <sections>
12
13 <version>7.0</version>
14 <date>2006-08-30</date>
15
16 <section>
17 <title>Netwerk Beheer</title>
18 <body>
19
20 <p>
21 Als u vaak met uw computer onderweg bent, hebt u lang niet altijd een netwerk,
22 kabel of via een access point, tot uw beschikking. Ook kan het handig zijn
23 wanneer het netwerk automatisch start zodra u een netwerkkabel in de computer
24 steekt of wanneer er een access point wordt gevonden.
25 </p>
26
27 <p>
28 In dit hoofdstuk vindt u enkele toepassingen die u hierbij kunnen helpen.
29 </p>
30
31 <note>
32 Deze handleiding bespreekt alleen <c>ifplugd</c>, maar er zijn ook
33 alternatieven als <c>quickswitch</c> beschikbaar.
34 </note>
35
36 </body>
37 </section>
38 <section>
39 <title>ifplugd</title>
40 <body>
41
42 <p>
43 <uri link="http://0pointer.de/lennart/projects/ifplugd/">ifplugd</uri> is een
44 daemon die uw netwerk interfaces opstart en stopt wanneer de netwerkkabel in of
45 uit de computer gaat. Het kan ook access points detecteren wanneer u in de
46 buurt komt.
47 </p>
48
49 <pre caption="Installeren van ifplugd">
50 # <i>emerge sys-apps/ifplugd</i>
51 </pre>
52
53 <p>
54 Het instellen van ifplugd is eenvoudig. Het bestand met de instellingen staat
55 in <path>/etc/conf.d/ifplugd</path>. Voor meer details kunt u kijken in
56 de handleiding op uw pc, <c>man ifplugd</c>.
57 </p>
58
59 <pre caption="Voorbeeld instellingen voor ifplug">
60 <comment># Geef aan welke interfaces in de gaten worden gehouden</comment>
61 INTERFACES="eth0"
62
63 AUTO="no"
64 BEEP="yes"
65 IGNORE_FAIL="yes"
66 IGNORE_FAIL_POSITIVE="no"
67 IGNORE_RETVAL="yes"
68 POLL_TIME="1"
69 DELAY_UP="0"
70 DELAY_DOWN="0"
71 API_MODE="auto"
72 SHUTDOWN="no"
73 WAIT_ON_FORK="no"
74 MONITOR="no"
75 ARGS=""
76
77 <comment># Extra instellingen voor ifplugd, per interface in te stellen. De
78 # globale instellingen worden genegeerd als u hier een instelling plaatst
79 # voor een interface</comment>
80 MONITOR_wlan0="yes"
81 DELAY_UP_wlan0="5"
82 DELAY_DOWN_wlan0="5"
83 </pre>
84
85 </body>
86 </section>
87
88 </sections>

  ViewVC Help
Powered by ViewVC 1.1.20