/[gentoo]/xml/htdocs/doc/nl/handbook/hb-portage-branches.xml
Gentoo

Contents of /xml/htdocs/doc/nl/handbook/hb-portage-branches.xml

Parent Directory Parent Directory | Revision Log Revision Log


Revision 1.3 - (hide annotations) (download) (as text)
Wed Mar 22 22:58:19 2006 UTC (12 years, 1 month ago) by neysx
Branch: MAIN
Changes since 1.2: +67 -38 lines
File MIME type: application/xml
The real last change, for now, from #127238

1 neysx 1.2 <?xml version='1.0' encoding='UTF-8'?>
2     <!DOCTYPE sections SYSTEM "/dtd/book.dtd">
3    
4     <!-- The content of this document is licensed under the CC-BY-SA license -->
5     <!-- See http://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.5 -->
6    
7 neysx 1.3 <!-- $Header: $ -->
8    
9     <!-- SYNC: 1.13 -->
10 neysx 1.2
11     <sections>
12    
13 neysx 1.3 <version>1.6</version>
14     <date>2005-08-11</date>
15 neysx 1.2
16     <section>
17 neysx 1.3 <title>Het gebruik van verschillende software takken door elkaar</title>
18 neysx 1.2 <subsection>
19 neysx 1.3 <title>De stabiele tak</title>
20 neysx 1.2 <body>
21    
22     <p>
23 neysx 1.3 De ACCEPT_KEYWORDS variabele definieert welke software tak op uw systeem
24     wordt gebruikt. Gebruik van de standaard, stabiele software voor de gebruikte
25     architectuur, wordt aangeduid met bijvoorbeeld <c>x86</c>.
26 neysx 1.2 </p>
27    
28     <p>
29 neysx 1.3 We raden u aan alleen de stabiele tak te gebruiken. Indien u echter niet
30     zoveel geeft om stabiliteit en u wilt Gentoo helpen door het zenden van BUG
31 neysx 1.2 rapporten naar <uri>http://bugs.gentoo.org</uri>, lees dan verder.
32     </p>
33    
34     </body>
35     </subsection>
36     <subsection>
37 neysx 1.3 <title>De Test Tak</title>
38 neysx 1.2 <body>
39    
40     <p>
41 neysx 1.3 Als u de meest recente applicaties wilt gebruiken, kunt u overwegen de
42     test tak te gebruiken. Om Portage de test tak te laten gebruiken, plaats
43     een ~ voor uw architectuur.
44     </p>
45    
46     <p>
47     De pakketten in de test tak is bedoeld om te testen - zoals de naam al doet
48     vermoeden. Het geeft aan dat de ontwikkelaars het pakket functioneel vinden,
49     maar dat het nog niet genoeg getest is. U kunt de eerste zijn die een fout
50     vindt, die u dan kunt rapporteren op <uri link="http://bugs.gentoo.org">
51     bugzilla</uri>. Laat de ontwikkelaars weten wat er fout gaat, zodat ze er iets
52     aan kunnen doen (aub wel in het engels invullen).
53     </p>
54    
55     <p>
56     U moet er wel rekening mee houden dat uw systeem onstabiel kan worden,
57     pakketten verkeerd instelt (bijvoorbeeld de afhankelijkheden), erg vaak een
58     update wordt gemaakt (de resultaten van het testen) of dat een pakket helemaal
59     niet werkt. Als u nog niet goed weet hoe Gentoo werkt en de bovenstaande
60     problemen niet zelf kunt oplossen, dan raden we aan om alleen de stabiele
61     tak van Gentoo te gebruiken.
62 neysx 1.2 </p>
63    
64     <p>
65 neysx 1.3 Om bijvoorbeeld de test tak voor de x86 architectuur te kiezen, wijzig
66 neysx 1.2 <path>/etc/make.conf</path> en zet:
67     </p>
68    
69     <pre caption="Het zetten van de ACCEPT_KEYWORDS variabele">
70     ACCEPT_KEYWORDS="~x86"
71     </pre>
72    
73     <p>
74 neysx 1.3 Als u nu uw systeem vernieuwt, zult u zien dat <e>veel</e> pakketten worden
75     vernieuwd. Vergeet echter niet: als u het systeem vernieuwd hebt, zodat de test
76     tak gebruikt wordt, is er meestal geen gemakkelijke weg terug naar de
77     stabiele, officiĆ«le tak (tenzij u van te voren een back-up gemaakt hebt
78 neysx 1.2 natuurlijk).
79     </p>
80    
81     </body>
82     </subsection>
83     </section>
84     <section>
85     <title>Combineren van stabiel met test</title>
86     <subsection>
87     <title>Het package.keywords bestand</title>
88     <body>
89    
90     <p>
91 neysx 1.3 Portage kan gevraagd worden om de test tak voor specifieke pakketten te
92     gebruiken en de stabiele tak voor de rest van het systeem te gebruiken. Om
93     dit voor elkaar te krijgen, dient de pakket categorie en de naam die u wilt
94     gebruiken in de test tak toegevoegd te worden aan
95     <path>/etc/portage/package.keywords</path>. Om bijvoorbeeld de test tak toe
96 neysx 1.2 te passen voor <c>gnumeric</c>:
97     </p>
98    
99     <pre caption="/etc/portage/package.keywords instellingen voor gnumeric, volledige regel">
100     app-office/gnumeric ~x86
101     </pre>
102    
103     </body>
104     </subsection>
105     <subsection>
106 neysx 1.3 <title>Specifieke versies gebruiken om te testen</title>
107 neysx 1.2 <body>
108    
109     <p>
110 neysx 1.3 Als u een specifieke versie van een applicatie wilt gebruiken van de test
111     tak, maar u wilt niet dat Portage de test tak voor andere versies
112     gebruikt, kunt u de versie toevoegen aan het <path>package.keywords</path>
113     bestand. In dit geval <e>moet</e> u de = operator gebruiken. U kunt ook een
114     versie-reeks opgeven door gebruik te maken van de &lt;=, &lt;, &gt; or
115     &gt;= operators.
116 neysx 1.2 </p>
117    
118     <p>
119 neysx 1.3 Als u versie-informatie toevoegt, <e>moet</e> u altijd een operator gebruiken.
120     Als u de versie-informatie weglaat, kunt u ervoor kiezen <e>geen</e> operator
121     te gebruiken.
122 neysx 1.2 </p>
123    
124     <p>
125     In het volgende voorbeeld vragen we Portage om gnumeric-1.2.13 te accepteren:
126     </p>
127    
128     <pre caption="Gebruik van een specifieke gnumeric versie">
129     =app-office/gnumeric-1.2.13 ~x86
130     </pre>
131    
132     </body>
133     </subsection>
134     </section>
135     <section>
136     <title>Gebruik van gemaskeerde pakketten</title>
137     <subsection>
138     <title>Het package.unmask bestand</title>
139     <body>
140    
141     <p>
142 neysx 1.3 De ontwikkelaars van Gentoo geven <b>geen</b> ondersteuning voor het gebruik
143     van deze bestanden. Gebruik ze dus voorzichtig. Vragen om hulp met betrekking
144     tot <c>package.unmask</c> en/of <c>package.mask</c> zullen niet worden
145     beantwoord. U bent bij deze gewaarschuwd!
146     </p>
147    
148     <p>
149     Als een pakket gemaskeerd is door de Gentoo ontwikkelaars en u het, ondanks de
150 neysx 1.2 reden die genoemd wordt in het <path>package.mask</path> bestand (standaard te
151     vinden in <path>/usr/portage/profiles</path>), toch wilt gebruiken, plaats dan
152     <e>exact</e> dezelfde regel in <path>/etc/portage/package.unmask</path>.
153     </p>
154    
155     <p>
156 neysx 1.3 Bijvoorbeeld, als <c>=net-mail/hotwayd-0.8</c> gemaskeerd is, kun u dit masker
157 neysx 1.2 eraf halen door exact dezelfde regel te plaatsen in het
158     <path>package.unmask</path> bestand:
159     </p>
160    
161     <pre caption="/etc/portage/package.unmask">
162     =net-mail/hotwayd-0.8
163     </pre>
164    
165     </body>
166     </subsection>
167     <subsection>
168     <title>Het package.mask bestand</title>
169     <body>
170    
171     <p>
172 neysx 1.3 Als u niet wilt dat Portage een bepaald pakket of een specifieke versie van een
173     pakket gebruikt, kunt u deze zelf maskeren door de betreffende regel op te nemen
174 neysx 1.2 in het <path>/etc/portage/package.mask</path> bestand.
175     </p>
176    
177     <p>
178 neysx 1.3 Bijvoorbeeld, als u niet wilt dat Portage een nieuwere kernelversie dan
179     <c>gentoo-sources-2.6.8.1</c> installeert, kunt u de volgende regel toevoegen
180 neysx 1.2 aan het <path>package.mask</path> bestand:
181     </p>
182    
183     <pre caption="/etc/portage/package.mask voorbeeld">
184     &gt;sys-kernel/gentoo-sources-2.6.8.1
185     </pre>
186    
187     </body>
188     </subsection>
189     </section>
190     </sections>

  ViewVC Help
Powered by ViewVC 1.1.20