/[gentoo]/xml/htdocs/doc/nl/handbook/hb-portage-ebuild.xml
Gentoo

Diff of /xml/htdocs/doc/nl/handbook/hb-portage-ebuild.xml

Parent Directory Parent Directory | Revision Log Revision Log | View Patch Patch

Revision 1.1 Revision 1.2
1<?xml version='1.0' encoding='UTF-8'?> 1<?xml version='1.0' encoding='UTF-8'?>
2<!DOCTYPE sections SYSTEM "/dtd/book.dtd"> 2<!DOCTYPE sections SYSTEM "/dtd/book.dtd">
3 3
4<!-- The content of this document is licensed under the CC-BY-SA license --> 4<!-- The content of this document is licensed under the CC-BY-SA license -->
5<!-- See http://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0 --> 5<!-- See http://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.5 -->
6 6
7<!-- $Header: /var/cvsroot/gentoo/xml/htdocs/doc/nl/handbook/hb-portage-ebuild.xml,v 1.1 2005/04/25 12:16:26 neysx Exp $ --> 7<!-- $Header: /var/cvsroot/gentoo/xml/htdocs/doc/nl/handbook/hb-portage-ebuild.xml,v 1.2 2006/03/21 13:38:35 neysx Exp $ -->
8 8
9<sections> 9<sections>
10 10
11<version>1.3</version> 11<version>1.3</version>
12<date>2004-10-28</date> 12<date>2004-10-24</date>
13 13
14<section> 14<section>
15<title>Emerge en ebuild</title> 15<title>Emerge en ebuild</title>
16<body> 16<body>
17 17
18<p> 18<p>
19De <c>ebuild</c> applicatie is een verbinding met het Portage systeem op een 19De <c>ebuild</c> applicatie is een verbinding met het Portage systeem op een
20lager niveau. Door deze applicatie te gebruiken, kun je op een bepaalde ebuild 20lager niveau. Door deze applicatie te gebruiken, kunt u op een bepaalde ebuild
21specifieke acties uitvoeren. Je kunt bijvoorbeeld de individuele 21specifieke acties uitvoeren. U kunt bijvoorbeeld de individuele
22installatiestappen zelf uitvoeren. 22installatie stappen zelf uitvoeren.
23</p> 23</p>
24 24
25<p> 25<p>
26Het gebruik van <c>ebuild</c> is meer voor ontwikkel doeleinden; meer informatie 26Het gebruik van <c>ebuild</c> is bedoeld voor het ontwikkelen van nieuwe
27over <c>ebuild</c> kan dan ook worden gevonden in het 27applicaties en meer informatie over <c>ebuild</c> kan dan ook worden gevonden
28<uri link="/proj/en/devrel/handbook/handbook.xml">Ontwikkelaars Handboek</uri> 28in het <uri link="/proj/en/devrel/handbook/handbook.xml">Ontwikkelaars
29(Engelstalig). We zullen echter wel uitleggen welke ebuild stappen gebruikt 29Handboek</uri> (Engelstalig). We zullen echter wel uitleggen welke ebuild
30worden door Portage tijdens het installatieproces van een bepaalde applicatie 30stappen gebruikt worden door Portage tijdens het installatieproces van een
31en hoe je de post-configuratie stappen die sommige ebuilds je toelaten te 31voorbeeld applicatie en hoe u de post-configuratie stappen die sommige ebuilds
32gebruiken kunt toepassen. 32u toelaten te gebruiken kunt toepassen.
33</p> 33</p>
34 34
35</body> 35</body>
36</section> 36</section>
37<section> 37<section>
38<title>Handmatig applicaties installeren</title> 38<title>Handmatig applicaties installeren</title>
39<subsection> 39<subsection>
40<title>De bron downloaden &amp; controleren</title> 40<title>De bron downloaden &amp; controleren</title>
41<body> 41<body>
42 42
43<p> 43<p>
44Wanneer je <c>ebuild</c> tegen een bepaald ebuild bestand gebruikt, zal het 44Wanneer u <c>ebuild</c> tegen een bepaald ebuild bestand gebruikt, zal het
45controleren of de controle som gelijk is aan de controle som die gevonden kan 45controleren of de controle som gelijk is aan de controle som die gevonden kan
46worden in het bijbehorende <path>Manifest</path> of 46worden in het bijbehorende <path>Manifest</path> of het bestand
47<path>files/digest-&lt;name&gt;-&lt;version&gt;</path> bestand. Dit gebeurt 47<path>files/digest-&lt;name&gt;-&lt;version&gt;</path>. Dit gebeurt
48nadat de bronbestanden gedownload zijn. 48nadat de bronbestanden gedownload zijn.
49</p> 49</p>
50 50
51<p> 51<p>
52Om bronbestanden te downloaden met behulp van <c>ebuild</c>, start: 52Om bronbestanden te downloaden met behulp van <c>ebuild</c>, start:
53</p> 53</p>
54 54
55<pre caption="Downloaden van de bronnen"> 55<pre caption="Downloaden van de bronnen">
56# <i>ebuild pad/naar/ebuild fetch</i> 56# <i>ebuild map/van/ebuild fetch</i>
57</pre> 57</pre>
58 58
59<p> 59<p>
60Als de md5som van de ebuild niet gelijk is aan degene die genoemd wordt in het 60Als de md5som van de ebuild niet gelijk is aan degene die genoemd wordt in het
61<path>Manifest</path> bestand, of een van de gedownloade bronnen is anders dan 61bestand <path>Manifest</path>, of een van de gedownloade bronnen is anders dan
62wat genoemd wordt in het <path>files/digest-&lt;package&gt;</path> bestand, 62wat genoemd wordt in het <path>files/digest-&lt;package&gt;</path> bestand,
63krijg je een foutmelding die vergelijkbaar is met deze: 63krijgt u een foutmelding die vergelijkbaar is met deze:
64</p> 64</p>
65 65
66<pre caption="Ebuild checksum fout"> 66<pre caption="Ebuild checksum fout">
67!!! File is corrupt or incomplete. (Digests do not match) 67!!! File is corrupt or incomplete. (Digests do not match)
68>>> our recorded digest: db20421ce35e8e54346e3ef19e60e4ee 68>>> our recorded digest: db20421ce35e8e54346e3ef19e60e4ee
69>>> your file's digest: f10392b7c0b2bbc463ad09642606a7d6 69>>> your file's digest: f10392b7c0b2bbc463ad09642606a7d6
70</pre> 70</pre>
71 71
72<p> 72<p>
73De volgende regel zal vermelden welke bestand de foute is. 73De volgende regel zal vermelden welke bestand de foute is.
74</p> 74</p>
75 75
76<p> 76<p>
77Als je zeker weet dat de ebuild zelf en de door jou gedownloade bronnen correct 77Als u zeker weet dat de ebuild zelf en de door u gedownloade bronnen correct
78zijn, kun je het <path>Manifest</path> en het 78zijn, kunt u de bestanden <path>Manifest</path> en
79<path>digest-&lt;package&gt;</path> bestand opnieuw aanmaken door gebruik te 79<path>digest-&lt;package&gt;</path> opnieuw aanmaken door gebruik te
80maken van <c>ebuild</c>'s digest functionaliteit: 80maken van <c>ebuild</c>'s digest functionaliteit:
81</p> 81</p>
82 82
83<pre caption="Opnieuw maken van Manifest and digest"> 83<pre caption="Opnieuw maken van Manifest and digest">
84# <i>ebuild pad/naar/ebuild digest</i> 84# <i>ebuild map/van/ebuild digest</i>
85</pre> 85</pre>
86 86
87</body> 87</body>
88</subsection> 88</subsection>
89<subsection> 89<subsection>
90<title>Het uitpakken van de bronbestanden</title> 90<title>Het uitpakken van de bronbestanden</title>
91<body> 91<body>
92 92
93<p> 93<p>
94Om de bron bestanden uit te pakken in <path>/var/tmp/portage</path> (of elke 94Om de bron bestanden uit te pakken in <path>/var/tmp/portage</path> (of elke
95andere map die je hebt ingesteld in <path>/etc/make.conf</path>), start 95andere map die u hebt ingesteld in <path>/etc/make.conf</path>), start u de
96<c>ebuild</c>'s uitpak functionaliteit: 96uitpak functie van <c>ebuild</c>:
97</p> 97</p>
98 98
99<pre caption="Het uitpakken van de bronbestanden"> 99<pre caption="Het uitpakken van de bronbestanden">
100# <i>ebuild pad/naar/ebuild unpack</i> 100# <i>ebuild map/van/ebuild unpack</i>
101</pre> 101</pre>
102 102
103<p> 103<p>
104Dit zal ebuild's src_unpack() functie starten (welke standaard zal uitpakken als 104Dit zal ebuild's src_unpack() functie starten (welke standaard zal uitpakken als
105geen src_unpack() functie gedefinieerd is). Tevens worden in deze stap alle 105geen src_unpack() functie gedefinieerd is). Tevens worden in deze stap alle
106benodigde patches toegepast. 106benodigde patches toegepast.
107</p> 107</p>
108 108
109</body> 109</body>
110</subsection> 110</subsection>
111<subsection> 111<subsection>
112<title>het compileren van de bronbestanden</title> 112<title>het compileren van de bronbestanden</title>
113<body> 113<body>
114 114
115<p> 115<p>
116De volgende stap in het installatie proces, is het compileren van de 116De volgende stap in het installatie proces, is het compileren van de
117bronbestanden. <c>ebuild</c>'s compileer functionaliteit zorgt voor deze stap 117bronbestanden. <c>ebuild</c>'s compileer functionaliteit zorgt voor deze stap
118door het starten van de src_compile() functie in de ebuild. Dit geldt tevens 118door het starten van de src_compile() functie in de ebuild. Dit geldt tevens
119voor de configuratie stappen indien van toepassing. 119voor de configuratie stappen indien van toepassing.
120</p> 120</p>
121 121
122<pre caption="Het Compileren van de bron bestanden"> 122<pre caption="Het Compileren van de bron bestanden">
123# <i>ebuild pad/naar/ebuild compile</i> 123# <i>ebuild map/van/ebuild compile</i>
124</pre> 124</pre>
125 125
126<p> 126<p>
127Je wordt geadviseerd om ebuild's src_compile() functie te wijzigen als je de 127U wordt geadviseerd om ebuild's src_compile() functie te wijzigen als u de
128compileer instructies wilt wijzigen. Je kunt Portage ook voor de gek houden 128compileer instructies wilt wijzigen. U kunt Portage ook voor de gek houden
129zodat het denkt dat de <c>ebuild</c> applicatie de compilatie stappen afgerond 129zodat het denkt dat de <c>ebuild</c> applicatie de compilatie stappen afgerond
130heeft. Start alle benodigde commando's zelf en creeer een leeg bestand met de 130heeft. Start alle benodigde commando's zelf en creëer een leeg bestand met de
131naam <path>.compiled</path> in the werkmap: 131naam <path>.compiled</path> in de werkmap:
132</p> 132</p>
133 133
134<pre caption="Portage informeren over de afgeronde compilatie taken"> 134<pre caption="Portage informeren over de afgeronde compilatie taken">
135# <i>touch .compiled</i> 135# <i>touch .compiled</i>
136</pre> 136</pre>
137 137
138</body> 138</body>
139</subsection> 139</subsection>
140<subsection> 140<subsection>
141<title>De bestanden installeren in een tijdelijke lokatie</title> 141<title>De bestanden installeren in een tijdelijke lokatie</title>
142<body> 142<body>
143 143
144<p> 144<p>
145Gedurende de volgende stap zal Portage alle benodigde bestanden in een 145Gedurende de volgende stap zal Portage alle benodigde bestanden in een
146tijdelijke lokatie installeren. Deze map zal dan alle bestanden bevatten die 146tijdelijke lokatie installeren. Deze map zal dan alle bestanden bevatten die
147geinstalleerd zullen worden in het produktiebestandsysteem. Je kan dit bereiken 147geïnstalleerd zullen worden in het produktiebestandssysteem. U kan dit bereiken
148door <c>ebuild</c>'s install functionaliteit, welke de ebuild's src_install() 148door <c>ebuild</c>'s install functie, welke de ebuild's src_install()
149functie start: 149functie start:
150</p> 150</p>
151 151
152<pre caption="Het installeren van de bestanden"> 152<pre caption="Het installeren van de bestanden">
153<i>ebuild pad/naar/ebuild install</i> 153# <i>ebuild map/van/ebuild install</i>
154</pre> 154</pre>
155 155
156</body> 156</body>
157</subsection> 157</subsection>
158<subsection> 158<subsection>
159<title>Het installeren van de bestanden op het produktiebestandsysteem</title> 159<title>Het installeren van de bestanden op het produktiebestandssysteem</title>
160<body> 160<body>
161 161
162<p> 162<p>
163De laatste stap is het installeren van alle bestanden op het 163De laatste stap is het installeren van alle bestanden op het
164produktiebestandsysteem en deze registreren in bij Portage. <c>ebuild</c> noemt 164produktiebestandsysteem en deze registreren in bij Portage. <c>ebuild</c> noemt
165deze fase "qmerge" en het bevat de volgende stappen: 165deze fase "qmerge" en het bevat de volgende stappen:
166</p> 166</p>
167 167
168<ul> 168<ul>
169 <li>Start de pkg_preinst() functie indien gespecificeerd</li> 169 <li>Start de pkg_preinst() functie indien gespecificeerd</li>
170 <li>Kopieer alle bestanden naar het produktie bestandsysteem</li> 170 <li>Kopieer alle bestanden naar het produktie bestandssysteem</li>
171 <li>Registreer the bestanden bij Portage</li> 171 <li>Registreer de bestanden bij Portage</li>
172 <li>Start de pkg_postinst() functie indien gespecificeerd</li> 172 <li>Start de pkg_postinst() functie indien gespecificeerd</li>
173</ul> 173</ul>
174 174
175<p> 175<p>
176Start <c>ebuild</c>'s qmerge functionaliteit om deze stappen uit te voeren: 176Start <c>ebuild</c>'s qmerge functionaliteit om deze stappen uit te voeren:
177</p> 177</p>
178 178
179<pre caption="Het installeren van de bestanden op het produktiebestandsysteem"> 179<pre caption="Het installeren van de bestanden op het produktiebestandsysteem">
180# <i>ebuild pad/naar/ebuild qmerge</i> 180# <i>ebuild map/van/ebuild qmerge</i>
181</pre> 181</pre>
182 182
183</body> 183</body>
184</subsection> 184</subsection>
185<subsection> 185<subsection>
186<title>het opschonen van de tijdelijke map</title> 186<title>Het opschonen van de tijdelijke map</title>
187<body> 187<body>
188 188
189<p> 189<p>
190Als laatste stap kun je de tijdelijke map opschonen door gebruik te maken van 190Als laatste stap kunt u de tijdelijke map opschonen door gebruik te maken van
191<c>ebuild</c>'s clean functionaliteit: 191<c>ebuild</c>'s clean functionaliteit:
192</p> 192</p>
193 193
194<pre caption="Het opschonen van de tijdelijke directorie"> 194<pre caption="Het opschonen van de tijdelijke map">
195# <i>ebuild pad/naar/ebuild clean</i> 195# <i>ebuild map/van/ebuild clean</i>
196</pre> 196</pre>
197 197
198</body> 198</body>
199</subsection> 199</subsection>
200</section> 200</section>
201<section> 201<section>
202<title>Additionele Ebuild eigenschappen</title> 202<title>Extra Ebuild opties</title>
203<subsection> 203<subsection>
204<title>Het draaien van alle installatie gerelateerde commnando's</title> 204<title>Het draaien van alle installatie gerelateerde commando's</title>
205<body> 205<body>
206 206
207<p> 207<p>
208Gebruik <c>ebuild</c>'s installatie functionaliteit om het downloaden, 208Gebruik <c>ebuild</c>'s installatie functies om het downloaden,
209uitpakken, compileren, installeren en qmerge commando's in een keer uit te 209uitpakken, compileren, installeren en qmerge commando's in één keer uit te
210voeren: 210voeren:
211</p> 211</p>
212 212
213<pre caption="Het installeren van applicaties"> 213<pre caption="Het installeren van applicaties">
214# <i>ebuild pad/naar/ebuild merge</i> 214# <i>ebuild map/naar/ebuild merge</i>
215</pre> 215</pre>
216 216
217</body> 217</body>
218</subsection> 218</subsection>
219<subsection> 219<subsection>
220<title>Het uitvoeren van configuratie stappen</title> 220<title>Het uitvoeren van de configuratie stappen</title>
221<body> 221<body>
222 222
223<p> 223<p>
224Sommige applicaties bevatten instructies om een pakket verder af te configuren 224Sommige applicaties bevatten instructies om een pakket verder te configureren
225op je systeem. Deze instructies kunnen interactief zijn en worden daarom niet 225op uw systeem. Deze instructies kunnen interactief zijn en worden daarom niet
226automatisch uitgevoerd. Om deze configuratie stappen uit te voeren, die genoemd 226automatisch uitgevoerd. Om deze configuratie stappen uit te voeren, die genoemd
227worden in de (optionele) config() functie van ebuild, gebruik <c>ebuild</c>'s 227worden in de (optionele) config() functie van ebuild, gebruik <c>ebuild</c>'s
228config functionaliteit: 228config functionaliteit:
229</p> 229</p>
230 230
231<pre caption="Een pakket afconfigureren"> 231<pre caption="Een pakket verder configureren">
232# <i>ebuild pad/naar/ebuild config</i> 232# <i>ebuild map/van/ebuild config</i>
233</pre> 233</pre>
234 234
235</body> 235</body>
236</subsection> 236</subsection>
237<subsection> 237<subsection>
238<title>Een (RPM) Pakket bouwen</title> 238<title>Een (RPM) Pakket bouwen</title>
239<body> 239<body>
240 240
241<p> 241<p>
242Je kunt Portage instrueren om van een ebuild een binair pakket of zelfs een 242U kunt Portage instrueren om van een ebuild een binair pakket of zelfs een
243RPM bestand te maken. Gebruik <c>ebuild</c>'s package of rpm functionaliteit om 243RPM bestand te maken. Gebruik <c>ebuild</c>'s package of rpm functionaliteit om
244deze pakketten te maken. Er zijn echter een aantal verschillen tussen deze 244deze pakketten te maken. Er zijn echter een aantal verschillen tussen deze
245functionaliteiten: 245functies:
246</p> 246</p>
247 247
248<ul> 248<ul>
249 <li> 249 <li>
250 De package functionaliteit lijkt erg op de merge functionaliteit, in het 250 De package functie lijkt erg op de merge functie, in het
251 starten van alle benodigde stappen (fetch, unpack, compile, install) voordat 251 starten van alle benodigde stappen (fetch, unpack, compile, install) voordat
252 het pakket aangemaakt wordt 252 het pakket aangemaakt wordt
253 </li> 253 </li>
254 <li> 254 <li>
255 De rpm functionaliteit bouwt een RPM pakket van een bestand dat aangemaakt 255 De rpm functie bouwt een RPM pakket van een bestand dat aangemaakt
256 is <e>nadat</e> <c>ebuild</c>'s install functionaliteit gedraaid heeft. 256 is <e>nadat</e> <c>ebuild</c>'s install functionaliteit gedraaid heeft.
257 </li> 257 </li>
258</ul> 258</ul>
259 259
260<pre caption="Het aanmaken van pakketten"> 260<pre caption="Het aanmaken van pakketten">
261<comment>(Voor een Portage-compatible binair pakket)</comment> 261<comment>(Voor een Portage-compatible binair pakket)</comment>
262# <i>ebuild pad/naar/ebuild package</i> 262# <i>ebuild map/van/ebuild package</i>
263 263
264<comment>(Voor een RPM pakket)</comment> 264<comment>(Voor een RPM pakket)</comment>
265# <i>ebuild pad/naar/ebuild rpm</i> 265# <i>ebuild map/van/ebuild rpm</i>
266</pre> 266</pre>
267 267
268<p> 268<p>
269Het aangemaakte RPM bestand bevat echter niet de afhankelijkheidsinformatie van 269Het aangemaakte RPM bestand bevat echter niet de afhankelijkheidsinformatie van
270de ebuild. 270de ebuild.
271</p> 271</p>
272 272
273</body> 273</body>
274</subsection> 274</subsection>
275</section> 275</section>
276<section> 276<section>
277<title>Meer Informatie</title> 277<title>Meer Informatie</title>
278<subsection> 278<subsection>
279<body> 279<body>
280 280
281<p> 281<p>
282Voor meer informatie over Portage, de ebuild applicatie en ebuild bestanden, 282Voor meer informatie over Portage, de ebuild applicatie en ebuild bestanden,
283raadpleeg de volgende man pagina's: 283raadpleeg de volgende man pagina's:
284</p> 284</p>
285 285
286<pre caption="Man pages"> 286<pre caption="Man pages">
287$ <i>man portage</i> <comment>(Portage zelf)</comment> 287$ <i>man portage</i> <comment>(Portage zelf)</comment>
288$ <i>man emerge</i> <comment>(Het emerge commando)</comment> 288$ <i>man emerge</i> <comment>(Het emerge commando)</comment>
289$ <i>man ebuild</i> <comment>(Het ebuild commando)</comment> 289$ <i>man ebuild</i> <comment>(Het ebuild commando)</comment>
290$ <i>man 5 ebuild</i> <comment>(Het ebuild bestand syntax)</comment> 290$ <i>man 5 ebuild</i> <comment>(De ebuild bestand syntax)</comment>
291</pre> 291</pre>
292 292
293<p> 293<p>
294Je kan tevens meer informatie over het ontwikkelen vinden in het 294U kunt tevens meer informatie over het ontwikkelen vinden in het
295<uri link="/proj/en/devrel/handbook/handbook.xml">ontwikkelaars Handboek</uri> 295<uri link="/proj/en/devrel/handbook/handbook.xml">ontwikkelaars Handboek</uri>
296(Engelstalig). 296(Engelstalig).
297</p> 297</p>
298 298
299</body> 299</body>
300</subsection> 300</subsection>
301</section> 301</section>
302</sections> 302</sections>

Legend:
Removed from v.1.1  
changed lines
  Added in v.1.2

  ViewVC Help
Powered by ViewVC 1.1.20