/[gentoo]/xml/htdocs/doc/nl/handbook/hb-portage-ebuild.xml
Gentoo

Contents of /xml/htdocs/doc/nl/handbook/hb-portage-ebuild.xml

Parent Directory Parent Directory | Revision Log Revision Log


Revision 1.1 - (show annotations) (download) (as text)
Mon Apr 25 12:16:26 2005 UTC (12 years, 7 months ago) by neysx
Branch: MAIN
File MIME type: application/xml
New files & updates from #90350

1 <?xml version='1.0' encoding='UTF-8'?>
2 <!DOCTYPE sections SYSTEM "/dtd/book.dtd">
3
4 <!-- The content of this document is licensed under the CC-BY-SA license -->
5 <!-- See http://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0 -->
6
7 <!-- $Header: /var/www/www.gentoo.org/raw_cvs/gentoo/xml/htdocs/doc/en/handbook/hb-portage-ebuild.xml,v 1.6 2004/11/20 22:23:30 neysx Exp $ -->
8
9 <sections>
10
11 <version>1.3</version>
12 <date>2004-10-28</date>
13
14 <section>
15 <title>Emerge en ebuild</title>
16 <body>
17
18 <p>
19 De <c>ebuild</c> applicatie is een verbinding met het Portage systeem op een
20 lager niveau. Door deze applicatie te gebruiken, kun je op een bepaalde ebuild
21 specifieke acties uitvoeren. Je kunt bijvoorbeeld de individuele
22 installatiestappen zelf uitvoeren.
23 </p>
24
25 <p>
26 Het gebruik van <c>ebuild</c> is meer voor ontwikkel doeleinden; meer informatie
27 over <c>ebuild</c> kan dan ook worden gevonden in het
28 <uri link="/proj/en/devrel/handbook/handbook.xml">Ontwikkelaars Handboek</uri>
29 (Engelstalig). We zullen echter wel uitleggen welke ebuild stappen gebruikt
30 worden door Portage tijdens het installatieproces van een bepaalde applicatie
31 en hoe je de post-configuratie stappen die sommige ebuilds je toelaten te
32 gebruiken kunt toepassen.
33 </p>
34
35 </body>
36 </section>
37 <section>
38 <title>Handmatig applicaties installeren</title>
39 <subsection>
40 <title>De bron downloaden &amp; controleren</title>
41 <body>
42
43 <p>
44 Wanneer je <c>ebuild</c> tegen een bepaald ebuild bestand gebruikt, zal het
45 controleren of de controle som gelijk is aan de controle som die gevonden kan
46 worden in het bijbehorende <path>Manifest</path> of
47 <path>files/digest-&lt;name&gt;-&lt;version&gt;</path> bestand. Dit gebeurt
48 nadat de bronbestanden gedownload zijn.
49 </p>
50
51 <p>
52 Om bronbestanden te downloaden met behulp van <c>ebuild</c>, start:
53 </p>
54
55 <pre caption="Downloaden van de bronnen">
56 # <i>ebuild pad/naar/ebuild fetch</i>
57 </pre>
58
59 <p>
60 Als de md5som van de ebuild niet gelijk is aan degene die genoemd wordt in het
61 <path>Manifest</path> bestand, of een van de gedownloade bronnen is anders dan
62 wat genoemd wordt in het <path>files/digest-&lt;package&gt;</path> bestand,
63 krijg je een foutmelding die vergelijkbaar is met deze:
64 </p>
65
66 <pre caption="Ebuild checksum fout">
67 !!! File is corrupt or incomplete. (Digests do not match)
68 >>> our recorded digest: db20421ce35e8e54346e3ef19e60e4ee
69 >>> your file's digest: f10392b7c0b2bbc463ad09642606a7d6
70 </pre>
71
72 <p>
73 De volgende regel zal vermelden welke bestand de foute is.
74 </p>
75
76 <p>
77 Als je zeker weet dat de ebuild zelf en de door jou gedownloade bronnen correct
78 zijn, kun je het <path>Manifest</path> en het
79 <path>digest-&lt;package&gt;</path> bestand opnieuw aanmaken door gebruik te
80 maken van <c>ebuild</c>'s digest functionaliteit:
81 </p>
82
83 <pre caption="Opnieuw maken van Manifest and digest">
84 # <i>ebuild pad/naar/ebuild digest</i>
85 </pre>
86
87 </body>
88 </subsection>
89 <subsection>
90 <title>Het uitpakken van de bronbestanden</title>
91 <body>
92
93 <p>
94 Om de bron bestanden uit te pakken in <path>/var/tmp/portage</path> (of elke
95 andere map die je hebt ingesteld in <path>/etc/make.conf</path>), start
96 <c>ebuild</c>'s uitpak functionaliteit:
97 </p>
98
99 <pre caption="Het uitpakken van de bronbestanden">
100 # <i>ebuild pad/naar/ebuild unpack</i>
101 </pre>
102
103 <p>
104 Dit zal ebuild's src_unpack() functie starten (welke standaard zal uitpakken als
105 geen src_unpack() functie gedefinieerd is). Tevens worden in deze stap alle
106 benodigde patches toegepast.
107 </p>
108
109 </body>
110 </subsection>
111 <subsection>
112 <title>het compileren van de bronbestanden</title>
113 <body>
114
115 <p>
116 De volgende stap in het installatie proces, is het compileren van de
117 bronbestanden. <c>ebuild</c>'s compileer functionaliteit zorgt voor deze stap
118 door het starten van de src_compile() functie in de ebuild. Dit geldt tevens
119 voor de configuratie stappen indien van toepassing.
120 </p>
121
122 <pre caption="Het Compileren van de bron bestanden">
123 # <i>ebuild pad/naar/ebuild compile</i>
124 </pre>
125
126 <p>
127 Je wordt geadviseerd om ebuild's src_compile() functie te wijzigen als je de
128 compileer instructies wilt wijzigen. Je kunt Portage ook voor de gek houden
129 zodat het denkt dat de <c>ebuild</c> applicatie de compilatie stappen afgerond
130 heeft. Start alle benodigde commando's zelf en creeer een leeg bestand met de
131 naam <path>.compiled</path> in the werkmap:
132 </p>
133
134 <pre caption="Portage informeren over de afgeronde compilatie taken">
135 # <i>touch .compiled</i>
136 </pre>
137
138 </body>
139 </subsection>
140 <subsection>
141 <title>De bestanden installeren in een tijdelijke lokatie</title>
142 <body>
143
144 <p>
145 Gedurende de volgende stap zal Portage alle benodigde bestanden in een
146 tijdelijke lokatie installeren. Deze map zal dan alle bestanden bevatten die
147 geinstalleerd zullen worden in het produktiebestandsysteem. Je kan dit bereiken
148 door <c>ebuild</c>'s install functionaliteit, welke de ebuild's src_install()
149 functie start:
150 </p>
151
152 <pre caption="Het installeren van de bestanden">
153 <i>ebuild pad/naar/ebuild install</i>
154 </pre>
155
156 </body>
157 </subsection>
158 <subsection>
159 <title>Het installeren van de bestanden op het produktiebestandsysteem</title>
160 <body>
161
162 <p>
163 De laatste stap is het installeren van alle bestanden op het
164 produktiebestandsysteem en deze registreren in bij Portage. <c>ebuild</c> noemt
165 deze fase "qmerge" en het bevat de volgende stappen:
166 </p>
167
168 <ul>
169 <li>Start de pkg_preinst() functie indien gespecificeerd</li>
170 <li>Kopieer alle bestanden naar het produktie bestandsysteem</li>
171 <li>Registreer the bestanden bij Portage</li>
172 <li>Start de pkg_postinst() functie indien gespecificeerd</li>
173 </ul>
174
175 <p>
176 Start <c>ebuild</c>'s qmerge functionaliteit om deze stappen uit te voeren:
177 </p>
178
179 <pre caption="Het installeren van de bestanden op het produktiebestandsysteem">
180 # <i>ebuild pad/naar/ebuild qmerge</i>
181 </pre>
182
183 </body>
184 </subsection>
185 <subsection>
186 <title>het opschonen van de tijdelijke map</title>
187 <body>
188
189 <p>
190 Als laatste stap kun je de tijdelijke map opschonen door gebruik te maken van
191 <c>ebuild</c>'s clean functionaliteit:
192 </p>
193
194 <pre caption="Het opschonen van de tijdelijke directorie">
195 # <i>ebuild pad/naar/ebuild clean</i>
196 </pre>
197
198 </body>
199 </subsection>
200 </section>
201 <section>
202 <title>Additionele Ebuild eigenschappen</title>
203 <subsection>
204 <title>Het draaien van alle installatie gerelateerde commnando's</title>
205 <body>
206
207 <p>
208 Gebruik <c>ebuild</c>'s installatie functionaliteit om het downloaden,
209 uitpakken, compileren, installeren en qmerge commando's in een keer uit te
210 voeren:
211 </p>
212
213 <pre caption="Het installeren van applicaties">
214 # <i>ebuild pad/naar/ebuild merge</i>
215 </pre>
216
217 </body>
218 </subsection>
219 <subsection>
220 <title>Het uitvoeren van configuratie stappen</title>
221 <body>
222
223 <p>
224 Sommige applicaties bevatten instructies om een pakket verder af te configuren
225 op je systeem. Deze instructies kunnen interactief zijn en worden daarom niet
226 automatisch uitgevoerd. Om deze configuratie stappen uit te voeren, die genoemd
227 worden in de (optionele) config() functie van ebuild, gebruik <c>ebuild</c>'s
228 config functionaliteit:
229 </p>
230
231 <pre caption="Een pakket afconfigureren">
232 # <i>ebuild pad/naar/ebuild config</i>
233 </pre>
234
235 </body>
236 </subsection>
237 <subsection>
238 <title>Een (RPM) Pakket bouwen</title>
239 <body>
240
241 <p>
242 Je kunt Portage instrueren om van een ebuild een binair pakket of zelfs een
243 RPM bestand te maken. Gebruik <c>ebuild</c>'s package of rpm functionaliteit om
244 deze pakketten te maken. Er zijn echter een aantal verschillen tussen deze
245 functionaliteiten:
246 </p>
247
248 <ul>
249 <li>
250 De package functionaliteit lijkt erg op de merge functionaliteit, in het
251 starten van alle benodigde stappen (fetch, unpack, compile, install) voordat
252 het pakket aangemaakt wordt
253 </li>
254 <li>
255 De rpm functionaliteit bouwt een RPM pakket van een bestand dat aangemaakt
256 is <e>nadat</e> <c>ebuild</c>'s install functionaliteit gedraaid heeft.
257 </li>
258 </ul>
259
260 <pre caption="Het aanmaken van pakketten">
261 <comment>(Voor een Portage-compatible binair pakket)</comment>
262 # <i>ebuild pad/naar/ebuild package</i>
263
264 <comment>(Voor een RPM pakket)</comment>
265 # <i>ebuild pad/naar/ebuild rpm</i>
266 </pre>
267
268 <p>
269 Het aangemaakte RPM bestand bevat echter niet de afhankelijkheidsinformatie van
270 de ebuild.
271 </p>
272
273 </body>
274 </subsection>
275 </section>
276 <section>
277 <title>Meer Informatie</title>
278 <subsection>
279 <body>
280
281 <p>
282 Voor meer informatie over Portage, de ebuild applicatie en ebuild bestanden,
283 raadpleeg de volgende man pagina's:
284 </p>
285
286 <pre caption="Man pages">
287 $ <i>man portage</i> <comment>(Portage zelf)</comment>
288 $ <i>man emerge</i> <comment>(Het emerge commando)</comment>
289 $ <i>man ebuild</i> <comment>(Het ebuild commando)</comment>
290 $ <i>man 5 ebuild</i> <comment>(Het ebuild bestand syntax)</comment>
291 </pre>
292
293 <p>
294 Je kan tevens meer informatie over het ontwikkelen vinden in het
295 <uri link="/proj/en/devrel/handbook/handbook.xml">ontwikkelaars Handboek</uri>
296 (Engelstalig).
297 </p>
298
299 </body>
300 </subsection>
301 </section>
302 </sections>

  ViewVC Help
Powered by ViewVC 1.1.20