/[gentoo]/xml/htdocs/doc/nl/handbook/hb-portage-tools.xml
Gentoo

Contents of /xml/htdocs/doc/nl/handbook/hb-portage-tools.xml

Parent Directory Parent Directory | Revision Log Revision Log


Revision 1.3 - (show annotations) (download) (as text)
Fri Sep 1 17:39:29 2006 UTC (11 years, 9 months ago) by neysx
Branch: MAIN
CVS Tags: HEAD
Changes since 1.2: +1 -1 lines
File MIME type: application/xml
s/$header$/$Id$/

1 <?xml version='1.0' encoding='UTF-8'?>
2 <!DOCTYPE sections SYSTEM "/dtd/book.dtd">
3
4 <!-- The content of this document is licensed under the CC-BY-SA license -->
5 <!-- See http://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.5 -->
6
7 <!-- $Id: /var/cvsroot/gentoo/xml/htdocs/doc/nl/handbook/hb-portage-tools.xml,v 1.2 2006/03/21 13:38:35 neysx Exp $ -->
8
9 <sections>
10
11 <version>1.4</version>
12 <date>2005-07-28</date>
13
14 <section>
15 <title>etc-update</title>
16 <body>
17
18 <p>
19 <c>etc-update</c> is programma dat helpt bij het installeren van
20 <path>._cfg0000_&lt;naam&gt;</path> bestanden. Het levert een interactieve
21 installatie setup en kan ook belangrijke wijzigingen automatisch installeren.
22 <path>._cfg0000_&lt;naam&gt;</path> bestanden worden aangemaakt door Portage
23 als het een bestand wil plaatsen in een door de CONFIG_PROTECT variabele
24 beschermde map.
25 </p>
26
27 <p>
28 Starten van <c>etc-update</c> is vrij eenvoudig:
29 </p>
30
31 <pre caption="Het starten van etc-update">
32 # <i>etc-update</i>
33 </pre>
34
35 <p>
36 Na het installeren van de eenvoudige veranderingen, zult u een lijst met
37 beschermde bestanden te zien krijgen. Deze wachten met een verandering.
38 Onderaan zult u begroet worden door de mogelijke keuzes:
39 </p>
40
41 <pre caption="etc-update keuzes">
42 Please select a file to edit by entering the corresponding number.
43 (-1 to exit) (-3 to auto merge all remaining files)
44 (-5 to auto-merge AND not use 'mv -i'):
45 </pre>
46
47 <p>
48 Als u <c>-1</c> geeft, zal <c>etc-update</c> stoppen zonder een wijziging uit
49 te voeren. Bij <c>-3</c> of <c>-5</c> zullen <e>alle</e> getoonde configuratie
50 bestanden overschreven worden door de nieuwere versies. Het is daar om erg
51 belangrijk om eerst de bestanden te kiezen die niet gewijzigd dienen te worden.
52 Dit kan door eenvoudig het nummer links van een configuratie bestand op te
53 geven.
54 </p>
55
56 <p>
57 Als voorbeeld kiezen we het configuratie bestand <path>/etc/pear.conf</path>:
58 </p>
59
60 <pre caption="Vernieuwen van een specifiek configuratie bestand">
61 Beginning of differences between /etc/pear.conf and /etc/._cfg0000_pear.conf
62 <comment>[...]</comment>
63 End of differences between /etc/pear.conf and /etc/._cfg0000_pear.conf
64 1) Replace original with update
65 2) Delete update, keeping original as is
66 3) Interactively merge original with update
67 4) Show differences again
68 </pre>
69
70 <p>
71 U kunt nu de verschillen tussen beide bestanden zien. Als u denkt dat het
72 nieuwe configuratie bestand zonder problemen gebruikt kan worden, geef dan
73 <c>1</c>. Als u denkt dat het nieuwe bestand niet nodig is, of geen nieuwe of
74 bruikbare informatie bevat, kies dan een <c>2</c>. Als u het huidige
75 configuratie bestand interactief wilt vernieuwen, kies dan <c>3</c>.
76 </p>
77
78 <p>
79 Er is geen reden om het interactief samenvoegen hier verder uit te leggen. Om
80 compleet te zijn, zullen we nu de mogelijke commando's bespreken die u tot uw
81 beschikking hebt tijdens het interactief samenvoegen van twee bestanden.
82 U zult begroet worden met twee regels (de originele regel en de nieuwe,
83 voorgestelde, regel) en een regel waar u één van de volgende commando's op kan
84 geven:
85 </p>
86
87 <pre caption="Commando's die beschikbaar zijn voor het interactief samenvoegen">
88 ed: Pas aan en gebruik dan beide versies, elk voorzien van een commentaar.
89 eb: Pas aan en gebruik dan beide versies.
90 el: pas aan en gebruik dan de linkse versie.
91 er: Pas aan en gebruik dan de rechtse versie.
92 e: Pas een nieuwe versie aan.
93 l: Gebruik de linkse versie.
94 r: Gebruik de rechtse versie.
95 s: Voeg stil de overeenkomstige regels toe.
96 v: Voeg, uitgebreid overeenkomstige regels toe.
97 q: Einde.
98 </pre>
99
100 <p>
101 Als u klaar bent met het vernieuwen van belangrijke configuratie bestanden,
102 kunt u automatisch de andere configuratie bestanden vernieuwen.
103 <c>etc-update</c> zal sluiten als het geen te wijzigen configuratie bestanden
104 meer kan vinden.
105 </p>
106
107 </body>
108 </section>
109 <section>
110 <title>dispatch-conf</title>
111 <body>
112
113 <p>
114 Door <c>dispatch-conf</c> te gebruiken, bent u in staat de vernieuwingen toe te
115 passen en tegelijkertijd alle wijzigingen bij te houden. <c>dispatch-conf</c>
116 slaat de verschillen tussen de configuratie bestanden als patches of door
117 gebruik te maken van het RCS versie systeem.
118 </p>
119
120 <p>
121 Net als <c>etc-update</c> kunt u vragen om het configuratie bestand te
122 behouden, het nieuwe configuratie bestand te gebruiken, het huidige aan te
123 passen of om alle wijzigingen interactief samen te voegen. Tevens heeft
124 <c>dispatch-conf</c> enkele extra mogelijkheden:
125 </p>
126
127 <ul>
128 <li>
129 Voeg automatisch configuratie bestanden toe die enkel vernieuwingen in het
130 commentaar bevatten.
131 </li>
132 <li>
133 Voeg automatisch configuratie bestanden toe die enkel verschillen in de
134 hoeveelheid lege ruimte.
135 </li>
136 </ul>
137
138 <p>
139 Wees er zeker van dat u <path>/etc/dispatch-conf.conf</path> eerst aanpast en
140 de map aanmaakt waar naar verwezen wordt door de archive-dir variabele
141 </p>
142
143 <p>
144 Kijk voor meer informatie naar de <c>dispatch-conf</c> man pagina:
145 </p>
146
147 <pre caption="Het lezen van de dispatch-conf man pagina">
148 $ <i>man dispatch-conf</i>
149 </pre>
150
151 </body>
152 </section>
153 <section>
154 <title>quickpkg</title>
155 <body>
156
157 <p>
158 Met <c>quickpkg</c> kunt u bestanden maken van pakketten die al op uw systeem
159 geïnstalleerd zijn. Deze bestanden kunnen dan gebruikt worden als
160 voorgecompileerde pakketten. Het starten van <c>quickpkg</c> is eenvoudig: Voeg
161 de namen van de pakketten die u wilt bewaren als bestanden.
162 </p>
163
164 <p>
165 Om bijvoorbeeld, <c>curl</c>, <c>arts</c> en <c>procps</c> om te zetten:
166 </p>
167
168 <pre caption="Voorbeeld gebruik quickpkg">
169 # <i>quickpkg curl arts procps</i>
170 </pre>
171
172 <p>
173 Het voorgecompileerde bestand zal opgeslagen worden in
174 <path>/usr/portage/packages/All</path>. Symbolische links die naar deze
175 bestanden verwijzen worden geplaatst in de map
176 <path>$PKGDIR/&lt;category&gt;</path>.
177 </p>
178
179 </body>
180 </section>
181 </sections>

  ViewVC Help
Powered by ViewVC 1.1.20