/[gentoo]/xml/htdocs/doc/nl/handbook/index.xml
Gentoo

Contents of /xml/htdocs/doc/nl/handbook/index.xml

Parent Directory Parent Directory | Revision Log Revision Log


Revision 1.12 - (hide annotations) (download) (as text)
Fri Mar 10 14:14:09 2006 UTC (12 years, 3 months ago) by neysx
Branch: MAIN
Changes since 1.11: +2 -2 lines
File MIME type: application/xml
Fixed links & lang

1 neysx 1.5 <?xml version='1.0' encoding="UTF-8"?>
2 blubber 1.1 <!DOCTYPE guide SYSTEM "/dtd/guide.dtd">
3    
4 neysx 1.12 <!-- $Header: /var/cvsroot/gentoo/xml/htdocs/doc/nl/handbook/index.xml,v 1.11 2005/04/07 22:12:06 neysx Exp $ -->
5 blubber 1.1
6 neysx 1.12 <guide link="/doc/nl/handbook/index.xml" lang="nl">
7 blubber 1.1 <title>Gentoo Handboek</title>
8    
9     <author title="Author">
10     <mail link="swift@gentoo.org">Sven Vermeulen</mail>
11     </author>
12    
13     <abstract>
14 neysx 1.10 Het Gentoo Handboek is een poging om de documentatie te centraliseren in een
15     samenhangend handboek. Dit handboek bevat de instructies voor een installatie
16     via internet en uitleg over het werken met Gentoo en Portage.
17 blubber 1.1 </abstract>
18    
19 blubber 1.2 <license/>
20    
21 neysx 1.11 <version>0.25</version>
22     <date>2005-03-28</date>
23 blubber 1.1
24     <chapter>
25 neysx 1.10 <title>De Gentoo Handboek</title>
26     <section>
27     <title>Beschikbare talen</title>
28     <body>
29 blubber 1.2
30 neysx 1.10 <p>
31     Het Gentoo Handboek is beschikbaar in de volgende talen:
32     </p>
33    
34     <p>
35     <uri link="/doc/pt_br/handbook/">Braziliaans Portugees</uri> |
36     <uri link="/doc/da/handbook/">Deens</uri> |
37     <uri link="/doc/de/handbook/">Duits</uri> |
38     <uri link="/doc/en/handbook/">Engels</uri> |
39     <uri link="/doc/fr/handbook/">Frans</uri> |
40     <uri link="/doc/id/handbook/">Indonesisch</uri> |
41     <uri link="/doc/it/handbook/">Italiaans</uri> |
42     <uri link="/doc/ja/handbook/">Japans</uri> |
43     <uri link="/doc/pl/handbook/">Pools</uri> |
44     <uri link="/doc/ro/handbook/">Romenisch</uri> |
45     <uri link="/doc/es/handbook/">Spaans</uri> |
46     <uri link="/doc/zh_tw/handbook/">Traditioneel Chinees</uri>
47     </p>
48    
49     </body>
50     </section>
51 blubber 1.1 <section>
52     <title>Introductie</title>
53     <body>
54    
55     <p>
56 neysx 1.10 Welkom bij de Gentoo Handboek pagina. Deze pagina geeft uitleg over het Gentoo
57     Handboek en hoort de meeste van je vragen met betrekking tot het Handboek te
58     beantwoorden. Te behandelen onderwerpen zijn het idee achter het handboek, de
59     huidige status, toekomstplannen, hoe bug rapporten afgehandeld worden, etc.
60 blubber 1.1 </p>
61    
62     </body>
63     </section>
64     </chapter>
65     <chapter>
66 neysx 1.10 <title>Ga naar het Handboek</title>
67 blubber 1.1 <section>
68     <body>
69    
70     <table>
71     <tr>
72     <th>Formaat</th>
73 neysx 1.10 <th>Beschrijving</th>
74     <th>Links</th>
75     </tr>
76     <tr>
77     <ti>HTML</ti>
78     <ti>
79     Meest recente versie, een pagina per hoofdstuk, perfect voor online bekijken
80     </ti>
81     <ti>
82     <uri link="handbook-x86.xml">x86</uri>,
83     <!-- <uri link="handbook-sparc.xml">sparc</uri>,
84     <uri link="handbook-amd64.xml">amd64</uri>,
85     <uri link="handbook-ppc.xml">ppc</uri>,
86     <uri link="handbook-ppc64.xml">ppc64</uri>,
87     <uri link="handbook-alpha.xml">alpha</uri>,
88     <uri link="handbook-hppa.xml">hppa</uri>,
89     <uri link="handbook-mips.xml">mips</uri>-->
90     </ti>
91     </tr>
92     <tr>
93     <ti>HTML</ti>
94     <ti>Meest recente versie, alles in een pagina</ti>
95     <ti>
96     <uri link="handbook-x86.xml?full=1">x86</uri>,
97     <!-- <uri link="handbook-sparc.xml?full=1">sparc</uri>,
98     <uri link="handbook-amd64.xml?full=1">amd64</uri>,
99     <uri link="handbook-ppc.xml?full=1">ppc</uri>,
100     <uri link="handbook-ppc64.xml?full=1">ppc64</uri>,
101     <uri link="handbook-alpha.xml?full=1">alpha</uri>,
102     <uri link="handbook-hppa.xml?full=1">hppa</uri>,
103     <uri link="handbook-mips.xml?full=1">mips</uri>-->
104     </ti>
105 blubber 1.1 </tr>
106     <tr>
107 neysx 1.10 <ti>HTML</ti>
108     <ti>Meest recente versie, alles in een pagina, printbare versie</ti>
109     <ti>
110     <uri link="handbook-x86.xml?style=printable&amp;full=1">x86</uri>,
111     <!-- <uri link="handbook-sparc.xml?style=printable&amp;full=1">sparc</uri>,
112     <uri link="handbook-amd64.xml?style=printable&amp;full=1">amd64</uri>,
113     <uri link="handbook-ppc.xml?style=printable&amp;full=1">ppc</uri>,
114     <uri link="handbook-ppc64.xml?style=printable&amp;full=1">ppc64</uri>,
115     <uri link="handbook-alpha.xml?style=printable&amp;full=1">alpha</uri>,
116     <uri link="handbook-hppa.xml?style=printable&amp;full=1">hppa</uri>,
117     <uri link="handbook-mips.xml?style=printable&amp;full=1">mips</uri>-->
118     </ti>
119 blubber 1.1 </tr>
120     </table>
121    
122 neysx 1.10 <p>
123     We hebben ook handboeken welke de installatie instructies voor netwerkloze
124     installaties met behulp van de installatie CD's bevatten. Als je
125     geïnteresseerd bent in een netwerkloze installatie, lees dan het <uri
126 neysx 1.11 link="/doc/en/handbook/2005.0/index.xml">Gentoo Linux 2005.0 Handboek</uri>
127 neysx 1.10 voor jouw architectuur. Deze is helaas in het Engels omdat we onvoldoende
128     mankracht hebben.
129     </p>
130    
131 blubber 1.1 </body>
132     </section>
133     </chapter>
134    
135     <chapter>
136     <title>Informatie over het handboek</title>
137     <section>
138     <title>Doel</title>
139     <body>
140    
141     <p>
142 neysx 1.10 Het doel van het Gentoo Handboek is om een samenhangend document te maken dat
143     alle aspecten van Gentoo Linux beschrijft. Het voegt reeds bestaande
144     handleidingen in een consistent boek zodat hetzelfde document voor iedere
145     mogelijke systeem-architectuur, iedere installatie en iedere gebruiker gebruikt
146     kan worden. Dit maakt het niet alleen makkelijker voor ons te onderhouden, maar
147     ook voor de gebruiker om te zien dat de verschillen klein zijn, en dat andere
148     systeem-architecturen niet als apparte hoofdstukken verschijnen.
149 blubber 1.1 </p>
150    
151     <p>
152 neysx 1.10 Het stelt ons ook in staat om moelijke punten uit te leggen en meer voorbeelden
153     te geven. We zijn niet gedwongen om alle documentatie in enkele pagina te laten
154     zien zodat het document vloeiender loopt en leest.
155 blubber 1.1 </p>
156    
157     </body>
158     </section>
159     <section>
160     <title>Status</title>
161     <body>
162    
163     <p>
164 neysx 1.10 Op dit moment is in het Engels het derde deel,
165     <uri link="/doc/en/handbook/handbook-x86.xml?part=3">Werken met Portage</uri>,
166     af. Dit deel gaat diep in op de Portage aspecten. Deze is helaas nog niet in het
167     Nederlands vertaald.
168 blubber 1.1 </p>
169    
170     <p>
171 neysx 1.10 Indien je geïnteresseerd bent in het ontwikkelen van het Handboek, gebruik dan
172     <mail link="gentoo-doc@gentoo.org">de gentoo-doc mailinglist</mail> (EN) voor
173     feedback, of mail <mail link="swift@gentoo.org">Sven Vermeulen</mail> direct.
174 blubber 1.1 </p>
175    
176     <p>
177 neysx 1.10 Indien je geïnteresseerd bent in het vertalen van het Handboek of andere
178     documentatie, gebruik dan <mail link="gentoo-doc-nl@gentoo.org">de gentoo-doc-nl
179     mailinglist</mail>.
180 blubber 1.1 </p>
181    
182     </body>
183     </section>
184     <section>
185 neysx 1.10 <title>Bugs rapporteren en aanpassingsverzoeken</title>
186 blubber 1.1 <body>
187    
188     <p>
189     Als je een bug in het handboek aantreft, bezoek dan alsjeblieft <uri
190 neysx 1.10 link="http://bugs.gentoo.org">Gentoo Linux Bugzilla</uri> en creëer een bug voor
191     <e>Docs-user</e>, Component <e>Handbook</e>. Bij voorkeur in het Engels.
192     Als je een taalfout ontdekt, die alleen betrekking heeft op de Nederlandse
193     vertaling, zet dan [dutch] voor de samenvatting of mail
194     <mail link="gentoo-doc-nl@gentoo.org">de gentoo-doc-nlmailinglist</mail>.
195 blubber 1.1 </p>
196    
197     </body>
198     </section>
199     </chapter>
200 neysx 1.10 <chapter id="faq">
201     <title>Veel gestelde vragen [FAQ]</title>
202 blubber 1.1 <section>
203 neysx 1.10 <title>Kunnen jullie het handboek niet voor elke keuze op magische wijze dynamisch laten maken?</title>
204 blubber 1.1 <body>
205    
206     <p>
207 neysx 1.10 Alles is mogelijk, we hebben er echter voor gekozen dit niet te doen vanwege
208     een aantal redenen.
209 blubber 1.1 </p>
210    
211     <p>
212 neysx 1.10 Het <b>onderhouden</b> van zo'n handleiding zou veel moeilijker zijn. Niet
213     alleen moeten we bij bug rapport terug zoeken welke keuzes gemaakt zijn (lang
214     niet alle bug rapporten vertellen ons welke keuzes ze hebben gemaakt), maar het
215     zou ook veel moeilijker zijn om de handleiding vloeiend te laten lopen; we
216     moeten aandacht besteden aan de regel in het handboek, de consequentie, etc.
217 blubber 1.1 </p>
218    
219     <p>
220 neysx 1.10 Hoewel we momenteel alleen de online versie hebben, worden <b>andere
221     formaten</b> ontwikkeld, zoals een PDF versie. Als we een PDF maken voor elke
222     architectuur en elke optie, dan zouden we veel PDFs hebben die slechts een
223     beetje verschillen. Dit zou een verspilling van de beschikbare middelen zijn.
224 blubber 1.1 </p>
225    
226     <p>
227 neysx 1.10 De keuzes die de gebruiker maakt worden op <b>verschillende plekken</b> gemaakt.
228 blubber 1.1 Dit zou het moeilijker maken voor de gebruiker om het handboek te printen, we
229     zouden hem/haar eerst moeten inlichten over alle keuzes voordat hij/zij kan
230     beginnen. Dit schrikt enkel af.
231     </p>
232    
233     <p>
234     Het deel over de "Gentoo installatie" <b>is niet het enige deel</b> van het
235     Gentoo Handboek, wel het eerste. Alle navolgende delen zijn onafhankelijk van de
236     keuzes die de gebruiker gemaakt heeft. Het dynamisch genereren van het handboek
237     voor enkel de installatie instructies is overkill.
238     </p>
239    
240     <p>
241 neysx 1.10 Door de instructies niet voor elke mogelijke optie te scheiden, kan de gebruiker
242 blubber 1.1 zien wat het resultaat van zijn keuze is. Dit geeft een <b>beter overzicht</b>
243     van de installatie instructies voor de gebruiker: zelfs nadat de gebruiker
244 neysx 1.10 voor - bijvoorbeeld - stage3 gekozen heeft, kan deze nog makkelijk worden
245     ingelicht over wat stage1 of stage2 doet. Deze instructies niet verbergen is
246     een goed idee.
247 blubber 1.1 </p>
248    
249     </body>
250     </section>
251     <section>
252 neysx 1.11 <title>Ik kan de stage1 informatie in het Gentoo Handboek niet vinden</title>
253     <body>
254    
255     <p>
256     Je leest het verkeerde Gentoo Handboek.
257     </p>
258    
259     <p>
260     De release-specifieke Gentoo Handboeken (zoals de 2005.0) zijn alleen bedoeld
261     voor netwerkloze installaties. Een stage1 of stage2 installatie vereist
262     sourcecode welke niet beschikbaar is op de Universele Installatie CD, dus je
263     hebt een werkende internet verbinding nodig.
264     </p>
265    
266     </body>
267     </section>
268     <section>
269 blubber 1.1 <title>Ik ben het niet eens met...</title>
270     <body>
271    
272     <p>
273     <uri link="http://bugs.gentoo.org">Raporteer</uri> alsjeblieft je idee; het
274 rip7 1.3 ergens niet mee eens zijn zonder ons van opbouwende kritiek te voorzien
275 neysx 1.10 verbetert de situatie niet. Documentatie is gemaakt voor de gemeenschap, dus
276 blubber 1.1 feedback vanuit de gemeenschap wordt gewaardeerd.
277     </p>
278    
279     <p>
280 neysx 1.10 Echter, je moet beseffen dat de meeste keuzes worden gemaakt tijdens de
281     ontwikkeling van de documentatie op basis van de mening van de ontwikkelaars.
282     Het is <e>onmogelijk</e> om documentatie op een manier te schrijven waar
283     iedereen blij mee is. Je moet in staat zijn een "Nee" te accepteren met de
284     reden dat wij er overtuigd van zijn dat de huidige implementatie de meeste
285     mensen helpt.
286 blubber 1.1 </p>
287    
288     </body>
289     </section>
290     </chapter>
291     </guide>

  ViewVC Help
Powered by ViewVC 1.1.20