/[gentoo]/xml/htdocs/doc/nl/handbook/index.xml
Gentoo

Contents of /xml/htdocs/doc/nl/handbook/index.xml

Parent Directory Parent Directory | Revision Log Revision Log


Revision 1.15 - (hide annotations) (download) (as text)
Sat Apr 5 08:09:18 2008 UTC (9 years, 8 months ago) by neysx
Branch: MAIN
CVS Tags: HEAD
Changes since 1.14: +233 -130 lines
File MIME type: application/xml
#215770 Wim's first contribution

1 neysx 1.15 <?xml version='1.0' encoding="UTF-8"?>
2 blubber 1.1 <!DOCTYPE guide SYSTEM "/dtd/guide.dtd">
3    
4 neysx 1.15 <!-- $Id: /var/cvsroot/gentoo/xml/htdocs/doc/en/handbook/index.xml,v 1.73 2008/04/01 08:53:46 nightmorph Exp $ -->
5 neysx 1.13
6 neysx 1.15 <guide lang="nl">
7 blubber 1.1 <title>Gentoo Handboek</title>
8    
9 neysx 1.15 <author title="Auteur">
10     <mail link="swift"/>
11 blubber 1.1 </author>
12 neysx 1.15 <author title="Vertaler">Wim Muskee</author>
13 blubber 1.1
14     <abstract>
15 neysx 1.15 Het Gentoo Handboek is een poging om documentatie te centraliseren in een
16     samenhangend handboek. Dit handboek bevat de installatie instructies voor de
17     internet-gebaseerde installatie methodes en de onderdelen over het werken met
18     Gentoo en Portage.
19 blubber 1.1 </abstract>
20    
21 blubber 1.2 <license/>
22    
23 neysx 1.15 <version>0.48</version>
24     <date>2008-04-01</date>
25 blubber 1.1
26     <chapter>
27 neysx 1.15 <title>De Gentoo Handboek Prestatie</title>
28 neysx 1.10 <section>
29     <title>Beschikbare talen</title>
30     <body>
31 blubber 1.2
32 neysx 1.10 <p>
33     Het Gentoo Handboek is beschikbaar in de volgende talen:
34     </p>
35    
36     <p>
37 neysx 1.15 <!--<uri link="/doc/pt_br/handbook/">Braziliaans Portugee</uri> |-->
38     <!--<uri link="/doc/cs/handbook/">Tsjechisch</uri> |-->
39 neysx 1.13 <!--<uri link="/doc/da/handbook/">Deens</uri> |-->
40 neysx 1.10 <uri link="/doc/de/handbook/">Duits</uri> |
41     <uri link="/doc/en/handbook/">Engels</uri> |
42     <uri link="/doc/fr/handbook/">Frans</uri> |
43 neysx 1.13 <!--<uri link="/doc/id/handbook/">Indonesisch</uri> |-->
44 neysx 1.10 <uri link="/doc/it/handbook/">Italiaans</uri> |
45 neysx 1.15 <!--<uri link="/doc/ja/handbook/">Japans</uri> |-->
46 neysx 1.10 <uri link="/doc/pl/handbook/">Pools</uri> |
47 neysx 1.15 <!--<uri link="/doc/ro/handbook/">Roemeens</uri> |-->
48     <!--<uri link="/doc/ru/handbook/">Russisch</uri> |-->
49     <uri link="/doc/zh_cn/handbook/">Vereenvoudigd Chinees</uri>
50     <!--<uri link="/doc/es/handbook/">Spaans</uri>-->
51 neysx 1.10 </p>
52    
53     </body>
54     </section>
55 blubber 1.1 <section>
56     <title>Introductie</title>
57     <body>
58    
59     <p>
60 neysx 1.15 Welkom bij de Gentoo Handboek pagina. Deze pagina zal enige uitleg geven over
61     het Gentoo Handboek en zal antwoord geven op je meeste vragen over het
62     handboek. We gaan over de ideeën achter het handboek praten, de huidige status,
63     de toekomstplannen, hoe foutrapporten afgehandeld worden, etc.
64 blubber 1.1 </p>
65    
66     </body>
67     </section>
68     </chapter>
69     <chapter>
70 neysx 1.15 <title>Bekijk het Handboek (alleen Engels)</title>
71 blubber 1.1 <section>
72     <body>
73    
74     <table>
75     <tr>
76     <th>Formaat</th>
77 neysx 1.10 <th>Beschrijving</th>
78     <th>Links</th>
79     </tr>
80     <tr>
81     <ti>HTML</ti>
82 neysx 1.15 <ti>Laatse versie, een pagina per hoofdstuk, ideaal voor online lezen</ti>
83 neysx 1.10 <ti>
84 neysx 1.15 <uri link="/doc/en/handbook/handbook-x86.xml">x86</uri>,
85     <uri link="/doc/en/handbook/handbook-sparc.xml">sparc</uri>,
86     <uri link="/doc/en/handbook/handbook-amd64.xml">amd64</uri>,
87     <uri link="/doc/en/handbook/handbook-ppc.xml">ppc</uri>,
88     <uri link="/doc/en/handbook/handbook-ppc64.xml">ppc64</uri>,
89     <uri link="/doc/en/handbook/handbook-alpha.xml">alpha</uri>,
90     <uri link="/doc/en/handbook/handbook-hppa.xml">hppa</uri>,
91     <uri link="/doc/en/handbook/handbook-mips.xml">mips</uri>,
92     <uri link="/doc/en/handbook/handbook-ia64.xml">ia64</uri>,
93     <uri link="/doc/en/handbook/handbook-arm.xml">arm</uri>
94 neysx 1.10 </ti>
95 neysx 1.15 </tr>
96     <tr>
97     <ti>HTML</ti>
98     <ti>Laatse versie, alles op een pagina</ti>
99 neysx 1.10 <ti>
100 neysx 1.15 <uri link="/doc/en/handbook/handbook-x86.xml?full=1">x86</uri>,
101     <uri link="/doc/en/handbook/handbook-sparc.xml?full=1">sparc</uri>,
102     <uri link="/doc/en/handbook/handbook-amd64.xml?full=1">amd64</uri>,
103     <uri link="/doc/en/handbook/handbook-ppc.xml?full=1">ppc</uri>,
104     <uri link="/doc/en/handbook/handbook-ppc64.xml?full=1">ppc64</uri>,
105     <uri link="/doc/en/handbook/handbook-alpha.xml?full=1">alpha</uri>,
106     <uri link="/doc/en/handbook/handbook-hppa.xml?full=1">hppa</uri>,
107     <uri link="/doc/en/handbook/handbook-mips.xml?full=1">mips</uri>,
108     <uri link="/doc/en/handbook/handbook-ia64.xml?full=1">ia64</uri>,
109     <uri link="/doc/en/handbook/handbook-arm.xml?full=1">arm</uri>
110 neysx 1.10 </ti>
111     </tr>
112     <tr>
113     <ti>HTML</ti>
114 neysx 1.15 <ti>Laatste versie, alles op een pagina, printversie</ti>
115 neysx 1.10 <ti>
116 neysx 1.15 <uri link="/doc/en/handbook/handbook-x86.xml?style=printable&amp;full=1">x86</uri>,
117     <uri link="/doc/en/handbook/handbook-sparc.xml?style=printable&amp;full=1">sparc</uri>,
118     <uri link="/doc/en/handbook/handbook-amd64.xml?style=printable&amp;full=1">amd64</uri>,
119     <uri link="/doc/en/handbook/handbook-ppc.xml?style=printable&amp;full=1">ppc</uri>,
120     <uri link="/doc/en/handbook/handbook-ppc64.xml?style=printable&amp;full=1">ppc64</uri>,
121     <uri link="/doc/en/handbook/handbook-alpha.xml?style=printable&amp;full=1">alpha</uri>,
122     <uri link="/doc/en/handbook/handbook-hppa.xml?style=printable&amp;full=1">hppa</uri>,
123     <uri link="/doc/en/handbook/handbook-mips.xml?style=printable&amp;full=1">mips</uri>,
124     <uri link="/doc/en/handbook/handbook-ia64.xml?style=printable&amp;full=1">ia64</uri>,
125     <uri link="/doc/en/handbook/handbook-arm.xml?style=printable&amp;full=1">arm</uri>
126 neysx 1.10 </ti>
127 blubber 1.1 </tr>
128     <tr>
129 neysx 1.10 <ti>HTML</ti>
130 neysx 1.15 <ti>2008.0 Specifieke Netwerkloze Installatie Instructies</ti>
131 neysx 1.10 <ti>
132 neysx 1.15 <uri link="/doc/en/handbook/2008.0/">2008.0 Gentoo Handboeken</uri>
133 neysx 1.10 </ti>
134 blubber 1.1 </tr>
135     </table>
136    
137 neysx 1.10 <p>
138 neysx 1.15 We hebben ook uitgave-specifieke handboeken met de installatie instructies voor
139     <b>netwerkloze installaties</b> die gebruik maken van de uitgegeven CDs. Als je
140     interesse hebt in het doen van een netwerkloze installatie, raadpleeg dan het
141     <uri link="/doc/en/handbook/2008.0/">Gentoo Linux 2008.0 Handboek
142     (Engels)</uri> voor jouw architectuur.
143 neysx 1.10 </p>
144    
145 blubber 1.1 </body>
146     </section>
147 neysx 1.15 <section>
148     <title>Historische Uitgaven</title>
149     <body>
150    
151     <p>
152     Om historische redenen hebben we ook de handboek versie van oudere uitgaven
153     (sinds 2004.2). Printversies van losse pagina's kunnen worden bereikt via de
154     "Print" link in de rechterboven hoek. Om een alles-op-een-pagina versie te
155     krijgen, voeg <path>?full=1</path> toe aan de URL.
156     </p>
157    
158     <warn>
159     Deze handboeken worden <e>niet</e> onderhouden.
160     </warn>
161    
162     <table>
163     <tr>
164     <th>Uitgave</th>
165     <th>Architectuur</th>
166     </tr>
167     <tr>
168     <ti>2004.2 (Engels)</ti>
169     <ti>
170     <uri link="/doc/en/handbook/2004.2/handbook-alpha.xml">alpha</uri>,
171     <uri link="/doc/en/handbook/2004.2/handbook-amd64.xml">amd64</uri>,
172     <uri link="/doc/en/handbook/2004.2/handbook-hppa.xml">hppa</uri>,
173     <uri link="/doc/en/handbook/2004.2/handbook-mips.xml">mips</uri>,
174     <uri link="/doc/en/handbook/2004.2/handbook-ppc.xml">ppc</uri>,
175     <uri link="/doc/en/handbook/2004.2/handbook-sparc.xml">sparc</uri>,
176     <uri link="/doc/en/handbook/2004.2/handbook-x86.xml">x86</uri>
177     </ti>
178     </tr>
179     <tr>
180     <ti>2004.3 (Engels)</ti>
181     <ti>
182     <uri link="/doc/en/handbook/2004.3/handbook-amd64.xml">amd64</uri>,
183     <uri link="/doc/en/handbook/2004.3/handbook-hppa.xml">hppa</uri>,
184     <uri link="/doc/en/handbook/2004.3/handbook-ppc.xml">ppc</uri>,
185     <uri link="/doc/en/handbook/2004.3/handbook-sparc.xml">sparc</uri>,
186     <uri link="/doc/en/handbook/2004.3/handbook-x86.xml">x86</uri>
187     </ti>
188     </tr>
189     <tr>
190     <ti>2005.0 (Engels)</ti>
191     <ti>
192     <uri link="/doc/en/handbook/2005.0/handbook-alpha.xml">alpha</uri>,
193     <uri link="/doc/en/handbook/2005.0/handbook-amd64.xml">amd64</uri>,
194     <uri link="/doc/en/handbook/2005.0/handbook-hppa.xml">hppa</uri>,
195     <uri link="/doc/en/handbook/2005.0/handbook-ppc.xml">ppc</uri>,
196     <uri link="/doc/en/handbook/2005.0/handbook-sparc.xml">sparc</uri>,
197     <uri link="/doc/en/handbook/2005.0/handbook-x86.xml">x86</uri>
198     </ti>
199     </tr>
200     <tr>
201     <ti>2005.1 (Engels)</ti>
202     <ti>
203     <uri link="/doc/en/handbook/2005.1/handbook-alpha.xml">alpha</uri>,
204     <uri link="/doc/en/handbook/2005.1/handbook-amd64.xml">amd64</uri>,
205     <uri link="/doc/en/handbook/2005.1/handbook-hppa.xml">hppa</uri>,
206     <uri link="/doc/en/handbook/2005.1/handbook-ppc.xml">ppc</uri>,
207     <uri link="/doc/en/handbook/2005.1/handbook-ppc64.xml">ppc64</uri>,
208     <uri link="/doc/en/handbook/2005.1/handbook-sparc.xml">sparc</uri>,
209     <uri link="/doc/en/handbook/2005.1/handbook-x86.xml">x86</uri>
210     </ti>
211     </tr>
212     <tr>
213     <ti>2006.0 (Engels)</ti>
214     <ti>
215     <uri link="/doc/en/handbook/2006.0/handbook-alpha.xml">alpha</uri>,
216     <uri link="/doc/en/handbook/2006.0/handbook-amd64.xml">amd64</uri>,
217     <uri link="/doc/en/handbook/2006.0/handbook-hppa.xml">hppa</uri>,
218     <uri link="/doc/en/handbook/2006.0/handbook-ppc.xml">ppc</uri>,
219     <uri link="/doc/en/handbook/2006.0/handbook-ppc64.xml">ppc64</uri>,
220     <uri link="/doc/en/handbook/2006.0/handbook-sparc.xml">sparc</uri>,
221     <uri link="/doc/en/handbook/2006.0/handbook-x86.xml">x86</uri>
222     </ti>
223     </tr>
224     <tr>
225     <ti>2006.1</ti>
226     <ti>
227     <uri link="2006.1/handbook-alpha.xml">alpha</uri>,
228     <uri link="2006.1/handbook-amd64.xml">amd64</uri>,
229     <uri link="2006.1/handbook-hppa.xml">hppa</uri>,
230     <uri link="2006.1/handbook-ppc.xml">ppc</uri>,
231     <uri link="2006.1/handbook-ppc64.xml">ppc64</uri>,
232     <uri link="2006.1/handbook-sparc.xml">sparc</uri>,
233     <uri link="2006.1/handbook-x86.xml">x86</uri>
234     </ti>
235     </tr>
236     <tr>
237     <ti>2007.0 (Engels)</ti>
238     <ti>
239     <uri link="/doc/en/handbook/2007.0/handbook-amd64.xml">amd64</uri>,
240     <uri link="/doc/en/handbook/2007.0/handbook-hppa.xml">hppa</uri>,
241     <uri link="/doc/en/handbook/2007.0/handbook-ppc.xml">ppc</uri>,
242     <uri link="/doc/en/handbook/2007.0/handbook-ppc64.xml">ppc64</uri>,
243     <uri link="/doc/en/handbook/2007.0/handbook-sparc.xml">sparc</uri>,
244     <uri link="/doc/en/handbook/2007.0/handbook-x86.xml">x86</uri>
245     </ti>
246     </tr>
247     </table>
248    
249     </body>
250     </section>
251 blubber 1.1 </chapter>
252    
253     <chapter>
254     <title>Informatie over het handboek</title>
255     <section>
256     <title>Doel</title>
257     <body>
258    
259     <p>
260 neysx 1.15 Het doel van het Gentoo Handboek is het maken van een samenhangend document dat
261     elk mogelijk aspect van Gentoo Linux beschrijft. Het combineert reeds bestaande
262     gidsen in een consistent boek zodat hetzelfde document gebruikt wordt voor elke
263     mogelijke architectuur, elke installatie, en elke gebruiker. Hierdoor is het
264     voor ons niet alleen makkelijker te onderhouden, maar ook is het voor de
265     gebruikers gemakkelijk te zien dat de verschillen klein zijn, en dat andere
266     architectuur niet worden gezien als losstaande delen.
267 blubber 1.1 </p>
268    
269     <p>
270 neysx 1.15 Dit geeft ons de gelegenheid om lastige punten uit te werken en meer
271     voorbeelden te geven. We worden niet meer gedwongen om alle documentatie op een
272     pagina te schrijven waardoor de documentatie beter leesbaar wordt.
273 blubber 1.1 </p>
274    
275     </body>
276     </section>
277     <section>
278     <title>Status</title>
279     <body>
280    
281     <p>
282 neysx 1.15 Op dit moment is het vierde deel over <uri
283     link="/doc/en/handbook/handbook-x86.xml?part=4">Gentoo Netwerk Configuratie
284     (Engels)</uri> af en officieel beschikbaar. Dit deel bevat een diepgaand
285     verslag over de netwerk configuratie opties voor de nu stabiele baselayout.
286 blubber 1.1 </p>
287    
288     <p>
289 neysx 1.15 Als je interesse hebt in de ontwikkeling van het handboek, gebruik dan <mail
290     link="gentoo-doc@gentoo.org">de gentoo-doc mailinglist</mail> voor alle
291 neysx 1.13 feedback.
292 blubber 1.1 </p>
293    
294     </body>
295     </section>
296     <section>
297 neysx 1.15 <title>Fouten en verzoeken voor verbetering rapporteren</title>
298 blubber 1.1 <body>
299    
300     <p>
301 neysx 1.15 Als je een fout in het handboek vindt, bezoek dan onze <uri
302     link="http://bugs.gentoo.org">Gentoo Linux Bugzilla</uri> en maak een bug aan
303     voor <e>Documentation</e>, Component <e>Installation Handboek</e>.
304 blubber 1.1 </p>
305    
306     </body>
307     </section>
308     </chapter>
309 neysx 1.10 <chapter id="faq">
310 neysx 1.15 <title>Veelgestelde Vragen</title>
311 blubber 1.1 <section>
312 neysx 1.15 <title>Kunnen jullie het handboek niet op magische wijze dynamisch creeën voor elke keuze?</title>
313 blubber 1.1 <body>
314    
315     <p>
316 neysx 1.15 Alles is mogelijk, maar we hebben hier niet voor gekozen om verschillende
317     redenen.
318 blubber 1.1 </p>
319    
320     <p>
321 neysx 1.15 <b>Het onderhouden</b> van de gids zou een stuk moeilijker worden. Niet alleen
322     zouden we foutrapporten moeten indelen voor bepaalde beslissingen (lang niet
323     alle foutrapporten zouden ons vertellen welke keuzes we daarvoor gemaakt
324     hebben) maar ook zou het moeilijker zijn om de gids vloeiend te schrijven: we
325     zouden maar aandacht moeten besteden aan de lijn in het handboek, de
326     consistenties, etc.
327 blubber 1.1 </p>
328    
329     <p>
330 neysx 1.15 Alhoewel we nu slechts een online versie hebben, <b>andere formaten</b> zouden
331     ontwikkeld kunnen worden, zoals PDF versies. Als we PDFs voor elke architectuur
332     en optie zouden maken, zouden we vele PDF's moeten aanbieden waarvan slechts
333     weinig secties van elkaar zouden verschillen. Over verspilling gesproken :).
334 blubber 1.1 </p>
335    
336     <p>
337 neysx 1.15 De keuzes van een gebruiker worden gemaakt <b>op verschillende plekken</b>.
338     Hierdoor zou het voor de gebruiker moeilijker worden om zo het handboek uit te
339     printen -- we zouden de gebruikers eerst moeten informeren over alle mogelijke
340     keuzes voordat ze kunnen beginnen, en ze waarschijnlijk afschrikken.
341 blubber 1.1 </p>
342    
343     <p>
344 neysx 1.15 Het deel over "Gentoo Installeren" <b>is niet het enige onderdeel</b> van het
345     Gentoo Handboek. Het is het eerste, maar de opvolgende delen zijn onafhankelijk
346     van de keuzes die een gebruiker maakt. Het dynamisch genereren van het handboek
347     voor alleen de installatie instructies zou overkill zijn.
348 blubber 1.1 </p>
349    
350     <p>
351 neysx 1.15 Door de instructies voor elk mogelijk probleem niet te scheiden, kan de
352     gebruiker de resultaten van andere keuzes gemakkelijk zien. Dit geeft de
353     gebruiker een <b>een beter zicht over de installatie instructies</b>.
354 blubber 1.1 </p>
355    
356     </body>
357     </section>
358     <section>
359 neysx 1.15 <title>Ik kan de stage1 informatie niet in het Gentoo Handboek vinden</title>
360 neysx 1.11 <body>
361    
362     <p>
363 neysx 1.15 Instructies over het gebruik van een stage1 of stage2 tarball zijn nu
364     beschikbaar in de <uri link="/doc/en/faq.xml#stage12">Gentoo FAQ
365     (Engels)</uri>. Een stage3 installatie voor nu is de enige ondersteunde
366     installatie.
367 neysx 1.11 </p>
368    
369     </body>
370     </section>
371     <section>
372 neysx 1.15 <title>Ik ben het niet eens met ...</title>
373 blubber 1.1 <body>
374    
375     <p>
376 neysx 1.15 <uri link="http://bugs.gentoo.org">Vertel</uri> dan je idee; het niet eens zijn
377     met, zonder ons te voorzien van constructieve feedback, helpt de situatie niet.
378     Documentatie is gemaakt voor de gemeenschap, dus feedback uit de gemeenschap
379     wordt zeker gewaardeerd.
380 blubber 1.1 </p>
381    
382     <p>
383 neysx 1.15 Aan de andere kant moet je meten dat de meeste beslissingen die gemaakt worden
384     terwijl documentatie ontwikkeld wordt gebaseerd zijn op het consensus-model.
385     Het is <e>onmogelijk</e> om de documentatie op zo'n manier te
386     schrijven/structureren zodat iedereen er tevreden mee is. Je moet "Nee" kunnen
387     accepteren met de reden dat wij geloven dat de huidige implementatie goed is
388     voor de meeste mensen.
389 blubber 1.1 </p>
390    
391     </body>
392     </section>
393     </chapter>
394     </guide>

  ViewVC Help
Powered by ViewVC 1.1.20