/[gentoo]/xml/htdocs/doc/nl/handbook/index.xml
Gentoo

Diff of /xml/htdocs/doc/nl/handbook/index.xml

Parent Directory Parent Directory | Revision Log Revision Log | View Patch Patch

Revision 1.13 Revision 1.14
1<?xml version='1.0' encoding="UTF-8"?> 1<?xml version='1.0' encoding="UTF-8"?>
2<!DOCTYPE guide SYSTEM "/dtd/guide.dtd"> 2<!DOCTYPE guide SYSTEM "/dtd/guide.dtd">
3 3
4<!-- $Header: /var/cvsroot/gentoo/xml/htdocs/doc/nl/handbook/index.xml,v 1.13 2006/06/12 10:49:03 neysx Exp $ --> 4<!-- $Id: index.xml,v 1.14 2006/09/01 17:39:29 neysx Exp $ -->
5 5
6<!-- 6<!--
7 Sync: rev 1.61 7 Sync: rev 1.61
8--> 8-->
9 9
127 127
128<p> 128<p>
129We hebben ook handboeken welke de installatie instructies voor netwerkloze 129We hebben ook handboeken welke de installatie instructies voor netwerkloze
130installaties met behulp van de installatie CD's bevatten. Als je 130installaties met behulp van de installatie CD's bevatten. Als je
131geïnteresseerd bent in een netwerkloze installatie, lees dan het <uri 131geïnteresseerd bent in een netwerkloze installatie, lees dan het <uri
132link="/doc/en/handbook/2006.0/index.xml">Gentoo Linux 2006.0 Handboek</uri> 132link="/doc/en/handbook/2006.1/index.xml">Gentoo Linux 2006.1 Handboek</uri>
133voor jouw architectuur. Deze is helaas in het Engels omdat we onvoldoende 133voor jouw architectuur. Deze is helaas in het Engels omdat we onvoldoende
134mankracht hebben. 134mankracht hebben.
135</p> 135</p>
136 136
137</body> 137</body>

Legend:
Removed from v.1.13  
changed lines
  Added in v.1.14

  ViewVC Help
Powered by ViewVC 1.1.20