/[gentoo]/xml/htdocs/doc/nl/handbook/index.xml
Gentoo

Diff of /xml/htdocs/doc/nl/handbook/index.xml

Parent Directory Parent Directory | Revision Log Revision Log | View Patch Patch

Revision 1.7 Revision 1.8
1<?xml version='1.0' encoding="UTF-8"?> 1<?xml version='1.0' encoding="UTF-8"?>
2<!DOCTYPE guide SYSTEM "/dtd/guide.dtd"> 2<!DOCTYPE guide SYSTEM "/dtd/guide.dtd">
3 3
4<!-- $Header: /var/cvsroot/gentoo/xml/htdocs/doc/nl/handbook/index.xml,v 1.7 2004/10/05 10:54:43 swift Exp $ --> 4<!-- $Header: /var/cvsroot/gentoo/xml/htdocs/doc/nl/handbook/index.xml,v 1.8 2004/12/06 09:40:37 swift Exp $ -->
5
6<!--
7 English doc rev ?.??
8-->
9 5
10<guide link="index.xml"> 6<guide link="index.xml">
11<title>Gentoo Handboek</title> 7<title>Gentoo Handboek</title>
12 8
13<author title="Author"> 9<author title="Author">
81<section> 77<section>
82<title>Doel</title> 78<title>Doel</title>
83<body> 79<body>
84 80
85<p> 81<p>
86Het doel van het Gentoo Handboek is een samenhangend document te creëren, dat 82Het doel van het Gentoo Handboek is een samenhangend document te creÃÂren, dat
87alle aspecten van Gentoo Linux omschrijft. Het combineert reeds bestaande 83alle aspecten van Gentoo Linux omschrijft. Het combineert reeds bestaande
88documentatie in een samenhangend geheel, te gebruiken voor elke architectuur, 84documentatie in een samenhangend geheel, te gebruiken voor elke architectuur,
89elke installatie en elke gebruiker. Dit maakt het niet alleen makkelijker 85elke installatie en elke gebruiker. Dit maakt het niet alleen makkelijker
90voor ons om de documentatie bij te houden, maar ook voor de gebruiker. 86voor ons om de documentatie bij te houden, maar ook voor de gebruiker.
91</p> 87</p>
101<section> 97<section>
102<title>Status</title> 98<title>Status</title>
103<body> 99<body>
104 100
105<p> 101<p>
106Als je geïntresseerd bent in de ontwikkeling van het handboek, maak dan 102Als je gentresseerd bent in de ontwikkeling van het handboek, maak dan
107alsjeblieft gebruik van <mail link="gentoo-doc@gentoo.org">de gentoo-doc 103alsjeblieft gebruik van <mail link="gentoo-doc@gentoo.org">de gentoo-doc
108mailinglist</mail> voor alle feedback, of stuur een email naar <mail 104mailinglist</mail> voor alle feedback, of stuur een email naar <mail
109link="swift@gentoo.org">Sven Vermeulen</mail>. 105link="swift@gentoo.org">Sven Vermeulen</mail>.
110</p> 106</p>
111 107
117 113
118<p> 114<p>
119Het <uri link="/proj/en/desktop">Gentoo Desktop Project</uri> werkt aan een 115Het <uri link="/proj/en/desktop">Gentoo Desktop Project</uri> werkt aan een
120nieuwe versie van de <uri link="/doc/en/desktop.xml">Desktop Configuration 116nieuwe versie van de <uri link="/doc/en/desktop.xml">Desktop Configuration
121Guide</uri> welke goed in het nieuwe handboek gaat passen. Momenteel is er niet 117Guide</uri> welke goed in het nieuwe handboek gaat passen. Momenteel is er niet
122meer informatie beschikbaar. Geïntresseerden kunnen contact op nemen met 118meer informatie beschikbaar. Geïntresseerden kunnen contact op nemen met
123<mail link="gerrynjr@gentoo.org">Gerald J. Normandin Jr.</mail> welke de 119<mail link="gerrynjr@gentoo.org">Gerald J. Normandin Jr.</mail> welke de
124leiding heeft over deze ontwikkeling. 120leiding heeft over deze ontwikkeling.
125</p> 121</p>
126 122
127<p> 123<p>

Legend:
Removed from v.1.7  
changed lines
  Added in v.1.8

  ViewVC Help
Powered by ViewVC 1.1.20