/[gentoo]/xml/htdocs/doc/nl/handbook/index.xml
Gentoo

Diff of /xml/htdocs/doc/nl/handbook/index.xml

Parent Directory Parent Directory | Revision Log Revision Log | View Patch Patch

Revision 1.9 Revision 1.10
1<?xml version='1.0' encoding="UTF-8"?> 1<?xml version='1.0' encoding="UTF-8"?>
2<!DOCTYPE guide SYSTEM "/dtd/guide.dtd"> 2<!DOCTYPE guide SYSTEM "/dtd/guide.dtd">
3 3
4<!-- $Header: /var/cvsroot/gentoo/xml/htdocs/doc/nl/handbook/index.xml,v 1.9 2005/02/05 09:38:22 neysx Exp $ --> 4<!-- $Header: /var/cvsroot/gentoo/xml/htdocs/doc/nl/handbook/index.xml,v 1.10 2005/03/20 09:09:39 neysx Exp $ -->
5 5
6<guide link="index.xml"> 6<guide link="index.xml">
7<title>Gentoo Handboek</title> 7<title>Gentoo Handboek</title>
8 8
9<author title="Author"> 9<author title="Author">
10 <mail link="swift@gentoo.org">Sven Vermeulen</mail> 10 <mail link="swift@gentoo.org">Sven Vermeulen</mail>
11</author> 11</author>
12 12
13<author title="Translator">
14 <mail link="blubber@gentoo.org">Tiemo Kieft</mail>
15</author>
16
17<author title="Translator">
18 <mail link="rip7@gentoo.org">Steven Lecompte</mail>
19</author>
20
21<abstract> 13<abstract>
22Het Gentoo Handboek heeft als doel de documentatie te centralizeren in een 14Het Gentoo Handboek is een poging om de documentatie te centraliseren in een
23samenhangend handboek. Informatie die niet in het handboek past, komt er ook 15samenhangend handboek. Dit handboek bevat de instructies voor een installatie
24niet in. 16via internet en uitleg over het werken met Gentoo en Portage.
25</abstract> 17</abstract>
26 18
27<license/> 19<license/>
28 20
29<version>0.6</version> 21<version>0.24</version>
30<date>13 Mei, 2004</date> 22<date>2005-01-20</date>
31 23
32<chapter> 24<chapter>
33<title>Het Gentoo Handboek</title> 25<title>De Gentoo Handboek</title>
26<section>
27<title>Beschikbare talen</title>
28<body>
34 29
30<p>
31Het Gentoo Handboek is beschikbaar in de volgende talen:
32</p>
33
34<p>
35<uri link="/doc/pt_br/handbook/">Braziliaans Portugees</uri> |
36<uri link="/doc/da/handbook/">Deens</uri> |
37<uri link="/doc/de/handbook/">Duits</uri> |
38<uri link="/doc/en/handbook/">Engels</uri> |
39<uri link="/doc/fr/handbook/">Frans</uri> |
40<uri link="/doc/id/handbook/">Indonesisch</uri> |
41<uri link="/doc/it/handbook/">Italiaans</uri> |
42<uri link="/doc/ja/handbook/">Japans</uri> |
43<uri link="/doc/pl/handbook/">Pools</uri> |
44<uri link="/doc/ro/handbook/">Romenisch</uri> |
45<uri link="/doc/es/handbook/">Spaans</uri> |
46<uri link="/doc/zh_tw/handbook/">Traditioneel Chinees</uri>
47</p>
48
49</body>
50</section>
35<section> 51<section>
36<title>Introductie</title> 52<title>Introductie</title>
37<body> 53<body>
38 54
39<p> 55<p>
40Welkom op de Gentoo Handboek pagina. Deze pagina geeft een kleine uitleg 56Welkom bij de Gentoo Handboek pagina. Deze pagina geeft uitleg over het Gentoo
41over het <uri link="handbook.xml">Gentoo Handboek</uri> en geeft als het goed 57Handboek en hoort de meeste van je vragen met betrekking tot het Handboek te
42is antwoord op eventuele vragen die je hebt omtrent het handboek. We bespreken 58beantwoorden. Te behandelen onderwerpen zijn het idee achter het handboek, de
43het idee achter het handboek, de huidige status, de toekomstige plannen, hoe 59huidige status, toekomstplannen, hoe bug rapporten afgehandeld worden, etc.
44bug reports afgehandeld worden, enz.
45</p> 60</p>
46 61
47</body> 62</body>
48</section> 63</section>
49</chapter> 64</chapter>
50<chapter> 65<chapter>
51<title>Het handboek bekijken</title> 66<title>Ga naar het Handboek</title>
52<section> 67<section>
53<body> 68<body>
54
55<p>
56Momenteel bieden we het handboek alleen online aan. We zijn bezig met een
57PDF versie.
58</p>
59 69
60<table> 70<table>
61<tr> 71<tr>
62 <th>Formaat</th> 72 <th>Formaat</th>
63 <th>Omschrijving</th> 73 <th>Beschrijving</th>
64</tr> 74 <th>Links</th>
65<tr> 75</tr>
66 <ti><uri link="handbook.xml">HTML</uri></ti> 76<tr>
67 <ti>Perfect voor online gebruik</ti> 77 <ti>HTML</ti>
78 <ti>
79 Meest recente versie, een pagina per hoofdstuk, perfect voor online bekijken
80 </ti>
81 <ti>
82 <uri link="handbook-x86.xml">x86</uri>,
83<!-- <uri link="handbook-sparc.xml">sparc</uri>,
84 <uri link="handbook-amd64.xml">amd64</uri>,
85 <uri link="handbook-ppc.xml">ppc</uri>,
86 <uri link="handbook-ppc64.xml">ppc64</uri>,
87 <uri link="handbook-alpha.xml">alpha</uri>,
88 <uri link="handbook-hppa.xml">hppa</uri>,
89 <uri link="handbook-mips.xml">mips</uri>-->
90 </ti>
91</tr>
92<tr>
93 <ti>HTML</ti>
94 <ti>Meest recente versie, alles in een pagina</ti>
95 <ti>
96 <uri link="handbook-x86.xml?full=1">x86</uri>,
97<!-- <uri link="handbook-sparc.xml?full=1">sparc</uri>,
98 <uri link="handbook-amd64.xml?full=1">amd64</uri>,
99 <uri link="handbook-ppc.xml?full=1">ppc</uri>,
100 <uri link="handbook-ppc64.xml?full=1">ppc64</uri>,
101 <uri link="handbook-alpha.xml?full=1">alpha</uri>,
102 <uri link="handbook-hppa.xml?full=1">hppa</uri>,
103 <uri link="handbook-mips.xml?full=1">mips</uri>-->
104 </ti>
105</tr>
106<tr>
107 <ti>HTML</ti>
108 <ti>Meest recente versie, alles in een pagina, printbare versie</ti>
109 <ti>
110 <uri link="handbook-x86.xml?style=printable&amp;full=1">x86</uri>,
111<!-- <uri link="handbook-sparc.xml?style=printable&amp;full=1">sparc</uri>,
112 <uri link="handbook-amd64.xml?style=printable&amp;full=1">amd64</uri>,
113 <uri link="handbook-ppc.xml?style=printable&amp;full=1">ppc</uri>,
114 <uri link="handbook-ppc64.xml?style=printable&amp;full=1">ppc64</uri>,
115 <uri link="handbook-alpha.xml?style=printable&amp;full=1">alpha</uri>,
116 <uri link="handbook-hppa.xml?style=printable&amp;full=1">hppa</uri>,
117 <uri link="handbook-mips.xml?style=printable&amp;full=1">mips</uri>-->
118 </ti>
68</tr> 119</tr>
69</table> 120</table>
121
122<p>
123We hebben ook handboeken welke de installatie instructies voor netwerkloze
124installaties met behulp van de installatie CD's bevatten. Als je
125geïnteresseerd bent in een netwerkloze installatie, lees dan het <uri
126link="/doc/en/handbook/2004.3/index.xml">Gentoo Linux 2004.3 Handboek</uri>
127voor jouw architectuur. Deze is helaas in het Engels omdat we onvoldoende
128mankracht hebben.
129</p>
70 130
71</body> 131</body>
72</section> 132</section>
73</chapter> 133</chapter>
74 134
77<section> 137<section>
78<title>Doel</title> 138<title>Doel</title>
79<body> 139<body>
80 140
81<p> 141<p>
82Het doel van het Gentoo Handboek is een samenhangend document te creëren, dat 142Het doel van het Gentoo Handboek is om een samenhangend document te maken dat
83alle aspecten van Gentoo Linux omschrijft. Het combineert reeds bestaande 143alle aspecten van Gentoo Linux beschrijft. Het voegt reeds bestaande
84documentatie in een samenhangend geheel, te gebruiken voor elke architectuur, 144handleidingen in een consistent boek zodat hetzelfde document voor iedere
85elke installatie en elke gebruiker. Dit maakt het niet alleen makkelijker 145mogelijke systeem-architectuur, iedere installatie en iedere gebruiker gebruikt
86voor ons om de documentatie bij te houden, maar ook voor de gebruiker. 146kan worden. Dit maakt het niet alleen makkelijker voor ons te onderhouden, maar
87</p> 147ook voor de gebruiker om te zien dat de verschillen klein zijn, en dat andere
88 148systeem-architecturen niet als apparte hoofdstukken verschijnen.
89<p> 149</p>
90Het staat ons tevens toe om ingewikkelde punten beter toe te lichten, en meer 150
91voorbeelden te geven. We zijn niet langer gedwongen alle documentatie samen 151<p>
92te vatten tot een pagina, waardoor het lezen een stuk makkelijker wordt. 152Het stelt ons ook in staat om moelijke punten uit te leggen en meer voorbeelden
153te geven. We zijn niet gedwongen om alle documentatie in enkele pagina te laten
154zien zodat het document vloeiender loopt en leest.
93</p> 155</p>
94 156
95</body> 157</body>
96</section> 158</section>
97<section> 159<section>
98<title>Status</title> 160<title>Status</title>
99<body> 161<body>
100 162
101<p> 163<p>
102Als je geïntresseerd bent in de ontwikkeling van het handboek, maak dan 164Op dit moment is in het Engels het derde deel,
103alsjeblieft gebruik van <mail link="gentoo-doc@gentoo.org">de gentoo-doc 165<uri link="/doc/en/handbook/handbook-x86.xml?part=3">Werken met Portage</uri>,
104mailinglist</mail> voor alle feedback, of stuur een email naar <mail 166af. Dit deel gaat diep in op de Portage aspecten. Deze is helaas nog niet in het
105link="swift@gentoo.org">Sven Vermeulen</mail>. 167Nederlands vertaald.
168</p>
169
106</p> 170<p>
171Indien je geïnteresseerd bent in het ontwikkelen van het Handboek, gebruik dan
172<mail link="gentoo-doc@gentoo.org">de gentoo-doc mailinglist</mail> (EN) voor
173feedback, of mail <mail link="swift@gentoo.org">Sven Vermeulen</mail> direct.
174</p>
107 175
176<p>
177Indien je geïnteresseerd bent in het vertalen van het Handboek of andere
178documentatie, gebruik dan <mail link="gentoo-doc-nl@gentoo.org">de gentoo-doc-nl
179mailinglist</mail>.
180</p>
181
108</body> 182</body>
109</section>
110<section> 183</section>
111<title>Toekomst</title>
112<body>
113
114<p>
115Het <uri link="/proj/en/desktop">Gentoo Desktop Project</uri> werkt aan een
116nieuwe versie van de <uri link="/doc/en/desktop.xml">Desktop Configuration
117Guide</uri> welke goed in het nieuwe handboek gaat passen. Momenteel is er niet
118meer informatie beschikbaar. Geïntresseerden kunnen contact op nemen met
119<mail link="gerrynjr@gentoo.org">Gerald J. Normandin Jr.</mail> welke de
120leiding heeft over deze ontwikkeling.
121</p>
122
123<p>
124Verschillende andere Gentoo ontwikkelaars zijn momenteel bezig met Gentoo
125speciefieke onderdelen (ebuilds, e-classes, etc.). Momenteel is er niet
126meer informatie beschikbaar. Geintresseerden kunnen contact op nemen met
127<mail link="seemant@gentoo.org">Seemant Kulleen</mail> welke de
128leiding heeft over deze ontwikkeling.
129
130</p>
131
132</body>
133</section> 184<section>
134<section> 185<title>Bugs rapporteren en aanpassingsverzoeken</title>
135<title>Bugs raporteren</title>
136<body> 186<body>
137 187
138<p> 188<p>
139Als je een bug in het handboek aantreft, bezoek dan alsjeblieft <uri 189Als je een bug in het handboek aantreft, bezoek dan alsjeblieft <uri
140link="http://bugs.gentoo.org">Gentoo Linux Bugzilla</uri> en creeer een bug 190link="http://bugs.gentoo.org">Gentoo Linux Bugzilla</uri> en creëer een bug voor
141voor <e>Docs-user</e>, Component <e>Handbook</e>. 191<e>Docs-user</e>, Component <e>Handbook</e>. Bij voorkeur in het Engels.
192Als je een taalfout ontdekt, die alleen betrekking heeft op de Nederlandse
193vertaling, zet dan [dutch] voor de samenvatting of mail
194<mail link="gentoo-doc-nl@gentoo.org">de gentoo-doc-nlmailinglist</mail>.
142</p> 195</p>
143 196
144</body> 197</body>
145</section>
146</chapter>
147<chapter>
148<title>Veel Gestelde Vragen</title>
149<section> 198</section>
150<title>Waarom voegen jullie alles samen?</title> 199</chapter>
151<body> 200<chapter id="faq">
152 201<title>Veel gestelde vragen [FAQ]</title>
153<p>
154In de oude situatie had elke architectuur zijn eigen installatie
155handleiding, dit was heel moeilijk om goed te onderhouden. Omdat de x86
156architectuur het meest gebruikt wordt door de Gentoo gemeenschap, werd de x86
157installatie handleiding het meest upgedated. De andere handleidingen werder gelaten
158voor wat ze waren, waardoor ze al snel achter liepen.
159</p>
160
161<p>
162Door alle instructies samen te voegen, gelden alle updates automatisch voor alle
163architecturen. Dit is nodig omdat enkel een klein aantal instructies anders
164zijn: <e>opstarten</e>, <e>partitioneren</e>, <e>kernel</e> en
165<e>bootloader</e>.
166</p>
167
168</body>
169</section> 202<section>
170<section>
171<title>Kunnen jullie het handboek niet op magische wijze dynamisch laten maken, 203<title>Kunnen jullie het handboek niet voor elke keuze op magische wijze dynamisch laten maken?</title>
172voor elke keuze?</title>
173<body> 204<body>
174 205
175<p> 206<p>
176Alles is mogelijk, we hebben er echter voor gekozen dit niet te doen voor een 207Alles is mogelijk, we hebben er echter voor gekozen dit niet te doen vanwege
177aantal redenen. 208een aantal redenen.
178</p>
179
180<p> 209</p>
210
181</p> 211<p>
182 212Het <b>onderhouden</b> van zo'n handleiding zou veel moeilijker zijn. Niet
213alleen moeten we bij bug rapport terug zoeken welke keuzes gemaakt zijn (lang
214niet alle bug rapporten vertellen ons welke keuzes ze hebben gemaakt), maar het
215zou ook veel moeilijker zijn om de handleiding vloeiend te laten lopen; we
216moeten aandacht besteden aan de regel in het handboek, de consequentie, etc.
183<p> 217</p>
218
219<p>
184Alhoewel we momenteel alleen de online versie hebben zijn <b>andere 220Hoewel we momenteel alleen de online versie hebben, worden <b>andere
185formaten</b> in de ontwikkeling, zoals een PDF versie. Als we een PDF maken voor 221formaten</b> ontwikkeld, zoals een PDF versie. Als we een PDF maken voor elke
186elke architectuur en elke optie, dan zouden we veel PDFs hebben die enkel een 222architectuur en elke optie, dan zouden we veel PDFs hebben die slechts een
187beetje verschillen. 223beetje verschillen. Dit zou een verspilling van de beschikbare middelen zijn.
188</p>
189
190<p> 224</p>
225
226<p>
191De keuzes die de gebruiker maakt worden <b>op verschillende plekken</b> gemaakt. 227De keuzes die de gebruiker maakt worden op <b>verschillende plekken</b> gemaakt.
192Dit zou het moeilijker maken voor de gebruiker om het handboek te printen, we 228Dit zou het moeilijker maken voor de gebruiker om het handboek te printen, we
193zouden hem/haar eerst moeten inlichten over alle keuzes voordat hij/zij kan 229zouden hem/haar eerst moeten inlichten over alle keuzes voordat hij/zij kan
194beginnen. Dit schrikt enkel af. 230beginnen. Dit schrikt enkel af.
195</p> 231</p>
196 232
200keuzes die de gebruiker gemaakt heeft. Het dynamisch genereren van het handboek 236keuzes die de gebruiker gemaakt heeft. Het dynamisch genereren van het handboek
201voor enkel de installatie instructies is overkill. 237voor enkel de installatie instructies is overkill.
202</p> 238</p>
203 239
204<p> 240<p>
205Door de instructies voor elke mogelijke optie niet te scheiden, kan de gebruiker 241Door de instructies niet voor elke mogelijke optie te scheiden, kan de gebruiker
206zien wat het resultaat van zijn keuze is. Dit geeft een <b>beter overzicht</b> 242zien wat het resultaat van zijn keuze is. Dit geeft een <b>beter overzicht</b>
207van de installatie instructies voor de gebruiker: zelfs nadat de gebruiker 243van de installatie instructies voor de gebruiker: zelfs nadat de gebruiker
208gekozen heeft - voor bijvoorbeeld stage3, kan deze nog makkelijk worden 244voor - bijvoorbeeld - stage3 gekozen heeft, kan deze nog makkelijk worden
209ingelicht over wat stage1 of stage2 doet. Deze instructies niet verbergen is een 245ingelicht over wat stage1 of stage2 doet. Deze instructies niet verbergen is
210goed idee. 246een goed idee.
211</p> 247</p>
212 248
213</body> 249</body>
214</section> 250</section>
215<section> 251<section>
217<body> 253<body>
218 254
219<p> 255<p>
220<uri link="http://bugs.gentoo.org">Raporteer</uri> alsjeblieft je idee; het 256<uri link="http://bugs.gentoo.org">Raporteer</uri> alsjeblieft je idee; het
221ergens niet mee eens zijn zonder ons van opbouwende kritiek te voorzien 257ergens niet mee eens zijn zonder ons van opbouwende kritiek te voorzien
222verbeterd de situatie niet. Documentatie is gemaakt voor de gemeenschap, dus 258verbetert de situatie niet. Documentatie is gemaakt voor de gemeenschap, dus
223feedback vanuit de gemeenschap wordt gewaardeerd. 259feedback vanuit de gemeenschap wordt gewaardeerd.
224</p> 260</p>
225 261
226<p> 262<p>
227Echter, je moet beseffen dat de meeste keuzes tijdens de ontwikkeling van de 263Echter, je moet beseffen dat de meeste keuzes worden gemaakt tijdens de
228documentatie worden gemaakt op basis van de mening van de ontwikkelaars. Het is 264ontwikkeling van de documentatie op basis van de mening van de ontwikkelaars.
229<e>onmogelijk</e> om documentatie te schrijven op een manier waar iedereen 265Het is <e>onmogelijk</e> om documentatie op een manier te schrijven waar
230blij mee is. Je moet in staat zijn een "Nee" te accepteren met de reden dat wij 266iedereen blij mee is. Je moet in staat zijn een "Nee" te accepteren met de
231ervan overtuigd zijn dat de huidige implementatie de meeste mensen helpt. 267reden dat wij er overtuigd van zijn dat de huidige implementatie de meeste
268mensen helpt.
232</p> 269</p>
233 270
234</body> 271</body>
235</section> 272</section>
236</chapter> 273</chapter>

Legend:
Removed from v.1.9  
changed lines
  Added in v.1.10

  ViewVC Help
Powered by ViewVC 1.1.20