/[gentoo]/xml/htdocs/doc/nl/handbook/index.xml
Gentoo

Contents of /xml/htdocs/doc/nl/handbook/index.xml

Parent Directory Parent Directory | Revision Log Revision Log


Revision 1.10 - (show annotations) (download) (as text)
Sun Mar 20 09:09:39 2005 UTC (13 years ago) by neysx
Branch: MAIN
Changes since 1.9: +141 -104 lines
File MIME type: application/xml
#85890 more files in metadoc, typo fixes, new handbook.xml and one more typo (interesseren, 1r, 2s, 1r)

1 <?xml version='1.0' encoding="UTF-8"?>
2 <!DOCTYPE guide SYSTEM "/dtd/guide.dtd">
3
4 <!-- $Header: /var/www/www.gentoo.org/raw_cvs/gentoo/xml/htdocs/doc/en/handbook/index.xml,v 1.48 2005/01/20 17:38:06 swift Exp $ -->
5
6 <guide link="index.xml">
7 <title>Gentoo Handboek</title>
8
9 <author title="Author">
10 <mail link="swift@gentoo.org">Sven Vermeulen</mail>
11 </author>
12
13 <abstract>
14 Het Gentoo Handboek is een poging om de documentatie te centraliseren in een
15 samenhangend handboek. Dit handboek bevat de instructies voor een installatie
16 via internet en uitleg over het werken met Gentoo en Portage.
17 </abstract>
18
19 <license/>
20
21 <version>0.24</version>
22 <date>2005-01-20</date>
23
24 <chapter>
25 <title>De Gentoo Handboek</title>
26 <section>
27 <title>Beschikbare talen</title>
28 <body>
29
30 <p>
31 Het Gentoo Handboek is beschikbaar in de volgende talen:
32 </p>
33
34 <p>
35 <uri link="/doc/pt_br/handbook/">Braziliaans Portugees</uri> |
36 <uri link="/doc/da/handbook/">Deens</uri> |
37 <uri link="/doc/de/handbook/">Duits</uri> |
38 <uri link="/doc/en/handbook/">Engels</uri> |
39 <uri link="/doc/fr/handbook/">Frans</uri> |
40 <uri link="/doc/id/handbook/">Indonesisch</uri> |
41 <uri link="/doc/it/handbook/">Italiaans</uri> |
42 <uri link="/doc/ja/handbook/">Japans</uri> |
43 <uri link="/doc/pl/handbook/">Pools</uri> |
44 <uri link="/doc/ro/handbook/">Romenisch</uri> |
45 <uri link="/doc/es/handbook/">Spaans</uri> |
46 <uri link="/doc/zh_tw/handbook/">Traditioneel Chinees</uri>
47 </p>
48
49 </body>
50 </section>
51 <section>
52 <title>Introductie</title>
53 <body>
54
55 <p>
56 Welkom bij de Gentoo Handboek pagina. Deze pagina geeft uitleg over het Gentoo
57 Handboek en hoort de meeste van je vragen met betrekking tot het Handboek te
58 beantwoorden. Te behandelen onderwerpen zijn het idee achter het handboek, de
59 huidige status, toekomstplannen, hoe bug rapporten afgehandeld worden, etc.
60 </p>
61
62 </body>
63 </section>
64 </chapter>
65 <chapter>
66 <title>Ga naar het Handboek</title>
67 <section>
68 <body>
69
70 <table>
71 <tr>
72 <th>Formaat</th>
73 <th>Beschrijving</th>
74 <th>Links</th>
75 </tr>
76 <tr>
77 <ti>HTML</ti>
78 <ti>
79 Meest recente versie, een pagina per hoofdstuk, perfect voor online bekijken
80 </ti>
81 <ti>
82 <uri link="handbook-x86.xml">x86</uri>,
83 <!-- <uri link="handbook-sparc.xml">sparc</uri>,
84 <uri link="handbook-amd64.xml">amd64</uri>,
85 <uri link="handbook-ppc.xml">ppc</uri>,
86 <uri link="handbook-ppc64.xml">ppc64</uri>,
87 <uri link="handbook-alpha.xml">alpha</uri>,
88 <uri link="handbook-hppa.xml">hppa</uri>,
89 <uri link="handbook-mips.xml">mips</uri>-->
90 </ti>
91 </tr>
92 <tr>
93 <ti>HTML</ti>
94 <ti>Meest recente versie, alles in een pagina</ti>
95 <ti>
96 <uri link="handbook-x86.xml?full=1">x86</uri>,
97 <!-- <uri link="handbook-sparc.xml?full=1">sparc</uri>,
98 <uri link="handbook-amd64.xml?full=1">amd64</uri>,
99 <uri link="handbook-ppc.xml?full=1">ppc</uri>,
100 <uri link="handbook-ppc64.xml?full=1">ppc64</uri>,
101 <uri link="handbook-alpha.xml?full=1">alpha</uri>,
102 <uri link="handbook-hppa.xml?full=1">hppa</uri>,
103 <uri link="handbook-mips.xml?full=1">mips</uri>-->
104 </ti>
105 </tr>
106 <tr>
107 <ti>HTML</ti>
108 <ti>Meest recente versie, alles in een pagina, printbare versie</ti>
109 <ti>
110 <uri link="handbook-x86.xml?style=printable&amp;full=1">x86</uri>,
111 <!-- <uri link="handbook-sparc.xml?style=printable&amp;full=1">sparc</uri>,
112 <uri link="handbook-amd64.xml?style=printable&amp;full=1">amd64</uri>,
113 <uri link="handbook-ppc.xml?style=printable&amp;full=1">ppc</uri>,
114 <uri link="handbook-ppc64.xml?style=printable&amp;full=1">ppc64</uri>,
115 <uri link="handbook-alpha.xml?style=printable&amp;full=1">alpha</uri>,
116 <uri link="handbook-hppa.xml?style=printable&amp;full=1">hppa</uri>,
117 <uri link="handbook-mips.xml?style=printable&amp;full=1">mips</uri>-->
118 </ti>
119 </tr>
120 </table>
121
122 <p>
123 We hebben ook handboeken welke de installatie instructies voor netwerkloze
124 installaties met behulp van de installatie CD's bevatten. Als je
125 geïnteresseerd bent in een netwerkloze installatie, lees dan het <uri
126 link="/doc/en/handbook/2004.3/index.xml">Gentoo Linux 2004.3 Handboek</uri>
127 voor jouw architectuur. Deze is helaas in het Engels omdat we onvoldoende
128 mankracht hebben.
129 </p>
130
131 </body>
132 </section>
133 </chapter>
134
135 <chapter>
136 <title>Informatie over het handboek</title>
137 <section>
138 <title>Doel</title>
139 <body>
140
141 <p>
142 Het doel van het Gentoo Handboek is om een samenhangend document te maken dat
143 alle aspecten van Gentoo Linux beschrijft. Het voegt reeds bestaande
144 handleidingen in een consistent boek zodat hetzelfde document voor iedere
145 mogelijke systeem-architectuur, iedere installatie en iedere gebruiker gebruikt
146 kan worden. Dit maakt het niet alleen makkelijker voor ons te onderhouden, maar
147 ook voor de gebruiker om te zien dat de verschillen klein zijn, en dat andere
148 systeem-architecturen niet als apparte hoofdstukken verschijnen.
149 </p>
150
151 <p>
152 Het stelt ons ook in staat om moelijke punten uit te leggen en meer voorbeelden
153 te geven. We zijn niet gedwongen om alle documentatie in enkele pagina te laten
154 zien zodat het document vloeiender loopt en leest.
155 </p>
156
157 </body>
158 </section>
159 <section>
160 <title>Status</title>
161 <body>
162
163 <p>
164 Op dit moment is in het Engels het derde deel,
165 <uri link="/doc/en/handbook/handbook-x86.xml?part=3">Werken met Portage</uri>,
166 af. Dit deel gaat diep in op de Portage aspecten. Deze is helaas nog niet in het
167 Nederlands vertaald.
168 </p>
169
170 <p>
171 Indien je geïnteresseerd bent in het ontwikkelen van het Handboek, gebruik dan
172 <mail link="gentoo-doc@gentoo.org">de gentoo-doc mailinglist</mail> (EN) voor
173 feedback, of mail <mail link="swift@gentoo.org">Sven Vermeulen</mail> direct.
174 </p>
175
176 <p>
177 Indien je geïnteresseerd bent in het vertalen van het Handboek of andere
178 documentatie, gebruik dan <mail link="gentoo-doc-nl@gentoo.org">de gentoo-doc-nl
179 mailinglist</mail>.
180 </p>
181
182 </body>
183 </section>
184 <section>
185 <title>Bugs rapporteren en aanpassingsverzoeken</title>
186 <body>
187
188 <p>
189 Als je een bug in het handboek aantreft, bezoek dan alsjeblieft <uri
190 link="http://bugs.gentoo.org">Gentoo Linux Bugzilla</uri> en creëer een bug voor
191 <e>Docs-user</e>, Component <e>Handbook</e>. Bij voorkeur in het Engels.
192 Als je een taalfout ontdekt, die alleen betrekking heeft op de Nederlandse
193 vertaling, zet dan [dutch] voor de samenvatting of mail
194 <mail link="gentoo-doc-nl@gentoo.org">de gentoo-doc-nlmailinglist</mail>.
195 </p>
196
197 </body>
198 </section>
199 </chapter>
200 <chapter id="faq">
201 <title>Veel gestelde vragen [FAQ]</title>
202 <section>
203 <title>Kunnen jullie het handboek niet voor elke keuze op magische wijze dynamisch laten maken?</title>
204 <body>
205
206 <p>
207 Alles is mogelijk, we hebben er echter voor gekozen dit niet te doen vanwege
208 een aantal redenen.
209 </p>
210
211 <p>
212 Het <b>onderhouden</b> van zo'n handleiding zou veel moeilijker zijn. Niet
213 alleen moeten we bij bug rapport terug zoeken welke keuzes gemaakt zijn (lang
214 niet alle bug rapporten vertellen ons welke keuzes ze hebben gemaakt), maar het
215 zou ook veel moeilijker zijn om de handleiding vloeiend te laten lopen; we
216 moeten aandacht besteden aan de regel in het handboek, de consequentie, etc.
217 </p>
218
219 <p>
220 Hoewel we momenteel alleen de online versie hebben, worden <b>andere
221 formaten</b> ontwikkeld, zoals een PDF versie. Als we een PDF maken voor elke
222 architectuur en elke optie, dan zouden we veel PDFs hebben die slechts een
223 beetje verschillen. Dit zou een verspilling van de beschikbare middelen zijn.
224 </p>
225
226 <p>
227 De keuzes die de gebruiker maakt worden op <b>verschillende plekken</b> gemaakt.
228 Dit zou het moeilijker maken voor de gebruiker om het handboek te printen, we
229 zouden hem/haar eerst moeten inlichten over alle keuzes voordat hij/zij kan
230 beginnen. Dit schrikt enkel af.
231 </p>
232
233 <p>
234 Het deel over de "Gentoo installatie" <b>is niet het enige deel</b> van het
235 Gentoo Handboek, wel het eerste. Alle navolgende delen zijn onafhankelijk van de
236 keuzes die de gebruiker gemaakt heeft. Het dynamisch genereren van het handboek
237 voor enkel de installatie instructies is overkill.
238 </p>
239
240 <p>
241 Door de instructies niet voor elke mogelijke optie te scheiden, kan de gebruiker
242 zien wat het resultaat van zijn keuze is. Dit geeft een <b>beter overzicht</b>
243 van de installatie instructies voor de gebruiker: zelfs nadat de gebruiker
244 voor - bijvoorbeeld - stage3 gekozen heeft, kan deze nog makkelijk worden
245 ingelicht over wat stage1 of stage2 doet. Deze instructies niet verbergen is
246 een goed idee.
247 </p>
248
249 </body>
250 </section>
251 <section>
252 <title>Ik ben het niet eens met...</title>
253 <body>
254
255 <p>
256 <uri link="http://bugs.gentoo.org">Raporteer</uri> alsjeblieft je idee; het
257 ergens niet mee eens zijn zonder ons van opbouwende kritiek te voorzien
258 verbetert de situatie niet. Documentatie is gemaakt voor de gemeenschap, dus
259 feedback vanuit de gemeenschap wordt gewaardeerd.
260 </p>
261
262 <p>
263 Echter, je moet beseffen dat de meeste keuzes worden gemaakt tijdens de
264 ontwikkeling van de documentatie op basis van de mening van de ontwikkelaars.
265 Het is <e>onmogelijk</e> om documentatie op een manier te schrijven waar
266 iedereen blij mee is. Je moet in staat zijn een "Nee" te accepteren met de
267 reden dat wij er overtuigd van zijn dat de huidige implementatie de meeste
268 mensen helpt.
269 </p>
270
271 </body>
272 </section>
273 </chapter>
274 </guide>

  ViewVC Help
Powered by ViewVC 1.1.20