/[gentoo]/xml/htdocs/doc/nl/vi-guide.xml
Gentoo

Contents of /xml/htdocs/doc/nl/vi-guide.xml

Parent Directory Parent Directory | Revision Log Revision Log


Revision 1.5 - (show annotations) (download) (as text)
Fri Oct 10 17:16:22 2003 UTC (15 years, 4 months ago) by blubber
Branch: MAIN
Changes since 1.4: +15 -3 lines
File MIME type: application/xml
sync 1.8

1 <?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
2
3 <!--
4 English doc rev 1.8
5 -->
6
7 <!DOCTYPE guide SYSTEM "/dtd/guide.dtd">
8 <guide link = "/doc/nl/vi-guide.xml">
9 <title>vi leren -- de cheatsheet methode</title>
10 <author title="Author"><mail link="drobbins@gentoo.org">Daniel Robbins</mail></author>
11 <author title="Author"><mail link="stocke2@gentoo.org">Eric Stockbridge</mail></author>
12 <author title="Translator"><mail link="swift@gentoo.org">Sven Vermeulen</mail></author>
13 <abstract>
14 Deze handleiding zal je uitleggen hoe je vi leert gebruiken met een cheatsheet
15 zodat je snel je commando's kan terugvinden. Deze handleiding is bedoelt voor
16 vi-beginners.
17 </abstract>
18
19 <version>1.1.2</version>
20 <date>4 Oktober 2003</date>
21
22 <chapter>
23 <title>Erin vliegen</title>
24 <section>
25 <title>Inleiding</title>
26 <body>
27 <p>
28 Deze tutorial zal je uitleggen hoe je vi, een zeer krachtige editor, kan
29 gebruiken. Door gebruik te maken van een krachtige cheatsheet zal je wat je
30 leert niet snel vergeten en kan je toch snel veel zaken van vi aanleren. In
31 deze tutorial zullen we je leren navigeren, tekst aanpassen, insert mode
32 gebruiken, kopieren en plakken van tekst, alsook belangrijke vim-extensies
33 zoals multi-window editing.
34 </p><p>
35 Indien je niet echt zeker bent van jezelf of je bent nog niet echt gewend om
36 met vi te werken, dan ben je het jezelf verschuldigd om deze tutorial te lezen
37 om snel met een van de meest populaire en krachtige Linux/UNIX editors te
38 kunnen werken.
39 </p>
40
41 </body>
42 </section>
43 <section>
44 <title>Over de handleiding</title>
45 <title>VI snel leren</title>
46 <body>
47 <p>
48 Er is 1 ding dat vi zeer moeilijk maakt te leren -- vi heeft veeel commando's.
49 Om vi efficient te gebruiken dien je er best enkele van buiten te kennen. Dit
50 kan lang duren, en een van de doelen van deze handleiding is om niet al te veel
51 van je tijd in te nemen. Dus, eerste uitdaging: hoe zorgen we ervoor dat je
52 snel en efficient de commando's kan terugvinden zonder ze direct vanbuiten te
53 blokken?
54 </p>
55 <p>
56 Om deze uitdaging tot een goed einde te brengen gaan we een cheatsheet
57 aanmaken. Deze bevat alle belangrijke vi-commando's. Nadat je deze tutorial
58 gelezen en uitgevoerd hebt zal je van deze cheatsheet kunnen gebruik maken om
59 vergeten commando's terug te vinden. Naarmate je de commando's meer en meer
60 gebruikt zal je minder en minder afhankelijk worden van de cheatsheet. Door
61 deze methode leer je dus snel efficient werken met vi!
62 </p>
63 </body>
64 </section>
65 <section>
66 <title>Het leerproces</title>
67 <body>
68
69 <p>
70 In deze handleiding zal ik verschillende technieken gebruiken om je te helpen
71 leren. Allereerst zal ik uitleggen hoe een specifiek commando werkt (dit is
72 nogal wiedes :). Daarna zal ik je vragen om het commando in vi uit te testen
73 (praktijkervaring, zeer belangrijk) en daarna moet je iets op je cheatsheet
74 schrijven (voor toekomstig hergebruik). Indien je vi snel wil leren is het
75 belangrijk dat je al deze stappen uitvoert. Een commando proberen in vi en
76 neerschrijven zal je helpen in het memorizeren van het commando.
77 </p>
78 </body>
79 </section>
80 <section>
81 <title>Inleiding vim</title>
82 <body>
83
84 <p>
85 Er zijn verschillende vi-versies, en ik zal je uitleggen hoe je met 1
86 specifieke versie moet werken, namelijk "vim". Vim is zeer populair en heeft
87 enkele extraatjes die vi heel wat leuker maken (wanneer ik een vim-specifiek
88 commando demonstreer zal ik dat wel zeggen). Indien je vim nog moet
89 installeren: je kan deze vinden op
90 <uri link="http://www.vim.org">www.vim.org</uri>. Er is tevens
91 gvim, een mooie grafische editor die net als vim werkt, maar dan met een mooie
92 GTK+ grafische interface. Hier is er een gvim screenshot van de auteur:
93 </p>
94
95 <figure link="http://www.ibiblio.org/web-gentoo/images/vishot.png" short="screenshot" caption="VIM screenshot"/>
96
97 <p>
98 Indie je een vi newbie bent, probeer dan gvim op je systeem. Het gebruiken van
99 vi via een GUI kan de moeilijkheidsgraad verlagen.
100 </p>
101
102 </body>
103 </section>
104 </chapter>
105 <chapter>
106 <title>Eerste stappen</title>
107 <section>
108 <title>Kies een bestand</title>
109 <body>
110 <p>
111 Alvorens je vi leert gebruiken om bestanden aan te passen is het belangrijk te
112 weten hoe je onder vi in een bestand navigeert. Vi heeft veel
113 bewegingscommando's, en we gaan er een groot deel van bespreken. Voor dit deel
114 van de tutorial zoek je best een onbelangrijk tekstbestand en laadt het in via
115 vi door het volgende in te typen:
116 </p>
117 <pre>
118 $ vi myfile.txt
119 </pre><p>
120 Indien je vim geinstalleerd staan hebt, type dan "vim myfile.txt". Indien je
121 liever gvim gebruikt, type je "gvim myfile.txt". myfile.txt moet uiteraard de
122 naam zijn van dat onbelangrijk tekstbestand.
123 </p>
124 </body>
125 </section>
126
127 <section>
128 <title>Binnenin vi</title>
129 <body>
130
131 <p>
132 Nadat vi geladen is zal je een deel van je tekstbestand zien op je scherm.
133 Proficiat, je bent in vi. In tegenstelling tot veel editors start vi in wat de
134 "command mode" heet. Dat wil zeggen dat indien je "l" indrukt op je keyboard,
135 dat dan geen "l" in je tekstbestand wordt gestoken, maar dat de cursor 1
136 karakter naar rechts zal verschuiven. In command mode zijn de karakters die je
137 ingeeft de commando's die je aan vi geeft, dit in tegenstelling tot de meeste
138 editors waar de karakters direct aanpassingen veroorzaken in het tekstbestand.
139 Een van de meest essentiele types van commando's zijn navigatiecommando's.
140 Laten we er eens enkele bekijken:
141 </p>
142
143 </body>
144 </section>
145 </chapter>
146 <chapter>
147 <title>Rondhuppelen</title>
148 <section>
149 <title>Rondhuppelen in vi, deel 1</title>
150 <body>
151
152 <p>
153 Wanneer je in command mode bent kan je de <c>h</c>, <c>j</c>, <c>k</c> en
154 <c>l</c> gebruiken om je cursor links, lager, hoger of rechts plaatsen. De
155 <c>h</c>, <c>j</c>, <c>k</c> en <c>l</c> toetsen zijn handig omdat, wanneer je
156 ze gewend bent, je zeer snel kan navigeren aangezien je je handpalm niet moet
157 verleggen. Gebruik <c>h, j, k</c> en <c>l</c> nu om in je tekstbestand te
158 navigeren. Bemerk dat vi je niet toelaat om naar de vorige regel te springen
159 indien je <c>h</c> indrukt terwijl je op het eerste karakter van een zin staat.
160 Uiteraard zal tevens <c>l</c> niet naar een nieuwe regel springen indien je op
161 het einde van een zin staat.
162 </p>
163
164 </body>
165 </section>
166 <section>
167 <title>Rondhuppelen in vi, deel 2</title>
168 <body>
169
170 <p>
171 vi levert speciale shortcuts voor het springen naar het begin en einde van een
172 regel. Je kan <c>0</c> (nul) indrukken om naar het begin te vliegen, en
173 <c>$</c> voor het einde. Probeer maar. Aangezien vi nog meer van deze leuke
174 zaken heeft is het een zeer handige "pager" (zoals less en more). Indien je vi
175 instelt als je pager zal je nog sneller al zijn navigatiecommando's leren.
176 </p>
177
178 <p>
179 Je kan tevens <c>&lt;CTRL&gt;-F</c> en <c>&lt;CTRL&gt;-B</c> gebruiken om een
180 volledige pagina verder respectievelijk terug te gaan. Moderne versies van vi
181 (zoals vim) laten je tevens toe PGUP en PGDOWN te gebruiken.
182 </p>
183
184 </body>
185 </section>
186 <section>
187 <title>Woordgoochelen, deel 1</title>
188 <body>
189 <p>
190 vi laat toe dat je links en rechts navigeert, woord per woord. Om naar het
191 eerste karakter van het volgende woord te gaan, druk <c>w</c>. Om naar het
192 laatste karakter van het volgende woord te gaan, druk <c>e</c>. Om naar het
193 eerste karakter van het <i>voorgaande</i> woord te gaan, druk <c>b</c>. Zeker
194 uitproberen!
195 </p>
196 </body>
197 </section>
198
199 <section>
200 <title>Woordgoochelen, deel 2</title>
201 <body>
202 <p>
203 Nadat je met deze commando's wat zitten spelen hebt zal je merken dat vi
204 woorden zoals "foo-bar-oni" als 5 aparte woorden interpreteert! Dit is per
205 default aangezien vi woorden onderscheidt tussen spaties <i>of</i> punctuatie.
206 foo-bar-oni is dus een 5-woorden-term: "foo", "-", "bar", "-" en "oni".
207 </p>
208 <p>
209 Soms is dit wat je wil, soms ook niet. Gelukkig herkent vi ook het concept van
210 "grote woorden". vi onderscheidt grote woorden enkel door <i>spaties of nieuwe
211 regels</i>. Dit wil zeggen dat, terwijl foo-bar-oni als een 5-woorden-vi-term
212 gezien wordt, het maar 1 vi-groot-woord is.
213 </p>
214
215 </body>
216 </section>
217 <section>
218 <title>Woordgoochelen, deel 3</title>
219 <body>
220 <p>
221 Om tussen de vorige en volgende grote woorden te navigeren moet je dezelfde
222 commando's gebruiken, maar dan in <i>hoofdletters</i>. Dus <c>W</c> om naar het
223 eerste karakter van het volgende woord te gaan, <c>E</c> voor het laatste
224 karakter van het volgende woord, en <c>B</c> voor het eerste karakter van het
225 voorgaande grote woord.
226 </p>
227
228
229 </body>
230 </section>
231 <section>
232 <title>Andere bewegingen</title>
233 <body>
234 <p>
235 Er zijn nog enkele andere leuke commando's die je zeker moet kennen alvorens je
236 je cheatsheet opstelt. Je kan de <c>(</c> en <c>)</c> karakters gebruiken om
237 naar het begin van de volgende respectievelijk vorige regel te gaan.
238 Daarbij kan je tevens <c>{</c> en <c>}</c> gebruiken om naar het begin van de
239 volgende respectievelijk vorige paragraaf te gaan.
240 </p>
241
242 </body>
243 </section>
244 </chapter>
245 <chapter>
246 <title>Afsluiten</title>
247 <section>
248 <title>Afsluiten</title>
249 <body>
250 <p>
251 Nu je weet hoe je moet navigeren, zijn er nog enkele andere commando's die zeer
252 belangrijk zijn. Gebruik <c>:q</c> om vi af te sluiten. Indien dat niet werkt,
253 dan heb je waarschijnlijk het bestand (per ongeluk) aangepast. Om vi te
254 forceren af te sluiten, zonder de aanpassingen op te slaan, type je <c>:q!</c>.
255 Je zou jezelf nu weer op de prompt moeten bevinden.
256 </p>
257
258 <p>
259 In vi zijn de commando's die beginnen met ":" zogenaamde <i>ex-mode</i>
260 commando's. Dit is omdat vi een ingebouwde niet-visuele editor bevat, genaamd
261 <e>ex</e>. Deze kan gebruikt worden, net zoals sed, om regel-aanpassing
262 operaties uit te voeren. Zoals je dus al zag kan het tevens gebruikt worden om
263 vi af te sluiten. Indien je ooit <c>Q</c> slaat terwijl je in commando-mode
264 zit, dan zal je naar de ex-mode gaan. Indien dat ooit gebeurt zal je door een
265 ":"-prompt begroet worden. Door enter te slaan zal je een volledig scherm terug
266 gescrolled worden. Om naar de goede oude vi-mode over te gaan, type gewoon vi
267 en druk enter.
268 </p>
269
270 </body>
271 </section>
272 </chapter>
273 <chapter>
274 <title>De cheatsheet</title>
275 <section>
276 <title>De beginselen van de cheatsheet</title>
277 <body>
278 <p>
279 We hebben al een aardig aantal commando's bekeken, en dus is het tijd om ze te
280 noteren op onze cheatsheet. Je neemt best een A4'tje aangezien we veel
281 informatie zullen neerschrijven. Hier is er een afbeelding van de auteur zijn
282 cheatsheet waarop al bovenstaande commando's staan. Probeer dezelfde layout te
283 gebruiken zodat we alles op 1 papiertje kunnen plaatsen.
284 </p>
285
286 <figure link="http://www.ibiblio.org/web-gentoo/images/vicheat-first.png" short="Eerste deel van de cheatsheet" caption="Cheatsheet"/>
287
288 </body>
289
290 </section>
291 <section>
292 <title>Vanalles van vi</title>
293
294 <body>
295 <p>
296 Laten we verder doen. In commando-mode kan je naar een specifieke regel
297 springen door <c>G</c> te typen. Om naar de allereerste regel te gaan, type
298 <c>1G</c>. Merk op dat de <c>G</c> een hoofdletter is.
299 </p>
300 <p>
301 Indien je naar de eerstvolgende string wil gaan die voldoet aan een bepaalde
302 reguliere expressie, type <c>/&lt;regexp&gt;</c> en druk op <c>enter</c>.
303 Vervang &lt;regexp&gt; met de reguliere expressie waarnaar je op zoek bent.
304 Indien je niet weet hoe je regexps moet ingeven moet je niet panikeren --
305 <c>/foo</c> zal zoeken naar de eerstvolgende "foo". Het enige waarvoor je
306 moet oppassen is het zoeken naar een van de volgende karakters: <i>^.$\</i>.
307 Deze moet je escapen (een backslash voor plaatsen). Bijvoorbeeld
308 <c>/foo\.gif</c> zal zoeken naar de eerste <i>foo.gif</i> vanaf de positie dat
309 je cursor nu staat.
310 </p>
311 <p>
312 Om de voorwaardse zoektocht te herhalen, druk op <c>n</c>. Om achterwaarts
313 te zoeken, type <c>N</c>. Zoals altijd is het belangrijk dat je deze zaken nu
314 test. Je kan tevens <c>//</c> typen om de laatste zoekopdracht te herhalen.
315 </p>
316
317 </body>
318 </section>
319 </chapter>
320 <chapter>
321 <title>Opslaan en Aanpassen</title>
322 <section>
323 <title>Opslaan en Opslaan Als...</title>
324 <body>
325 <p>
326 We hebben gezien hoe je het <i>ex</i> commando <c>:q</c> kan gebruiken om vi af
327 te sluiten. Indien je je aanpassingen wil opslaan, type <c>:w</c>. Indien je je
328 aanpassingen in een ander bestand wil opslaan, type <c>:w bestandsnaam</c> om
329 deze op te slaan als <e>bestandsnaam</e>. Indien je wil opslaan en afsluiten,
330 type <c>:x</c> of <c>:wq</c>.
331 </p>
332 <p>
333 In vim (en andere geavanceerde vi-editors, zoals elvis) kan je meerdere buffers
334 open staan hebben. Om een bestand in een nieuwe window te openen, type <c>:sp
335 bestandsnaam</c>. <e>bestandsnaam</e> zal klaar staan om aan te passen in een
336 split window. Om tussen deze windows te switchen type je <c>&lt;CTRL&gt;-w
337 &lt;CTRL&gt;-w</c> (dus 2 keer na elkaar control-w). De commando's <c>:q</c>,
338 <c>:q!</c> en <c>:x</c> werken enkel op de actieve window.
339 </p>
340 </body>
341 </section>
342
343 <section>
344 <title>Eenvoudige aanpassingen</title>
345 <body>
346 <p>
347 Nu is het tijd om enkele eenvoudige edit-commando's te leren. Ik noem ze simpel
348 omdat de commando's je in commando-mode houden. De meer complexe commando's
349 zullen je vanzelf in insert-mode steken -- een modus waardoor je rechtstreeks
350 het bestand kan aanpassen. Deze zullen we later behandelen.
351 </p>
352
353 <p>
354 Ga met je cursor over enkele karakters en druk <c>x</c> in. Je zal zien dat
355 <c>x</c> het karakter onder de cursor verwijdert. Ga nu naar het midden van een
356 paragraaf en druk <c>J</c>. Je zal zien dat <c>J</c> de volgende paragraaf aan
357 het eind van de huidige paragraaf plakt. Druk nu eens <c>r</c> terwijl je met
358 je cursor op een karakter staat, en type een nieuw karakter in. Je zal zien dat
359 het karakter vervangen wordt met het nieuwe karakter. Ga nu naar een bepaalde
360 regel en druk <c>dd</c>. Je zal zien dat deze de huidige regel verwijdert.
361 </p>
362
363 </body>
364 </section>
365 <section>
366 <title>Herhalen en Verwijderen</title>
367 <body>
368 <p>
369 Je kan eender welk commando herhaaldelijk uitvoeren door de <c>.</c> in te
370 drukken. Indien je experimenteert zal je merken dat <c>dd...</c> 4 regels zal
371 verwijderen, en <c>J......</c> zal 4 regels aan elkaar hangen. Uiteraard heeft
372 vi een snellere manier voor deze zaken :)
373 </p>
374 <p>
375 Om tekst te verwijderen kan je tevens het <c>d</c> commando gevolgd door een
376 navigatiecommando uitvoeren. Bijvoorbeeld <c>dw</c> zal alle tekst verwijderen
377 vanaf de huidige positie tot aan het begin van het bestand; <c>d)</c> zal alle
378 tekst verwijderen tot aan het eind van de volgende zin, en <c>d}</c> zal de
379 rest van de paragraaf verwijderen. Experimenteer et het <c>d</c> commando en de
380 andere edit-commando's totdat je ze allemaal onder de knie hebt.
381 </p>
382 </body>
383 </section>
384 <section>
385 <title>Ongedaan maken</title>
386 <body>
387 <p>
388 Nu dat we bezig zijn met verwijdercommando's is het een goed moment om te leren
389 hoe je aanpassingen ongedaan maakt. Door <c>u</c> te drukken kan je je laatste
390 commando ongedaan maken. Moderne versies van vi, zoals vim, laten je toe om
391 meerdere commando's ongedaan te maken door herhaaldelijk op <c>u</c> te
392 drukken. Probeer ze zeker uit.
393 </p>
394 </body>
395 </section>
396
397 <section>
398 <title>De cheatsheet updaten</title>
399 <body>
400 <p>
401 Het is tijd om de cheatsheet up te daten. Na het toevoegen van alle geziene
402 commando's zal je papier er als volgt kunnen uitzien:
403 </p>
404
405 <figure link="http://www.ibiblio.org/web-gentoo/images/vicheat-edit.png" short="Cheat sheet" caption="Cheatsheet met editing-commando's"/>
406
407 </body>
408 </section>
409 </chapter>
410 <chapter>
411 <title>Insert mode</title>
412 <section>
413 <title>Insert mode</title>
414
415 <body>
416 <p>
417 Tot nu toe hebben we geleerd om met vi te navigeren, bestanden te manipuleren,
418 en basis editing commando's uit te voeren. Ik heb je echter nog niet uitgelegd
419 hoe je gewoon tekst in je bestand kan zetten! Dit is met opzet, aangezien vi's
420 insert mode ietswat ingewikkeld is in het begin. Maar eenmaal je gewend bent
421 met deze modus zal je zijn complexiteit (en flexibiliteit) zeker waarderen.
422 </p>
423 <p>
424 In vi insert modus kan je tekst aanpassen en invoegen zoals je bij de meeste
425 andere editors kan doen. Eenmaal je je aanpassingen gemaakt hebt kan je escape
426 drukken om terug te keren naar commandomodus. Je kan naar insert modus gaan
427 door <c>i</c> of <c>a</c> in te drukken. Indien je <c>i</c> drukt zal je tekst
428 voor het geselecteerde karakter komen, terwijl dat bij <c>a</c> erachter is.
429 Je kan dit eenvoudig onthouden door <e>insert</e> respectievelijk <e>append</e>
430 te denken. Vergeet niet om <c>&lt;Esc&gt;</c> te drukken om terug te keren naar
431 de commando modus.
432 </p>
433 </body>
434 </section>
435 <section>
436 <title>Voordelen van insert mode</title>
437 <body>
438 <p>
439 Probeer de <c>i</c> en <c>a</c> commando's uit. Type wat tekst en ga terug naar
440 de commando mode. Druk op <c>&lt;Enter&gt;</c> nadat je <c>a</c> of <c>i</c>
441 getypt hebt en let op wat er gebeurt. Probeer de pijltjes van je keyboard en de
442 <c>&lt;DEL&gt;</c> toets om te weten te komen hoe de insertmodus werkt. Door de
443 pijltjestoetsen en delete-toets te gebruiken kan je verschillende edit-stappen
444 uitvoeren zonder telkens de insertmode te verlaten.
445 </p>
446 </body>
447 </section>
448 <section>
449 <title>Insert opties</title>
450 <body>
451 <p>
452 Hier zijn er enkele andere interessante methoden om in insertmode te geraken.
453 Druk <c>A</c> om aan het <e>eind</e> van de regel te starten. <c>I</c> zal dan
454 aan het begin van de regel starten. Druk <c>o</c> om een nieuwe, blanco regel
455 te creeren net onder de huidige regel, en <c>O</c> om een blanco regel boven de
456 huidige regel te maken. Om de ganse regel met een nieuwe regel te vervangen,
457 druk <c>cc</c>. Om alles vanaf de huidige positie tot het eind van de regel te
458 vervangen, druk <c>c$</c>. Om alles vanaf de huidige positie tot het begin van
459 de regel te vervangen, druk <c>c0</c>.
460 </p>
461 <p>
462 Al bovenstaande commando's zullen je in insert-modus plaatsen. Druk op escape
463 om de insertmodus te verlaten.
464 </p>
465
466 </body>
467 </section>
468 <section>
469 <title>Tekst aanpassen</title>
470 <body>
471 <p>
472 We hebben het <c>c</c> (change) commando al een beetje gebruikt in de
473 commando's <c>cc, c0, c$</c>. <c>cc</c> is een speciaal commando, gelijkaardig
474 aan <c>dd</c>. De andere commando's zijn voorbeelden van het gebruiken van het
475 <c>c</c> commando met navigatiecommando's. Het is dus geheel gelijkaardig aan
476 het <c>d</c> commando, behalve dat het de gebruiker daarna in insertmodus
477 plaatst. Probeer enkele commando's te combineren en test ze uit op je bestand
478 (hint: <c>cW</c>, <c>ce</c>, <c>(</c>.)
479 </p>
480
481 </body>
482 </section>
483 </chapter>
484 <chapter>
485 <title>Combinatie Commandos</title>
486 <section>
487 <title>Combinatie Commandos</title>
488 <body>
489 <p>
490 Vi wordt pas <e>enorm</e> krachtig indien je begint met combinaties te
491 creeeren, zoals <c>d{</c> en <c>cw</c>. Daarbij kan je een nummer plaatsen,
492 zoals <c>3w</c>, waardoor vi 3 woorden naar rechts zal springen. Hier zijn nog
493 enkele combinatie-voorbeeldcommando's: <c>12b</c>, <c>4j</c>.
494 </p>
495 <p>
496 Behalve het gebruik van nummer-navigatie commando's laat vi tevens toe <c>d</c>
497 en <c>c</c> te combineren met nummers of navigatiecommando's. Dus <c>d3w</c>
498 zal de volgende 3 woorden verwijderen, <c>d2j</c> zal de huidige en de volgende
499 2 regels verwijderen enz. Test verschillende <c>c,d</c>-combinaties uit.
500 Eenmaal je deze onder de knie hebt zal je enorm snel met vi bestanden kunnen
501 manipuleren.
502 </p>
503
504 </body>
505 </section>
506 <section>
507 <title>De cheatsheet updaten</title>
508 <body>
509 <p>
510 Het is weer tijd om de cheatsheet up te daten. De mijne ziet er momenteel als
511 volgt uit:
512 </p>
513 <p>
514 <figure link="http://www.ibiblio.org/web-gentoo/images/vicheat-compound.png" short="Cheat Sheet" caption="Cheatsheet met combinaties"/>
515
516 </p>
517 </body>
518 </section>
519 <section>
520 <title>Productivity features</title>
521
522 <body>
523 <p>
524 Tot nu toe hebben we gezien hoe je navigeert, opslaat en afsluit, hoe je
525 eenvoudige aanpassingen en verwijdercommando's ingeeft, en hoe je de insert
526 modus moet gebruiken. Met alle zaken op de cheatsheet moet je nu al gemakkelijk
527 bijna alle gewenste taken met vi kunnen afhandelen.
528 </p>
529 <p>
530 Vi heeft echter nog heel wat meer in zijn mars. In deze sectie zal ik je
531 uitleggen hoe je knipt, kopieert, plakt, zoekt en vervangt, en hoe je de
532 <e>autoindent</e> gebruikt. Deze maken het leven met vi heel wat leuker.
533 </p>
534
535 </body>
536 </section>
537 <section>
538 <title>Visuele modus</title>
539 <body>
540 <p>
541 De beste manier om te knippen, kopieren en plakken is met de visuele modus, een
542 speciale modus die toegevoegd is aan moderne versies van vi, zoals vim. Het is
543 een soort van selecteermodus. Eenmaal de tekst geselecteert is kan je ze
544 knippen, kopieren en plakken. Indien je gvim gebruikt kan je dat uiteraard door
545 gewoonweg met je muis te werken.
546 </p>
547 <p>
548 <figure link="http://www.ibiblio.org/web-gentoo/images/vihighlight.png" short="Highlighted text" caption="VIM met geselecteerde tekst"/>
549
550 </p>
551 </body>
552 </section>
553 <section>
554 <title></title>
555 <body>
556
557 <p>
558 Daarbij kan je tevens in visuele mode gaan door <c>v</c> te drukken (dit is
559 trouwens de enige manier indien je met vim werkt). Door daarna met de cursor te
560 navigeren zal je delen van je tekst selecteren. Eenmaal geselecteert zijn we
561 klaar om te knippen of kopieren.
562 </p>
563
564 <p>
565 Indien je de tekst wil kopieren, druk <c>y</c> (<e>yank</e>). Indien je de
566 tekst knipt, druk <c>d</c>. Je zal teruggesmeten worden naar commandomodus. Ga
567 nu naar de positie waar je de tekst in wil voegen, en druk <c>P</c> om de tekst
568 na de cursor te plaatsen, of <c>p</c> om de tekst voor de cursor te plaatsen.
569 Voila, de knippen/kopieren/plakken is gedaan. Probeer verschillende operaties
570 uit alvorens je verder gaat.
571 </p>
572
573 </body>
574 </section>
575 <section>
576 <title>Tekst Vervangen</title>
577 <body>
578 <p>
579 Om bepaalde expressies van tekst te vervangen gebruiken we de <e>ex</e> modus.
580 Indien je de eerstvolgende expressie op de huidige lijn wil vervangen, type
581 <c>:s/&lt;regexp&gt;/&lt;vervangtekst&gt;/</c> en druk op enter. Hier is
582 &lt;regexp&gt; de expressie die je wil vervangen en &lt;vervangtekst&gt; de
583 tekst waarmee ze vervangen moet worden. Om alle expressies op de huidige lijn
584 te vervangen, gebruik <c>:s/&lt;regexp&gt;/&lt;vervangtekst&gt;/g</c> en druk
585 op enter. Om alle voorkomende expressies in je ganse tekst te vervangen,
586 gebruik <c>:%s/&lt;regexp&gt;/&lt;vervangtekst&gt;/g</c>. Indien je wil dat vi
587 bij elke vervanging vraagt of je wel wil vervangen, zet dan een extra <c>c</c>
588 achteraan: <c>:%s/&lt;regexp&gt;/&lt;vervangtekst&gt;/gc</c>.
589 </p>
590
591 </body>
592 </section>
593 <section>
594 <title>Inspringen</title>
595 <body>
596 <p>
597 vi ondersteunt automatisch inspringen, wat zeer handig is indien je broncode
598 aan het aanpassen bent. De meeste moderne implementaties van vi (zoals vim)
599 zullen vanzelf inspringen indien je broncodebestanden aan het aanpassen bent.
600 Indien deze ingeschakeld is kan je <c>&lt;CTRL&gt;-d</c> gebruiken om 1 niveau
601 in te springen, en <c>&lt;CTRL&gt;-t</c> om 1 niveau lager te gaan. Indien
602 autoindent niet vanzelf aanstaat kan je deze manueel activeren door <e>:set
603 autoindent</e> in te geven in <e>ex</e>-modus. Je kan tevens aan vi vertellen
604 dat je tab-afstand anders moet zijn door <c>:set tabstop</c> te gebruiken.
605 <c>:set tabstop=4</c> is zeer populair.
606 </p>
607
608 </body>
609 </section>
610 <section>
611 <title>Ons finale cheatsheet</title>
612 <body>
613 <p>
614 Voila, we zitten aan het eind van onze tutorial. Na het toevoegen van alle
615 geavanceerde commando's zou de cheatsheet er als volgt uit kunnen zien:
616 </p>
617 <p>
618 <figure link="http://www.ibiblio.org/web-gentoo/images/vicheat-final.png" short="Cheat Sheet" caption="Finale cheatsheet"/>
619
620 </p>
621
622 <p>
623 Hou dit papiertje in de buurt, en gebruik vi om je bestanden en e-mails te
624 creeren of aan te passen. Gebruik de cheatsheet wanneer je ze nodig hebt; na
625 een weekje of zo zal je bijna alle commando's doorhebben en zal je
626 productiviteit de lucht in schieten.
627 </p>
628
629 </body>
630 </section>
631 <section>
632 <title>Resources</title>
633 <body>
634 <p>
635 Hier zijn er enkele resources die je handig kan vinden indien je nog meer wil
636 te weten komen over vi:
637 </p>
638 <ul>
639 <li><uri link="http://www.thomer.com/thomer/vi/vi.html">The vi Lovers Home
640 Page</uri>, een excellente resource.</li>
641 <li><uri link="http://www.vim.org">The vim homepage</uri>
642 , de plaats voor alles wat vim aanbelangt</li>
643 <li>Indien je op zoek bent naar een goed boek, dan is <uri link="http://www.oreilly.com/catalog/vi6/">Learning the vi Editor, 6th Edition</uri> een excellente
644 keuze, ze omschrijft nl tevens de vi-klonen zoals vim en elvis.</li>
645 </ul>
646 </body>
647 </section>
648
649 <section>
650 <title>Over dit document</title>
651 <body>
652 <p>De originele versie van dit document was eerst gepubliceerd op IBM
653 DeveloperWorks, en is eigendom van Westtech Information Services. Dit document
654 is een aangepaste versie van het origineel, en bevat enkele verbeteringen
655 gemaakt door het Gentoo Linux documentatie team.</p>
656 </body>
657 </section>
658
659 </chapter>
660 </guide>

  ViewVC Help
Powered by ViewVC 1.1.20