/[gentoo]/xml/htdocs/proj/en/desktop/kde/kdepim-4.7-mask.txt
Gentoo

Contents of /xml/htdocs/proj/en/desktop/kde/kdepim-4.7-mask.txt

Parent Directory Parent Directory | Revision Log Revision Log


Revision 1.1 - (show annotations) (download)
Sun Dec 4 17:21:03 2011 UTC (6 years, 3 months ago) by dilfridge
Branch: MAIN
File MIME type: text/plain
add kdepim-4.7 mask file

1 >=kde-base/akonadiconsole-4.5.50
2 >=kde-base/akregator-4.5.50
3 >=kde-base/blogilo-4.5.50
4 >=kde-base/kabcclient-4.5.50
5 >=kde-base/kaddressbook-4.5.50
6 >=kde-base/kalarm-4.5.50
7 >=kde-base/kdepim-common-libs-4.5.50
8 >=kde-base/kdepim-icons-4.5.50
9 >=kde-base/kdepim-l10n-4.5.50
10 >=kde-base/kdepim-kresources-4.5.50
11 >=kde-base/kdepim-meta-4.5.50
12 >=kde-base/kdepim-strigi-analyzer-4.5.50
13 >=kde-base/kdepim-runtime-4.5.50
14 >=kde-base/kdepim-wizards-4.5.50
15 >=kde-base/kjots-4.5.50
16 >=kde-base/kleopatra-4.5.50
17 >=kde-base/kmail-4.5.50
18 >=kde-base/knode-4.5.50
19 >=kde-base/knotes-4.5.50
20 >=kde-base/konsolekalendar-4.5.50
21 >=kde-base/kontact-4.5.50
22 >=kde-base/korganizer-4.5.50
23 >=kde-base/ktimetracker-4.5.50

  ViewVC Help
Powered by ViewVC 1.1.20