summaryrefslogtreecommitdiff
diff options
context:
space:
mode:
authorArtur Maciąg <maciag.artur@gmail.com>2010-04-22 17:11:36 +0200
committerArtur Maciąg <maciag.artur@gmail.com>2010-04-22 17:11:36 +0200
commit3bffa8f9899ad120108019ad8cd2267392beb929 (patch)
treeb71cc6e46d6312125d36d30a158edbf3cfb844b3
parenttlenlinux version bump (diff)
downloadpiczu-3bffa8f9899ad120108019ad8cd2267392beb929.tar.gz
piczu-3bffa8f9899ad120108019ad8cd2267392beb929.tar.bz2
piczu-3bffa8f9899ad120108019ad8cd2267392beb929.zip
Revert "tlenlinux version bump"
This reverts commit 8f43d61d55af51252692cc167c234c73c7e5b614.
-rw-r--r--licenses/tlen75
-rw-r--r--net-im/tlenlinux/tlenlinux-7.0.1.63.ebuild90
2 files changed, 0 insertions, 165 deletions
diff --git a/licenses/tlen b/licenses/tlen
deleted file mode 100644
index c1b9292..0000000
--- a/licenses/tlen
+++ /dev/null
@@ -1,75 +0,0 @@
-UMOWA LICENCYJNA
-
-Przedmiotem niniejszej Umowy licencyjnej (zwanej dalej Umową licencyjną)
-jest oprogramowanie komputerowe – Komunikator Tlen.pl oraz jego
-uaktualnienia i uzupełnienia a także załączona dokumentacja, zwane dalej
-łącznie Komunikatorem Tlen.pl (chyba że wyraźnie zaznaczono inaczej
-wskazując odrębnie na Komunikator Tlen.pl i dokumentację).
-
-Licencjodawcą jest o2.pl Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul.
-Jutrzenki 177. Prawa autorskie do Komunikatora Tlen.pl, w tym prawa do
-dokumentacji, przysługują o2.pl Sp. z o.o. i są chronione zarówno prawem
-polskim jak i umowami międzynarodowymi. Usuwanie albo ukrywanie noty
-copyright jest zabronione.
-
-Licencjobiorcą jest osoba fizyczna lub osoba prawna.
-
-Licencjobiorca instalując, kopiując, pobierając z jakiejkolwiek sieci
-komputerowej lub jakiegokolwiek innego źródła Komunikator Tlen.pl lub
-używając w jakikolwiek sposób Komunikator Tlen.pl, zgadza się
-przestrzegać postanowienia niniejszej Umowy licencyjnej. Brak zgody
-Licencjobiorcy na postanowienia niniejszej Umowy licencyjnej powoduje,
-iż Licencjobiorca nie ma prawa do pobierania, instalowania, kopiowania,
-używania w jakikolwiek sposób Komunikatora Tlen.pl, a tego typu
-zachowania są nielegalne, co oznacza, iż pociągają za sobą
-odpowiedzialność karną i cywilną.
-
-Komunikator Tlen.pl jest dostępny na zasadach freeware, co oznacza, iż
-używanie Komunikatora Tlen.pl w sposób zgodny z niniejszą Umową
-licencyjną jest całkowicie bezpłatne.
-
-Licencjobiorca ma prawo (wyłącznie w celach niekomercyjnych) do
-korzystania z Komunikatora Tlen.pl oraz załączonej dokumentacji,
-udzielania, w granicach Umowy licencyjnej, sublicencji do Komunikatora
-Tlen.pl oraz załączonej dokumentacji, kopiowania Komunikatora Tlen.pl
-oraz załączonej dokumentacji i rozpowszechniania Komunikatora Tlen.pl
-oraz załączonej dokumentacji. Powyższe nie wyklucza wykonywania praw z
-Umowy licencji przez inne aniżeli osoby fizyczne podmioty (także
-prowadzące działalność gospodarczą) oraz przez osoby fizyczne
-prowadzące działalność gospodarczą. Prawa przyznane w niniejszej Umowie
-licencji mogą być wykonywane wyłącznie w celach niekomercyjnych, co
-oznacza, iż Licencjobiorca nie jest uprawniony do przyjmowania
-jakichkolwiek świadczeń z tytułu wykonywania tych praw od jakichkolwiek
-innych podmiotów.
-
-Komunikator Tlen.pl może być kopiowany i rozpowszechniany tylko z
-załączoną dokumentacją, na warunkach w niej określonych, przy użyciu
-urządzeń zapewniających sporządzenie wiernych kopii.
-
-Niniejsza Umowa licencyjna nie daje prawa do jakiejkolwiek modyfikacji
-Komunikatora Tlen.pl.
-
-Komunikator Tlen.pl może być kopiowany lub rozpowszechniany wyłącznie
-w całości.
-
-Licencjobiorca nie otrzymuje od Licencjodawcy jakiejkolwiek gwarancji na
-niniejsze oprogramowanie. Rękojmia jest wyłączona. Wyłącza się
-jakąkolwiek odpowiedzialność Licencjodawcy z tytułu użycia w
-jakikolwiek sposób bądź niemożności użycia przez Licencjobiorcę
-Komunikatora Tlen.pl, chyba że szkoda wynikła z winy umyślnej
-Licencjodawcy. Licencjodawca w szczególności nie odpowiada za
-przydatność, skuteczność, niezawodność Komunikatora Tlen.pl.
-Licencjodawca nie odpowiada za utracone dane.
-
-Warunkiem korzystania z Komunikatora Tlen.pl jest posiadanie przez
-Licencjobiorcę bezpłatnego konta pocztowego pod domeną Tlen.pl.
-
-Komunikator Tlen.pl umożliwia przetwarzanie danych osobowych
-w rozumieniu ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych
-osobowych (Dz. U. Nr 133, poz. 883, z późn. zm.). Licencjodawca nie
-ponosi odpowiedzialności za działania Licencjobiorcy mogące naruszać
-przepisy powołanej ustawy. Licencjobiorca ponosi wyłączną
-odpowiedzialność za swoje działania mogące naruszać przepisy powołanej
-ustawy.
-
-Copyright © 2001-2010 Grupa o2 Spółka z o.o., Warszawa, ul. Jutrzenki 177. \ No newline at end of file
diff --git a/net-im/tlenlinux/tlenlinux-7.0.1.63.ebuild b/net-im/tlenlinux/tlenlinux-7.0.1.63.ebuild
deleted file mode 100644
index 1420580..0000000
--- a/net-im/tlenlinux/tlenlinux-7.0.1.63.ebuild
+++ /dev/null
@@ -1,90 +0,0 @@
-# Copyright 1999-2008 Gentoo Foundation
-# Distributed under the terms of the GNU General Public License v2
-# $Header: $
-
-EAPI="2"
-
-inherit fdo-mime eutils
-
-DESCRIPTION="Tlen IM client"
-HOMEPAGE="http://tlen.pl"
-SRC_URI="
- amd64? ( http://j.o2.pl/idi/${PN}64-${PV}.bin )
- x86? ( http://j.o2.pl/idi/${P}.bin )"
-
-LICENSE="tlen"
-SLOT="0"
-KEYWORDS="~amd64 ~x86"
-IUSE="qt-static"
-PROPERTIES="interactive"
-RESTRICT="strip"
-
-RDEPEND="x11-misc/xdg-utils
- !qt-static? ( x11-libs/qt-gui:4
- x11-libs/qt-phonon:4 )"
-DEPEND="${RDEPEND}"
-
-S=${WORKDIR}
-
-TLEN_DIR="/opt/tlen"
-STATIC_FILES="designer/* imageformats/* phonon_backend/* qt_libs/*"
-SHARED_FILES="plugins/* tlen_libs/* tlen-bin updater"
-
-src_unpack() {
- unpack_makeself
-}
-
-src_prepare() {
- cd data
- # Fix RPATH
- if use qt-static; then
- # Change RPATH
- ./chrpath -r ${TLEN_DIR}/qt_libs:${TLEN_DIR}/tlen_libs ${SHARED_FILES} > /dev/null
- ./chrpath -r ${TLEN_DIR}/qt_libs ${STATIC_FILES} > /dev/null
- else
- # Change RPATH
- ./chrpath -r ${TLEN_DIR}/tlen_libs ${SHARED_FILES} > /dev/null
- # Disable LD and QT unsets
- sed -i "s:unset:# unset:" tlen
- # Remove unneeded libs
- rm -rf qt_libs imageformats phonon_backend
- fi
- # Desktop icon fix
- sed -i "s:.jpg:.png:" ${S}/tlen.desktop
-}
-
-src_install() {
- # Prepare directory
- dodir ${TLEN_DIR}
- # Copy data
- cp -r data/* ${D}/${TLEN_DIR} || die "cp failed"
- # Install desktop file
- insinto /usr/share/applications/
- doins tlen.desktop
- # Install mime type
- insinto /usr/share/mime/packages/
- doins tlen.pl-extension.xml
- # Install symlink
- dodir /usr/bin
- dosym ${TLEN_DIR}/tlen /usr/bin/tlen
-}
-
-pkg_preinst() {
- check_license
-}
-
-pkg_postinst() {
- fdo-mime_desktop_database_update
- fdo-mime_mime_database_update
- ### @todo deactivate auto-update by default
- elog
- elog "It is not recommended to use Updater plugin."
- elog "You should deselect Updater in:"
- elog "\"Tlen\" -> \"Preferences\" -> \"Plugins\"."
- elog
-}
-
-pkg_postrm() {
- fdo-mime_desktop_database_update
- fdo-mime_mime_database_update
-}