summaryrefslogtreecommitdiff
blob: d0e595796531280b2a132b4ccdcca7a46102920f (plain)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
183
184
185
186
187
188
189
190
191
192
193
194
195
196
197
198
199
200
201
202
203
204
205
206
207
208
209
210
211
212
213
214
215
216
217
218
219
220
221
222
223
224
225
226
227
228
229
230
231
232
233
234
235
236
237
238
239
240
241
242
243
244
245
246
247
248
249
250
251
252
253
254
255
256
257
258
259
260
261
262
263
264
265
266
267
268
269
270
271
272
273
274
275
276
277
278
279
280
281
282
283
284
285
286
287
288
289
290
291
292
293
294
295
296
297
298
299
300
301
302
303
304
305
306
307
308
309
310
311
312
313
314
315
316
317
318
319
320
321
322
323
324
325
326
327
328
329
330
331
332
333
334
335
336
337
338
339
340
341
342
343
344
345
346
347
348
349
350
351
352
353
354
355
356
357
358
359
360
361
362
363
364
365
366
367
368
369
370
371
372
373
374
375
376
377
378
379
380
381
382
383
384
385
386
387
388
389
390
391
392
393
394
395
396
397
398
399
400
401
402
403
404
405
406
407
408
409
410
411
412
413
414
415
416
417
418
419
420
421
422
423
424
425
426
427
428
429
430
431
432
433
434
435
436
437
438
439
440
441
442
443
444
445
446
447
448
449
450
451
452
453
454
455
456
457
458
459
460
461
462
463
464
465
466
467
468
469
470
471
472
473
474
475
476
477
478
479
480
481
482
483
484
485
486
487
488
489
490
491
492
493
494
495
496
497
498
499
500
501
502
503
504
505
506
507
508
509
510
511
512
513
514
515
516
517
518
519
520
521
522
523
524
525
526
527
528
529
530
531
532
533
534
535
536
537
538
539
540
541
542
543
544
545
546
547
548
549
550
551
552
553
554
555
556
557
558
559
560
561
562
563
564
565
566
567
568
569
570
571
572
573
574
575
576
577
578
579
580
581
582
583
584
585
586
587
588
589
590
591
592
593
594
595
596
597
598
599
600
601
602
603
604
605
606
607
608
609
610
611
612
613
614
615
616
617
618
619
620
621
622
623
624
625
626
627
628
629
630
631
632
633
634
635
636
637
638
639
640
641
642
643
644
645
646
647
648
649
650
651
652
653
654
655
656
657
658
659
660
661
662
663
664
665
666
667
668
669
670
671
672
673
674
675
676
677
678
679
680
681
682
683
684
685
686
687
688
689
690
691
692
693
694
695
696
697
698
699
700
701
702
703
704
705
706
707
708
709
710
711
712
713
714
715
716
717
718
719
720
721
722
723
724
725
726
727
728
729
730
731
732
733
734
735
736
737
738
739
740
741
742
743
744
745
746
747
748
749
750
751
752
753
754
755
756
757
758
759
760
761
762
763
764
765
766
767
768
769
770
771
772
773
774
775
776
777
778
779
780
781
782
783
784
785
786
787
788
789
790
791
792
793
794
795
796
797
798
799
800
801
802
803
804
805
806
807
808
809
810
811
812
813
814
815
816
817
818
819
820
821
822
823
824
825
826
827
828
829
830
831
832
833
834
835
836
837
838
839
840
841
842
843
844
845
846
847
848
849
850
851
852
853
854
855
856
857
858
859
860
861
862
863
864
865
866
867
868
869
870
871
872
873
874
875
876
877
878
879
880
881
882
883
884
885
886
887
888
889
890
891
892
893
894
895
896
897
898
899
900
901
902
903
904
905
906
907
908
909
910
911
912
913
914
915
916
917
918
919
920
921
922
923
924
925
926
927
928
929
930
931
932
933
934
935
936
937
938
939
940
941
942
943
944
945
946
947
948
949
950
951
952
953
954
955
956
957
958
959
960
961
962
963
964
965
966
967
968
969
970
971
972
973
974
975
976
977
978
979
980
981
982
983
984
985
986
987
988
989
990
991
992
993
994
995
996
997
998
999
1000
1001
1002
1003
1004
1005
1006
1007
1008
1009
1010
1011
1012
1013
1014
1015
1016
1017
1018
1019
1020
1021
1022
1023
1024
1025
1026
1027
1028
1029
1030
1031
1032
1033
1034
1035
1036
1037
1038
1039
1040
1041
1042
1043
1044
1045
1046
1047
1048
1049
1050
1051
1052
1053
1054
1055
1056
1057
1058
1059
1060
1061
1062
1063
1064
1065
1066
1067
1068
1069
1070
1071
1072
1073
1074
1075
1076
1077
1078
--- porthole/i18n/pl.po.orig	2008-11-01 22:10:36.000000000 +0100
+++ porthole/i18n/pl.po	2008-11-01 22:10:46.000000000 +0100
@@ -19,7 +19,7 @@
 
 #: porthole/glade/about.glade.h:1
 msgid "A GTK+ frontend to Portage"
-msgstr "Graficzna nakładka w GTK+ na Portage"
+msgstr "Graficzna nakładka w GTK+ na Portage"
 
 #: porthole/glade/about.glade.h:2
 msgid "About"
@@ -54,7 +54,7 @@
 "Tells emerge to build binary packages for all ebuilds processed in addition to actually merging the packages. Useful for maintainers or if you administrate multiple Gentoo Linux systems (build once, emerge tbz2s everywhere). The package will be created in the ${PKGDIR}/All directory. An alternative for already-merged packages is to use quickpkg which creates a tbz2 from the live filesystem."
 msgstr ""
 " --buildpkg (-b)\n"
-"Każe emerge oprócz instalacji pakietów budować także spakowane pakiety binarne. Przydatne gdy masz kilka systemów z Gentoo (kompilujesz raz, instalujesz binarki szybko na wszystkich maszynach. Pakiety będą w ${PKGDIR}/All - zazwyczaj /usr/portage/packages/All"
+"Każe emerge oprócz instalacji pakietów budować także spakowane pakiety binarne. Przydatne gdy masz kilka systemów z Gentoo (kompilujesz raz, instalujesz binarki szybko na wszystkich maszynach. Pakiety będą w ${PKGDIR}/All - zazwyczaj /usr/portage/packages/All"
 
 #: porthole/glade/advemerge.glade.h:4
 #, fuzzy
@@ -93,7 +93,7 @@
 "same config multiple times. This flag will cause the file to always be merged."
 msgstr ""
 " --noconfmem\n"
-"Nakazuje portage wielokrotną instalację plików do folderów oznaczonych jako CONFIG_PROTECT. Normalnie jeżeli pliki są już tam obecne to nie zostaną ponownie zainstalowane."
+"Nakazuje portage wielokrotną instalację plików do folderów oznaczonych jako CONFIG_PROTECT. Normalnie jeżeli pliki są już tam obecne to nie zostaną ponownie zainstalowane."
 
 #: porthole/glade/advemerge.glade.h:21
 #, fuzzy
@@ -102,7 +102,7 @@
 "Emerge as normal, but do not add the packages to the world file for later updating."
 msgstr ""
 " --oneshot (-1)\n"
-"Instaluje pakiety normalnie, z tym że nie dodaje wpisu o pakiecie do profilu world przez co pakiet nie jest brany pod uwagę przy wyszukiwaniu aktualizacji"
+"Instaluje pakiety normalnie, z tym że nie dodaje wpisu o pakiecie do profilu world przez co pakiet nie jest brany pod uwagę przy wyszukiwaniu aktualizacji"
 
 #: porthole/glade/advemerge.glade.h:23
 #, fuzzy
@@ -125,7 +125,7 @@
 "Creates binary packages for all ebuilds processed without actually merging the packages.  This comes with the caveat that all build-time dependencies must already be emerged on the system."
 msgstr ""
 "--buildpkgonly (-B)\n"
-"Tworzy pakiety binarne bez ich instalowania. Wszystkie zależności muszą być jednak zainstalowane wcześniej"
+"Tworzy pakiety binarne bez ich instalowania. Wszystkie zależności muszą być jednak zainstalowane wcześniej"
 
 #: porthole/glade/advemerge.glade.h:29
 #, fuzzy
@@ -141,7 +141,7 @@
 "Tells emerge to run the emerge command in --debug mode. In this mode the bash build environment will run with the -x option, causing it to output verbose debugging information to stdout. This also enables a plethora of other output mostly dependency resolution messages)."
 msgstr ""
 "--debug (-d)\n"
-"Każe emerge wykonywać operacje w trybie raportowania (debug mode). Przydatne przy wyszukiwaniu błędów składniowych poleceń basha"
+"Każe emerge wykonywać operacje w trybie raportowania (debug mode). Przydatne przy wyszukiwaniu błędów składniowych poleceń basha"
 
 #: porthole/glade/advemerge.glade.h:33
 #, fuzzy
@@ -150,7 +150,7 @@
 "This flag forces emerge to consider the entire dependency tree of packages, instead of checking only the immediate dependencies of the packages. As an example, this catches updates in libraries that are not directly listed in the dependencies of a package. Also see --with-bdeps for behavior with respect to build time dependencies that are not strictly required."
 msgstr ""
 "--deep (-D)\n"
-"W połączeniu z opcją aktualizacji flaga ta każe emerge sprawdzić emerge całe drzewo zależności pakietów a nie tylko bezpośrednie zależności. Przydatne przy wyszukiwaniu brakujących zależności nie zaznaczonych w samym instalowanym pakiecie."
+"W połączeniu z opcją aktualizacji flaga ta każe emerge sprawdzić emerge całe drzewo zależności pakietów a nie tylko bezpośrednie zależności. Przydatne przy wyszukiwaniu brakujących zależności nie zaznaczonych w samym instalowanym pakiecie."
 
 #: porthole/glade/advemerge.glade.h:35
 #, fuzzy
@@ -198,7 +198,7 @@
 "Merges specified packages without merging any dependencies. Note that the build may fail if the dependencies are not satisfied."
 msgstr ""
 "--nodeps (-O)\n"
-"Instaluje wybrane pakiety bez zależności. Instalacja może się nie udać jeżeli brakuje zależności wymaganych przy kompilacji"
+"Instaluje wybrane pakiety bez zależności. Instalacja może się nie udać jeżeli brakuje zależności wymaganych przy kompilacji"
 
 #: porthole/glade/advemerge.glade.h:47
 #, fuzzy
@@ -207,7 +207,7 @@
 "Skips the packages specified on the command-line that have already been installed. Without this option, any packages, ebuilds, or deps you specify on the command-line will cause Portage to remerge the package, even if it is already installed. Note that Portage will not remerge dependencies by default."
 msgstr ""
 "--noreplace (-n) \n"
-"Opuszcza instalację pakietów podanych w wierszu poleceń, które są już zainstalowane. Normalnie portage instaluje wszystkie pakiety podane w wierszu poleceń."
+"Opuszcza instalację pakietów podanych w wierszu poleceń, które są już zainstalowane. Normalnie portage instaluje wszystkie pakiety podane w wierszu poleceń."
 
 #: porthole/glade/advemerge.glade.h:49
 #, fuzzy
@@ -224,7 +224,7 @@
 "Only merge (or pretend to merge) the dependencies of the packages specified, not the packages themselves."
 msgstr ""
 "--onlydeps (-o)\n"
-"Instaluje (lub symuluje instalację) zależności wybranych pakietów"
+"Instaluje (lub symuluje instalację) zależności wybranych pakietów"
 
 #: porthole/glade/advemerge.glade.h:54
 #, fuzzy
@@ -242,13 +242,13 @@
 "B = blocked by an already installed package"
 msgstr ""
 "--pretend (-p)\n"
-"Symuluje instalację wskazanych pakietów.\n"
+"Symuluje instalację wskazanych pakietów.\n"
 "\n"
 "N - ??\n"
 "S - ???\n"
 "U - aktualizacja\n"
 "D - ???\n"
-"R - zastąpienie\n"
+"R - zastąpienie\n"
 "F - pobranie pliku zablokowane\n"
 "f - ???\n"
 "B - pakiet zablokowany przez inny"
@@ -260,7 +260,7 @@
 "Results may vary, but the general outcome is a reduced or condensed output of portage displays."
 msgstr ""
 "--quiet (-q) \n"
-"Wyniki mogą się zmieniać, lecz ogólny wynik to skrócony wynik zwracanyprzez portage"
+"Wyniki mogą się zmieniać, lecz ogólny wynik to skrócony wynik zwracanyprzez portage"
 
 #: porthole/glade/advemerge.glade.h:67
 #, fuzzy
@@ -283,7 +283,7 @@
 "Tells emerge to use binary packages (from $PKGDIR) if they are available, thus possibly avoiding some time-consuming compiles. This option is useful for CD installs; you can export PKGDIR=/mnt/cdrom/packages and then use this option to have emerge \"pull\" binary packages from the CD in order to satisfy dependencies."
 msgstr ""
 "--usepkg (-k)\n"
-"Każe emerge stosować pakiety binarne jeżeli są dostępne, co oszczędza czas przeznaczony na kompilację"
+"Każe emerge stosować pakiety binarne jeżeli są dostępne, co oszczędza czas przeznaczony na kompilację"
 
 #: porthole/glade/advemerge.glade.h:73
 #, fuzzy
@@ -315,7 +315,7 @@
 
 #: porthole/glade/advemerge.glade.h:87
 msgid "<b>Command Preview</b>"
-msgstr "<b>Podgląd Polecenia</b>"
+msgstr "<b>Podgląd Polecenia</b>"
 
 #: porthole/glade/advemerge.glade.h:88
 msgid "<b>Emerge Options</b>"
@@ -323,23 +323,23 @@
 
 #: porthole/glade/advemerge.glade.h:89
 msgid "<b>Package Options</b>"
-msgstr "<b>Opcje Pakietów</b>"
+msgstr "<b>Opcje Pakietów</b>"
 
 #: porthole/glade/advemerge.glade.h:90
 msgid "Add the selected keyword to your package.keywords file. Changes will affect THIS VERSION only."
-msgstr "Dodaj zaznaczony keyword do twojego pliku package.keywords. Zmiany będą dotyczyć tylko tej wersji."
+msgstr "Dodaj zaznaczony keyword do twojego pliku package.keywords. Zmiany będą dotyczyć tylko tej wersji."
 
 #: porthole/glade/advemerge.glade.h:91
 msgid "Command Preview Window"
-msgstr "Okno Podglądu Polecenia"
+msgstr "Okno Podglądu Polecenia"
 
 #: porthole/glade/advemerge.glade.h:92
 msgid "Commit Use Flag modifications to your make.conf file. Changes will affect ALL PACKAGES on your system."
-msgstr "Wprowadź zmiany flag USE do make.conf. Zmiany dotyczyć będą wszystkich pakietów."
+msgstr "Wprowadź zmiany flag USE do make.conf. Zmiany dotyczyć będą wszystkich pakietów."
 
 #: porthole/glade/advemerge.glade.h:93
 msgid "Commit Use Flag modifications to your package.use file. Changes will affect THIS PACKAGE only."
-msgstr "Wprowadź zmiany flag USE do pliku package.use. Zmiany dotyczyć będą tylko tego pakiety"
+msgstr "Wprowadź zmiany flag USE do pliku package.use. Zmiany dotyczyć będą tylko tego pakiety"
 
 #: porthole/glade/advemerge.glade.h:94
 msgid "Keyword to accept"
@@ -502,7 +502,7 @@
 
 #: porthole/glade/config.glade.h:3
 msgid "<b>Arch List</b> for display's &amp; options"
-msgstr "<b>Lista architektór</b> ??? for display's &amp; options"
+msgstr "<b>Lista architektór</b> ??? for display's &amp; options"
 
 #: porthole/glade/config.glade.h:4
 msgid "<b>Emerge options</b>"
@@ -510,11 +510,11 @@
 
 #: porthole/glade/config.glade.h:5
 msgid "<b>Run Custom Command options</b>"
-msgstr "<b>Opcje niestandardowych poleceń</b>"
+msgstr "<b>Opcje niestandardowych poleceń</b>"
 
 #: porthole/glade/config.glade.h:6
 msgid "<b>Web Browser Options</b>"
-msgstr "<b>Opcje przeglądarki</b>"
+msgstr "<b>Opcje przeglądarki</b>"
 
 #: porthole/glade/config.glade.h:7
 msgid "Add New"
@@ -530,15 +530,15 @@
 
 #: porthole/glade/config.glade.h:10
 msgid "Available Versions"
-msgstr "Dostępne wersje"
+msgstr "Dostępne wersje"
 
 #: porthole/glade/config.glade.h:11
 msgid "Background"
-msgstr "Tło"
+msgstr "Tło"
 
 #: porthole/glade/config.glade.h:12
 msgid "Background Colour"
-msgstr "Kolor tła"
+msgstr "Kolor tła"
 
 #: porthole/glade/config.glade.h:13
 msgid "Black"
@@ -550,7 +550,7 @@
 
 #: porthole/glade/config.glade.h:15
 msgid "Browser : "
-msgstr "Przeglądarka"
+msgstr "Przeglądarka"
 
 #: porthole/glade/config.glade.h:16
 msgid "Category View"
@@ -562,7 +562,7 @@
 
 #: porthole/glade/config.glade.h:18
 msgid "Check off all items you would like displayed"
-msgstr "Odznacz opcje, które mają być wyświetlane"
+msgstr "Odznacz opcje, które mają być wyświetlane"
 
 #: porthole/glade/config.glade.h:19
 msgid "Command"
@@ -574,11 +574,11 @@
 
 #: porthole/glade/config.glade.h:21
 msgid "Cyan"
-msgstr "Brązowy"
+msgstr "Brązowy"
 
 #: porthole/glade/config.glade.h:22
 msgid "Default"
-msgstr "Domyślny"
+msgstr "Domyślny"
 
 #: porthole/glade/config.glade.h:23
 msgid "Delete"
@@ -595,7 +595,7 @@
 
 #: porthole/glade/config.glade.h:26
 msgid "Downgradable Colour"
-msgstr "Kolor obniżonych wersji"
+msgstr "Kolor obniżonych wersji"
 
 #: porthole/glade/config.glade.h:27
 #: porthole/views/package.py:120
@@ -619,19 +619,19 @@
 
 #: porthole/glade/config.glade.h:31
 msgid "Enable arch-list"
-msgstr "Włącz listę architektór"
+msgstr "Włącz listę architektór"
 
 #: porthole/glade/config.glade.h:32
 msgid "Enable make.conf modification"
-msgstr "Włącz modyfikacje make.conf"
+msgstr "Włącz modyfikacje make.conf"
 
 #: porthole/glade/config.glade.h:33
 msgid "Enter the command for a GUI su client eg. 'gksu' or 'gnomesu'"
-msgstr "Podaj komendę GUI dla su (np. 'gksu', 'kdesu', 'gnomesu')"
+msgstr "Podaj komendę GUI dla su (np. 'gksu', 'kdesu', 'gnomesu')"
 
 #: porthole/glade/config.glade.h:34
 msgid "Error"
-msgstr "Błąd"
+msgstr "Błąd"
 
 #: porthole/glade/config.glade.h:35
 msgid "Filters"
@@ -647,11 +647,11 @@
 
 #: porthole/glade/config.glade.h:38
 msgid "Foreground"
-msgstr "Tło paneli"
+msgstr "Tło paneli"
 
 #: porthole/glade/config.glade.h:39
 msgid "GUI su client :"
-msgstr "Nakładka GUI na su"
+msgstr "Nakładka GUI na su"
 
 #: porthole/glade/config.glade.h:40
 msgid "Global"
@@ -678,7 +678,7 @@
 
 #: porthole/glade/config.glade.h:45
 msgid "Installed list"
-msgstr "Lista zainstalowanych pakietów"
+msgstr "Lista zainstalowanych pakietów"
 
 #: porthole/glade/config.glade.h:46
 #: porthole/views/depends.py:94
@@ -695,7 +695,7 @@
 
 #: porthole/glade/config.glade.h:50
 msgid "Long Descriptions"
-msgstr "Długi opis"
+msgstr "Długi opis"
 
 #: porthole/glade/config.glade.h:51
 msgid "Magenta"
@@ -703,19 +703,19 @@
 
 #: porthole/glade/config.glade.h:52
 msgid "Main Window"
-msgstr "Główne okno"
+msgstr "Główne okno"
 
 #: porthole/glade/config.glade.h:53
 msgid "More Colours"
-msgstr "Więcej kolorów"
+msgstr "Więcej kolorów"
 
 #: porthole/glade/config.glade.h:54
 msgid "Move"
-msgstr "Przenieś"
+msgstr "Przenieś"
 
 #: porthole/glade/config.glade.h:55
 msgid "Move the selected filter expression to a different filter group"
-msgstr "Przenieś filtr do innej grupy"
+msgstr "Przenieś filtr do innej grupy"
 
 #: porthole/glade/config.glade.h:56
 msgid "Normal"
@@ -731,15 +731,15 @@
 
 #: porthole/glade/config.glade.h:59
 msgid "Package View"
-msgstr "Lista pakietów"
+msgstr "Lista pakietów"
 
 #: porthole/glade/config.glade.h:60
 msgid ""
 "Please enter the persistent history commands\n"
 "you wish to be pre-typed"
 msgstr ""
-"Wprowadź polecenia,\n"
-"które mają być trzymane w pamięci"
+"Wprowadź polecenia,\n"
+"które mają być trzymane w pamięci"
 
 #: porthole/glade/config.glade.h:62
 msgid "Please select the Font colours desired"
@@ -761,11 +761,11 @@
 
 #: porthole/glade/config.glade.h:66
 msgid "Reset the filters to the defaults"
-msgstr "Domyślne ustawienia filtrów"
+msgstr "Domyślne ustawienia filtrów"
 
 #: porthole/glade/config.glade.h:67
 msgid "Sample Window"
-msgstr "Okno przykładowe"
+msgstr "Okno przykładowe"
 
 #: porthole/glade/config.glade.h:68
 msgid "Save the filters to disk"
@@ -777,7 +777,7 @@
 
 #: porthole/glade/config.glade.h:70
 msgid "Sync method "
-msgstr "Typ synchronizacji drzewa pakietów"
+msgstr "Typ synchronizacji drzewa pakietów"
 
 #: porthole/glade/config.glade.h:71
 msgid "Tag"
@@ -793,11 +793,11 @@
 
 #: porthole/glade/config.glade.h:74
 msgid "These colours are used by Porthole for highlighting"
-msgstr "Te kolory stosowane są przez Porthole do podświetlania"
+msgstr "Te kolory stosowane są przez Porthole do podświetlania"
 
 #: porthole/glade/config.glade.h:75
 msgid "These colours are used by emerge for coloured output"
-msgstr "Te kolory stosowane są przez emerge do kolorowania tekstu"
+msgstr "Te kolory stosowane są przez emerge do kolorowania tekstu"
 
 #: porthole/glade/config.glade.h:76
 msgid "USE Flags"
@@ -809,23 +809,23 @@
 
 #: porthole/glade/config.glade.h:78
 msgid "Use Custom Browser"
-msgstr "Użyj innej przeglądarki"
+msgstr "Użyj innej przeglądarki"
 
 #: porthole/glade/config.glade.h:79
 msgid "Use Default"
-msgstr "Użyj domyślnej"
+msgstr "Użyj domyślnej"
 
 #: porthole/glade/config.glade.h:80
 msgid "Use Flag set +"
-msgstr "Flaga włączona (+)"
+msgstr "Flaga włączona (+)"
 
 #: porthole/glade/config.glade.h:81
 msgid "Use Flag set -"
-msgstr "Flaga wyłączona (-)"
+msgstr "Flaga wyłączona (-)"
 
 #: porthole/glade/config.glade.h:82
 msgid "WARNING! Make sure you back up your make.conf file (usually /etc/make.conf) before enabling this option!"
-msgstr "UWAGA: zrób kopię zapasową /etc/make.conf zanim włączysz tę opcję"
+msgstr "UWAGA: zrób kopię zapasową /etc/make.conf zanim włączysz tę opcję"
 
 #: porthole/glade/config.glade.h:83
 msgid "Warning"
@@ -833,11 +833,11 @@
 
 #: porthole/glade/config.glade.h:84
 msgid "White"
-msgstr "Biały"
+msgstr "Biały"
 
 #: porthole/glade/config.glade.h:85
 msgid "Yellow"
-msgstr "Å»ółty"
+msgstr "Å»ółty"
 
 #: porthole/glade/config.glade.h:86
 msgid "checkbutton10"
@@ -969,7 +969,7 @@
 
 #: porthole/glade/porthole.glade.h:7
 msgid "C_lear"
-msgstr "Wyczyść"
+msgstr "Wyczyść"
 
 #: porthole/glade/porthole.glade.h:8
 msgid "Cautions "
@@ -983,7 +983,7 @@
 #: porthole/views/depends.py:56
 #: porthole/views/depends.py:152
 msgid "Dependencies"
-msgstr "Zależności"
+msgstr "Zależności"
 
 #: porthole/glade/porthole.glade.h:11
 msgid "E_merge"
@@ -1007,7 +1007,7 @@
 
 #: porthole/glade/porthole.glade.h:16
 msgid "In order to access all the features of Porthole, please run it with root privileges."
-msgstr "By mieć dostęp do wszystkich opcji uruchom program z prawami roota "
+msgstr "By mieć dostęp do wszystkich opcji uruchom program z prawami roota "
 
 #: porthole/glade/porthole.glade.h:17
 msgid "Information "
@@ -1023,7 +1023,7 @@
 
 #: porthole/glade/porthole.glade.h:20
 msgid "Main process text"
-msgstr "Główny proces"
+msgstr "Główny proces"
 
 #: porthole/glade/porthole.glade.h:21
 msgid "Move Bottom"
@@ -1032,25 +1032,25 @@
 #: porthole/glade/porthole.glade.h:22
 #, fuzzy
 msgid "Move Top"
-msgstr "W górę"
+msgstr "W górę"
 
 #: porthole/glade/porthole.glade.h:23
 msgid "Move _Down"
-msgstr "W dół"
+msgstr "W dół"
 
 #: porthole/glade/porthole.glade.h:24
 msgid "Move _Up"
-msgstr "W górę"
+msgstr "W górę"
 
 #: porthole/glade/porthole.glade.h:25
 #, fuzzy
 msgid "Moves the selected process to start next"
-msgstr "Przenieś filtr do innej grupy"
+msgstr "Przenieś filtr do innej grupy"
 
 #: porthole/glade/porthole.glade.h:26
 #, fuzzy
 msgid "Moves the selected process to the end of the queue"
-msgstr "Przenieś filtr do innej grupy"
+msgstr "Przenieś filtr do innej grupy"
 
 #: porthole/glade/porthole.glade.h:27
 msgid "Not Root"
@@ -1070,7 +1070,7 @@
 
 #: porthole/glade/porthole.glade.h:31
 msgid "Open Emerge _Log"
-msgstr "Otwórz logi emerge"
+msgstr "Otwórz logi emerge"
 
 #: porthole/glade/porthole.glade.h:32
 msgid "Pause"
@@ -1113,7 +1113,7 @@
 
 #: porthole/glade/porthole.glade.h:41
 msgid "Quit"
-msgstr "Wyjdź"
+msgstr "Wyjdź"
 
 #: porthole/glade/porthole.glade.h:42
 msgid "RUN :"
@@ -1121,7 +1121,7 @@
 
 #: porthole/glade/porthole.glade.h:43
 msgid "R_eload Database"
-msgstr "Przeładuj bazę"
+msgstr "Przeładuj bazę"
 
 #: porthole/glade/porthole.glade.h:44
 msgid "Re-Initialize _Portage"
@@ -1129,12 +1129,12 @@
 
 #: porthole/glade/porthole.glade.h:45
 msgid "Refresh the Current View"
-msgstr "Odświerz listę"
+msgstr "Odświerz listę"
 
 #: porthole/glade/porthole.glade.h:46
 #, fuzzy
 msgid "Resume"
-msgstr "Wznów"
+msgstr "Wznów"
 
 #: porthole/glade/porthole.glade.h:47
 msgid "Resume the queue processes remaining"
@@ -1143,7 +1143,7 @@
 #: porthole/glade/porthole.glade.h:48
 #, fuzzy
 msgid "Run commands in the queue"
-msgstr "wpis wiersza poleceń"
+msgstr "wpis wiersza poleceń"
 
 #: porthole/glade/porthole.glade.h:49
 msgid "S_ync"
@@ -1167,7 +1167,7 @@
 
 #: porthole/glade/porthole.glade.h:54
 msgid "Skip _Queue Entry"
-msgstr "Opuść zakolejkowane wpisy"
+msgstr "Opuść zakolejkowane wpisy"
 
 #: porthole/glade/porthole.glade.h:55
 #: porthole/terminal/constants.py:48
@@ -1220,7 +1220,7 @@
 
 #: porthole/glade/porthole.glade.h:67
 msgid "_Contents"
-msgstr "Treść"
+msgstr "Treść"
 
 #: porthole/glade/porthole.glade.h:68
 msgid "_Copy"
@@ -1244,7 +1244,7 @@
 
 #: porthole/glade/porthole.glade.h:73
 msgid "_Open Log"
-msgstr "Otwórz log"
+msgstr "Otwórz log"
 
 #: porthole/glade/porthole.glade.h:74
 msgid "_Pretend"
@@ -1260,11 +1260,11 @@
 
 #: porthole/glade/porthole.glade.h:77
 msgid "_Remove"
-msgstr "Usuń"
+msgstr "Usuń"
 
 #: porthole/glade/porthole.glade.h:78
 msgid "_Resume"
-msgstr "Wznów"
+msgstr "Wznów"
 
 #: porthole/glade/porthole.glade.h:79
 msgid "_Run Custom Command"
@@ -1276,7 +1276,7 @@
 
 #: porthole/glade/porthole.glade.h:81
 msgid "_Skip First Package"
-msgstr "Opóśc pierwszy pakiet"
+msgstr "Opóśc pierwszy pakiet"
 
 #: porthole/glade/porthole.glade.h:82
 msgid "_Upgrade"
@@ -1292,7 +1292,7 @@
 
 #: porthole/glade/porthole.glade.h:85
 msgid "_Verbose"
-msgstr "Szczegóły"
+msgstr "Szczegóły"
 
 #: porthole/glade/porthole.glade.h:86
 msgid "_View:"
@@ -1310,7 +1310,7 @@
 "Please report this to bugs.gentoo.org and porthole's bugtracker"
 msgstr ""
 "Ten %s ma nieznany dla porthole system kodowanie\n"
-" Zgłoś błąd na bugs.gentoo.org i na bugtracku porthole"
+" Zgłoś błąd na bugs.gentoo.org i na bugtracku porthole"
 
 #: porthole/loaders/loaders.py:137
 #, python-format
@@ -1321,7 +1321,7 @@
 #: porthole/loaders/loaders.py:143
 #, python-format
 msgid "%s Not Available"
-msgstr "%s Niedostępny"
+msgstr "%s Niedostępny"
 
 #: porthole/loaders/loaders.py:162
 #: porthole/packagebook/summary.py:536
@@ -1333,8 +1333,8 @@
 "No data currently available.\n"
 "The package may not be installed"
 msgstr ""
-"Brak dostępnych danych\n"
-" Pakiet może być nie zainstalowany"
+"Brak dostępnych danych\n"
+" Pakiet może być nie zainstalowany"
 
 #: porthole/loaders/loaders.py:169
 #, python-format
@@ -1357,7 +1357,7 @@
 #: porthole/advancedemerge/advemerge.py:134
 #: porthole/advancedemerge/advemerge.py:379
 msgid "  {unavailable}"
-msgstr " {niedostępny}"
+msgstr " {niedostępny}"
 
 #: porthole/advancedemerge/advemerge.py:136
 #: porthole/advancedemerge/advemerge.py:381
@@ -1372,7 +1372,7 @@
 #: porthole/advancedemerge/advemerge.py:141
 #: porthole/advancedemerge/advemerge.py:386
 msgid "  (recommended) (downgrade)"
-msgstr " (zalecane) (obniżenie wersji)"
+msgstr " (zalecane) (obniżenie wersji)"
 
 #: porthole/advancedemerge/advemerge.py:143
 #: porthole/advancedemerge/advemerge.py:388
@@ -1403,17 +1403,17 @@
 "The package you selected is already in the emerge queue,\n"
 "but it has been killed. Would you like to resume the emerge?"
 msgstr ""
-"Pakiet, który wybrałeś jest już w kolejce do instalacji\n"
-", lecz został usunięty. Wstrzymać instalację?"
+"Pakiet, który wybrałeś jest już w kolejce do instalacji\n"
+", lecz został usunięty. Wstrzymać instalację?"
 
 #: porthole/terminal/term_queue.py:190
 msgid "The package you selected is already in the emerge queue!"
-msgstr "Zaznaczony pakiet jest już w kolejce do instalacji"
+msgstr "Zaznaczony pakiet jest już w kolejce do instalacji"
 
 #: porthole/terminal/term_queue.py:191
 #: porthole/terminal/term_queue.py:192
 msgid "Error Adding Package To Queue!"
-msgstr "Błąd przy dodawaniu pakietu do kolejki"
+msgstr "Błąd przy dodawaniu pakietu do kolejki"
 
 #: porthole/terminal/term_queue.py:193
 msgid "OK"
@@ -1421,16 +1421,16 @@
 
 #: porthole/terminal/terminal.py:427
 msgid "***Log Process Killed!"
-msgstr "***Zabity proces Logów!"
+msgstr "***Zabity proces Logów!"
 
 #: porthole/terminal/terminal.py:495
 msgid "Confirm: Kill the Running Process"
-msgstr "Potwierdź: Zabij aktywny proces"
+msgstr "Potwierdź: Zabij aktywny proces"
 
 #: porthole/terminal/terminal.py:766
 #, python-format
 msgid "*** Log loading complete : %s"
-msgstr "*** Ładowanie Logów zakończone: %s"
+msgstr "*** Ładowanie Logów zakończone: %s"
 
 #: porthole/terminal/terminal.py:790
 msgid "_Cancel"
@@ -1442,7 +1442,7 @@
 "'sudo -p Password: ' requires your user password to perform the command:\n"
 "'%s'"
 msgstr ""
-"'Sudo' wymaga twojego hasła by wykonać operację:\n"
+"'Sudo' wymaga twojego hasła by wykonać operację:\n"
 " '%s'"
 
 #: porthole/terminal/terminal.py:801
@@ -1451,17 +1451,17 @@
 "'su' requires the root password to perform the command:\n"
 "'%s'"
 msgstr ""
-"'su' wymaga hasła roota by wykonać polecenie:\n"
+"'su' wymaga hasła roota by wykonać polecenie:\n"
 "'%s'"
 
 #: porthole/terminal/terminal.py:807
 msgid "Password: "
-msgstr "Hasło: "
+msgstr "Hasło: "
 
 #: porthole/terminal/terminal.py:881
 #, python-format
 msgid "*** Total warnings count for merge = %d \n"
-msgstr "*** Suma ostrzeżeń dla instalacji = %d \n"
+msgstr "*** Suma ostrzeżeń dla instalacji = %d \n"
 
 #: porthole/terminal/terminal.py:887
 #, python-format
@@ -1470,55 +1470,55 @@
 
 #: porthole/terminal/terminal.py:1011
 msgid "*** Unfortunately, you don't have enough logged information about the listed packages to calculate estimated build times accurately.\n"
-msgstr "*** Niestety nie masz dość informacji w logach by wyliczyć bardziej dokładny czas kompilacji.\n"
+msgstr "*** Niestety nie masz dość informacji w logach by wyliczyć bardziej dokładny czas kompilacji.\n"
 
 #: porthole/terminal/terminal.py:1017
 #, python-format
 msgid "*** Based on the build history of these packages on your system, I can estimate that emerging them usually takes, on average, %(days)d days, %(hours)d hrs, %(minutes)d mins, and %(seconds)d secs.\n"
-msgstr "*** Korzystając z logów mogę określić średni czas kompilacji danego pakietu - %(days)d dni, %(hours)d godzin, %(minutes)d minut i %(seconds)d sekund.\n"
+msgstr "*** Korzystając z logów mogę określić średni czas kompilacji danego pakietu - %(days)d dni, %(hours)d godzin, %(minutes)d minut i %(seconds)d sekund.\n"
 
 #: porthole/terminal/terminal.py:1026
 msgid "*** Note: If you have a lot of programs running on your system while porthole is emerging packages, or if you have changed your hardware since the last time you built some of these packages, this estimate may be inaccurate.\n"
-msgstr "*** Notka: Duże obciążenie systemu przez inne aplikacje może wydłużyć czas kompilacji.\n"
+msgstr "*** Notka: Duże obciążenie systemu przez inne aplikacje może wydłużyć czas kompilacji.\n"
 
 #: porthole/terminal/terminal.py:1048
 msgid "*** Unknown File Loading error"
-msgstr "*** Nieznany błąd Ładowania Plików"
+msgstr "*** Nieznany błąd Ładowania Plików"
 
 #: porthole/terminal/terminal.py:1052
 msgid "*** File Loading... Processing..."
-msgstr "*** Ładowanie Plików... "
+msgstr "*** Ładowanie Plików... "
 
 #: porthole/terminal/terminal.py:1061
 #: porthole/terminal/terminal.py:1065
 msgid ": Open log File"
-msgstr ": Otwórz plik logów"
+msgstr ": Otwórz plik logów"
 
 #: porthole/terminal/terminal.py:1106
 #: porthole/dialogs/fileselector.py:77
 #, python-format
 msgid "Ovewrite existing file '%s'?"
-msgstr "Nadpisz istniejący plik '%s'?"
+msgstr "Nadpisz istniejący plik '%s'?"
 
 #: porthole/terminal/terminal.py:1170
 #, python-format
 msgid "*** Loading File : %s"
-msgstr "*** Ładuję Plik : %s"
+msgstr "*** Ładuję Plik : %s"
 
 #: porthole/terminal/terminal.py:1175
 #, python-format
 msgid "Cannot open file '%(filename)s': %(errmsg)s"
-msgstr "Nie mogę otworzyć pliku '%(filename)s': %(errmsg)s"
+msgstr "Nie mogę otworzyć pliku '%(filename)s': %(errmsg)s"
 
 #: porthole/terminal/terminal.py:1201
 #, python-format
 msgid "Cannot back up '%(filename)s' to '%(bak_filename)s': %(errmsg)s"
-msgstr "Nie mogę skopiować '%(filename)s' jako '%(bak_filename)s': %(errmsg)s"
+msgstr "Nie mogę skopiować '%(filename)s' jako '%(bak_filename)s': %(errmsg)s"
 
 #: porthole/terminal/terminal.py:1210
 #, python-format
 msgid "*** saving file: %s"
-msgstr "*** zapisuję plik: %s"
+msgstr "*** zapisuję plik: %s"
 
 #: porthole/terminal/terminal.py:1244
 #, python-format
@@ -1526,7 +1526,7 @@
 "Can't restore backup file '%(filename)s' to '%(bak_filename)s': %(errmsg)s\n"
 "Backup left as '%(bak_filename)s'"
 msgstr ""
-"Nie mogę przywrócić pliku z kopii '%(filename)s' jako '%(bak_filename)s': %(errmsg)s\n"
+"Nie mogę przywrócić pliku z kopii '%(filename)s' jako '%(bak_filename)s': %(errmsg)s\n"
 "Plik kopii zostawiony jako '%(bak_filename)s'"
 
 #: porthole/terminal/terminal.py:1251
@@ -1537,7 +1537,7 @@
 #: porthole/terminal/terminal.py:1261
 #, python-format
 msgid "Save log to '%s'?"
-msgstr "Zapisać logi do pliku '%s'?"
+msgstr "Zapisać logi do pliku '%s'?"
 
 #: porthole/terminal/constants.py:46
 msgid "*** process killed ***\n"
@@ -1545,11 +1545,11 @@
 
 #: porthole/terminal/constants.py:47
 msgid "*** process completed ***\n"
-msgstr "*** proces zakończony ***\n"
+msgstr "*** proces zakończony ***\n"
 
 #: porthole/terminal/constants.py:48
 msgid "Warnings"
-msgstr "Ostrzeżenia"
+msgstr "Ostrzeżenia"
 
 #: porthole/terminal/constants.py:48
 msgid "Cautions"
@@ -1557,7 +1557,7 @@
 
 #: porthole/terminal/constants.py:48
 msgid "Emerge queue"
-msgstr "Kolejka pakietów do instalacji"
+msgstr "Kolejka pakietów do instalacji"
 
 #: porthole/dialogs/simple.py:58
 msgid "_Yes"
@@ -1569,7 +1569,7 @@
 
 #: porthole/dialogs/simple.py:71
 msgid "Loading"
-msgstr "Ładuję"
+msgstr "Ładuję"
 
 #: porthole/dialogs/about.py:54
 #, python-format
@@ -1579,7 +1579,7 @@
 #: porthole/dialogs/command.py:89
 #: porthole/dialogs/command.py:98
 msgid "command line entry"
-msgstr "wpis wiersza poleceń"
+msgstr "wpis wiersza poleceń"
 
 #: porthole/views/package.py:70
 #: porthole/views/depends.py:116
@@ -1645,11 +1645,11 @@
 #: porthole/views/depends.py:357
 #, fuzzy
 msgid "Porthole Dependency Viewer"
-msgstr "Przeglądarka Logów"
+msgstr "Przeglądarka Logów"
 
 #: porthole/utils/utils.py:194
 msgid "Error reading emerge log file. Check file permissions, or check for corrupt log file."
-msgstr "Błąd odczytu logów emerge. Sprawdź uprawnienia oraz poprawność danych zawartych w pliku logów"
+msgstr "Błąd odczytu logów emerge. Sprawdź uprawnienia oraz poprawność danych zawartych w pliku logów"
 
 #: porthole/config/preferences.py:286
 #: porthole/config/preferences.py:320
@@ -1666,7 +1666,7 @@
 
 #: porthole/packagebook/summary.py:81
 msgid "Pretend Emerge this ebuild"
-msgstr "Symuluj instalację tego ebuilda"
+msgstr "Symuluj instalację tego ebuilda"
 
 #: porthole/packagebook/summary.py:83
 msgid "Sudo Emerge this ebuild"
@@ -1693,15 +1693,15 @@
 #: porthole/packagebook/summary.py:93
 #, python-format
 msgid "Remove %s from package.keywords"
-msgstr "Usuń %s z package.keywords"
+msgstr "Usuń %s z package.keywords"
 
 #: porthole/packagebook/summary.py:95
 msgid "Remove ebuild keyword from package.keywords"
-msgstr "Usuń z package.keywords"
+msgstr "Usuń z package.keywords"
 
 #: porthole/packagebook/summary.py:97
 msgid "Unmask this ebuild"
-msgstr "Usuń maskowanie tego ebuilda"
+msgstr "Usuń maskowanie tego ebuilda"
 
 #: porthole/packagebook/summary.py:99
 msgid "Remask this ebuild"
@@ -1764,7 +1764,7 @@
 #: porthole/packagebook/summary.py:511
 #, fuzzy
 msgid "Long Description: "
-msgstr "Długi opis"
+msgstr "Długi opis"
 
 #: porthole/packagebook/summary.py:532
 msgid "Installed versions:\n"
@@ -1773,11 +1773,11 @@
 #: porthole/packagebook/summary.py:541
 #, python-format
 msgid "Available versions for %s:\n"
-msgstr "Dostępne wersje dla %s:\n"
+msgstr "Dostępne wersje dla %s:\n"
 
 #: porthole/packagebook/summary.py:545
 msgid "Properties for version: "
-msgstr "Właściwości dla wersji: "
+msgstr "Właściwości dla wersji: "
 
 #: porthole/packagebook/notebook.py:145
 msgid "Viewing Dependecy of: "
@@ -1785,25 +1785,25 @@
 
 #: porthole/packagebook/depends.py:157
 msgid "Using "
-msgstr "Używa"
+msgstr "Używa"
 
 #: porthole/packagebook/depends.py:160
 msgid "Not Using "
-msgstr "Nie używa"
+msgstr "Nie używa"
 
 #: porthole/packagebook/depends.py:200
 #, python-format
 msgid "Using %s"
-msgstr "Używa %s"
+msgstr "Używa %s"
 
 #: porthole/packagebook/depends.py:205
 #, python-format
 msgid "Not Using %s"
-msgstr "Nie używa %s"
+msgstr "Nie używa %s"
 
 #: porthole/packagebook/depends.py:217
 msgid "Any of:"
-msgstr "Każdy z:"
+msgstr "Każdy z:"
 
 #: porthole/packagebook/depends.py:221
 msgid "All of:"
@@ -1816,7 +1816,7 @@
 "Could not find portage module.\n"
 "Are you sure this is a Gentoo system?"
 msgstr ""
-"Nie mogę znaleść Portage\n"
+"Nie mogę znaleść Portage\n"
 " Czy to Gentoo?"
 
 #: porthole/backends/portagelib.py:548
@@ -1867,7 +1867,7 @@
 " Synchronise Package Database \n"
 " The last sync was done:\n"
 msgstr ""
-"Aktualizacja Drzewa Pakietów\n"
+"Aktualizacja Drzewa Pakietów\n"
 " Ostatnia aktualizacja:\n"
 
 #: porthole/mainwindow.py:236
@@ -1902,15 +1902,15 @@
 
 #: porthole/mainwindow.py:267
 msgid "Loading database"
-msgstr "Ładuję bazę danych"
+msgstr "Ładuję bazę danych"
 
 #: porthole/mainwindow.py:268
 msgid "Initializing database. Please wait..."
-msgstr "Uruchamiam bazę danych. Proszę czekać"
+msgstr "Uruchamiam bazę danych. Proszę czekać"
 
 #: porthole/mainwindow.py:365
 msgid "Reloading database"
-msgstr "Przeładowuję bazę danych"
+msgstr "Przeładowuję bazę danych"
 
 #: porthole/mainwindow.py:494
 msgid "No root privileges"
@@ -1921,7 +1921,7 @@
 "In order to access all the features of Porthole,\n"
 "please run it with root privileges."
 msgstr ""
-"By mieć dostęp do wszystkich opcji Porthole\n"
+"By mieć dostęp do wszystkich opcji Porthole\n"
 "uruchom program z prawami roota."
 
 #: porthole/mainwindow.py:499
@@ -1931,37 +1931,37 @@
 #: porthole/mainwindow.py:521
 #, python-format
 msgid "%(base)s: %(count)i packages read"
-msgstr "%(base)s: %(count)i pakietów odczytanych"
+msgstr "%(base)s: %(count)i pakietów odczytanych"
 
 #: porthole/mainwindow.py:540
 #, python-format
 msgid "%(base)s: Populating tree"
-msgstr "%(base)s: Generuję drzewo"
+msgstr "%(base)s: Generuję drzewo"
 
 #: porthole/mainwindow.py:885
 msgid "Upgrade requested"
-msgstr "Rządanie aktualizacji"
+msgstr "Rządanie aktualizacji"
 
 #: porthole/mainwindow.py:887
 msgid "Do you want to upgrade all packages in your world file?"
-msgstr "Czy zaktualizować wszystkie pakiety w pliku world"
+msgstr "Czy zaktualizować wszystkie pakiety w pliku world"
 
 #: porthole/mainwindow.py:897
 msgid "Upgradable dependencies:"
-msgstr "Zależności do aktualizacji"
+msgstr "Zależności do aktualizacji"
 
 #: porthole/mainwindow.py:926
 msgid "Please Wait!"
-msgstr "Proszę Czekać!"
+msgstr "Proszę Czekać!"
 
 #: porthole/mainwindow.py:928
 msgid "Loading package descriptions..."
-msgstr "Ładuję opisy pakietów"
+msgstr "Ładuję opisy pakietów"
 
 #: porthole/mainwindow.py:970
 #, python-format
 msgid "Searching descriptions for %s"
-msgstr "Przeszukuję opisy w poszukiwaniu %s"
+msgstr "Przeszukuję opisy w poszukiwaniu %s"
 
 #: porthole/mainwindow.py:972
 #, python-format
@@ -1980,21 +1980,21 @@
 
 #: porthole/mainwindow.py:1345
 msgid "Building Package List"
-msgstr "Buduję listę pakietów"
+msgstr "Buduję listę pakietów"
 
 #: porthole/mainwindow.py:1356
 msgid "Done: "
-msgstr "Skończone: "
+msgstr "Skończone: "
 
 #: porthole/mainwindow.py:1369
 #: porthole/mainwindow.py:1375
 #, python-format
 msgid "%(pack)d packages in %(cat)d categories"
-msgstr "%(pack)d pakietów w %(cat)d kategoriach"
+msgstr "%(pack)d pakietów w %(cat)d kategoriach"
 
 #: porthole/mainwindow.py:1462
 msgid "Confirm: Kill the Running Process in the Terminal"
-msgstr "Potwierdź: Zabij aktywne procesy w Terminalu"
+msgstr "Potwierdź: Zabij aktywne procesy w Terminalu"
 
 #: ../plugin_projects/trunk/etc-proposals/etc-proposals/__init__.py:35
 msgid "A gtk2 alternative to etc-update or dispatch-conf"
--- porthole.desktop.orig	2008-11-01 22:19:16.000000000 +0100
+++ porthole.desktop	2008-11-01 22:19:42.000000000 +0100
@@ -2,11 +2,13 @@
 Version=1.0
 Encoding=UTF-8
 Name=The Porthole Portage Frontend
+Name[pl]=Menadżer pakietów
 Name[de]=Die Porthole Portage Oberfläche
 Name[fr]=L'application graphique pour Portage
 Name[ru]=Porthole, графический интерфейс для Portage
 Name[it]=The Porthole l'interfaccia grafica per Portage
 Comment=Use a GTK-based frontend to the Gentoo package management system
+Comment[pl]=Graficzny interfejs do zarządzania systemem pakietów w Gentoo
 Comment[de]=Benutzen Sie eine GTK-basierende Oberfläche für das Paketmanagement von Gentoo
 Comment[fr]=Une appli graphique GTK pour le système de gestion de packetages de Gentoo
 Comment[ru]=Запустить GTK-интерфейс для пакетной системы Gentoo